วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีเทลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้นมหารัตนวิหารคด

   
 

   
 

 เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

 
   
                                            
                       วันนี้ลูกทุกคนมาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา มาช่วยกันร่วมสถาปนามหา รัตนวิหารคดอีกวาระหนึ่ง ให้ลูกทุกคนปลื้มปีติใจว่า เราคือผู้หนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญ ในการบุกเบิกสถาปนามหารัตนวิหารคด เราคือผู้สถาปนาสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลก และเราคือ ต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามให้กับชาวโลก

                       ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เราจะได้ร่วมกัน เทลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้น มหารัตนวิหารคด กระป๋องปูนมหามงคลจะถูกส่งผ่านมืออันเป็นสิริของลูกทุกๆ คน ส่งต่อๆ กันไป เป็นสายใยแห่งบุญที่จะเชื่อมโยงใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นพลังบุญบารมีที่จะคอยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เราได้สำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่ง สายธารแห่งบุญจะหลั่งไหลมาเชื่อมติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของลูกทุกๆ คน และกลั่นเป็นดวงบุญที่สุกใส สว่าง ติดเป็นผังสำเร็จไปทุกภพทุกชาติ ให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นชีวิตขาขึ้นที่จะไม่มีวันตกต่ำอีก ต่อไป ชีวิตจะสูงส่งขึ้นไปได้ ต้องสร้างบุญทุกๆ บุญ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดไป

                       วันนี้ เราจะเทลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้น ด้านทิศใต้ ฝั่งตะวันออก แต่บันไดไม่ได้มีด้านเดียว บันไดมีรอบทิศ ซึ่งเราจะต้องสร้างทุกทิศ เพื่อรองรับ พุทธบุตรที่มาจากทั่วทุกสารทิศ เพราะฉะนั้น ให้ไปตามผู้มีบุญมาช่วยกันสร้างให้สำเร็จเร็วๆ เรายังมีงานที่จะต้องสร้างสุขพิมานสราญรมย์ ต้องสร้างหลังคากันแดดกันฝนอีก ซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่าง ฉะนั้น อย่าทำบุญตามลำพัง ให้ไปชักชวนกันมาทำบุญ เพราะชีวิตเราจะก้าวขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างมั่นคง ต้องมีรากฐานที่แข็งแรง มีพวกพ้องบริวารมากๆ มีผู้คอยให้การสนับสนุนในทุกด้าน บุญจากการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร จะทำให้เราได้บริวารสมบัติ ได้ผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยม

                       เราจะมีสมบัติบรมจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมด จักสิ้น ด้วยมหาทานบารมีที่เราได้ทำอย่างเต็ม กำลัง ภพชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อย มาเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ เกิดมาก็มุ่งแสวงหาพระรัตนตรัยภายใน มุ่งหน้าสร้างบารมีกันต่อไปเลย ชีวิตเราจะสมบูรณ์พร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และจะได้บรรลุวิชชาธรรมกายกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย และบุญนี้จะสนับสนุนให้เราได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรม

                       ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ท่านนั่งกันจนเต็มชั้นบนมหารัตนวิหารคด เป็นภาพที่นำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสและปลื้มปีติปราโมทย์ใจ ที่ท่านขึ้นมาอยู่บนชั้นสอง ได้ก็ด้วยอาศัยพื้นคอนกรีตรองรับบันได ที่เราได้ร่วมบุญกันในวันนี้ ฉะนั้น ให้ลูกทุกคนปลื้มปีติในบุญ อย่าลืมว่า ทุกๆ อากัปกิริยาท่าทาง ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ตลอดจนความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันในการรับบุญ และทุกๆ สิ่งที่เรากำลังกระทำ และจะกระทำกันต่อไป ล้วนอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และชาวโลก เพราะภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก และถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในใจของเรา จะเป็นภาพแห่ง ประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่จะติดตามตัวเรา ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 45 กรกฏาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร