วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ครั้งที่ ๑๓

 

 


       ข้อความข้างต้นนี้ช่างเป็น ถ้อยวจีที่งดงาม บ่งบอกถึงจิตใจที่สูงส่ง ของมนุษย์ผู้ยอมสละทุกอย่าง แม้ชีวิตอันมีค่าสูงสุดของตน เพื่อรักษาความดี และรักษาธรรมเอาไว้ บุคคลเช่นนี้ควรแก่การ สรรเสริญให้ก้องฟ้าทีเดียว

      บุคคลตัวอย่างของโลกที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่บำเพ็ญสมณกิจอยู่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา) ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา รักษาธรรม ให้คงอยู่ต่อไปในพื้นที่แห่งนี้ หากท่านต้องการเลือกย้ายไปอาศัยอยู่ ณ บริเวณที่ปลอดภัย ท่านก็สามารถเลือกได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย แต่ด้วยดวงใจที่ต้องการรักษาธรรมเอาไว้ และหวังว่าสักวันหนึ่งธรรมที่รักษาไว้ดีแล้วนี้ จะไปชโลมจิตใจให้ทุกชีวิตพบกับความร่มเย็นและสันติสุข ท่านจึงยืนหยัดที่จะเสี่ยงภัยอยู่ต่อไป แม้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น

 

 

      พวกเราในฐานะชาวพุทธจึงซาบซึ้งในมโนปณิธานของพุทธบุตรทุกรูปใน ๔ จังหวัดนี้ และมีความตั้งใจจะถวายปัจจัย ๔ เพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

       ณ วันนี้เราชาวพุทธโชคดีที่มีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกาย เป็นผู้นำพุทธบริษัท ๔ ให้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่กับพุทธบุตรทั้ง ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทุกเดือนไม่ขาดเลย โดยท่านได้เมตตาส่งทีมงานของวัดพระธรรมกาย ไปจัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่แห่งนี้ และเป็นผู้นำชาวพุทธทั่วโลกส่งทั้งกำลังใจและปัจจัยมาร่วมทำบุญกัน

 

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๓ และย่างเข้าปีที่ ๒ แล้ว โดยจัดที่อาคารประวิช-สุคนธา อ. เมือง จ. นราธิวาส กิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ด้วยการทำบุญ ตักบาตรกับเจ้าอาวาสทั้ง ๒๖๖ วัด ซึ่งแต่ละรูปเดินทางข้ามจังหวัดกันมาเลยทีเดียว พระภิกษุ ทุกรูป สาธุชนทุกท่านต่างปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ ได้เห็นกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในยามที่สถานการณ์คับขัน

            หลังจากพิธีตักบาตร เป็นพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นำกล่าวโดย นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทุกคนในงานได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้น้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
 

 

 

 

 


         เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นรายการเสวนาธรรม โดยมีตัวแทนจากฝ่ายพุทธบุตรและทางราชการ มากล่าวเปิดใจเรื่องการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในสถานการณ์เช่นนี้

        เมื่อถึงเวลาอุดมฤกษ์ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวสดุดีพุทธบุตรทุกรูปที่รักษาพระพุทธศาสนามาด้วยความทุ่มเท และนำสาธุชนผู้มีบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน โดยมีตัวแทนกัลยาณมิตร ทั่วโลกเป็นผู้กล่าวคำถวาย พิธีกรรมวันนี้มีพระเดชพระคุณ พระกวีวงศ์ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะ ภาค ๑๘ ให้ความเมตตามาเป็นประธานสงฆ์
 

 

 

           หลังจากนั้น พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ได้นำไทยธรรม ถวายเพื่อแสดงมุทิตาสักการะต่อพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสในโอกาส ที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ ในวันนี้มูลนิธิธรรมกายยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ทหาร ตำรวจ อีกด้วย พิธีกรรมเสร็จสิ้นลงในเวลา ๑๑.๓๐ น.

           ภาพที่พุทธบริษัท ๔ รวมตัวกันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากยิ่งในพื้นที่แห่งนี้ แต่สิ่งที่ยากก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากทุกหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งมูลนิธิ สมาพันธ์ สมาคม ชมรมและกลุ่มต่างๆ เราทั้งหลายจะขอทำหน้าที่ พุทธบริษัท ๔ ที่ดีต่อไป โดยจะอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 45 กรกฏาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร