วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 45 กรกฏาคม ปี 2549

ฉบับที่ 45 กรกฏาคม ปี 2549
การจำพรรษาตามพระวินัยนั้น มีขอบเขตตามที่สงฆ์ได้กำหนดไว้ แต่ขอบเขตของการจำพรรษาในระดับที่ลึกลงไปอีก คือ จำพรรษาอยู่ภายในวงกายของเรา......อ่านต่อ
ถ้าหากมีเทวดานั่งเทวรถที่สว่างไสวมาเชื้อเชิญเราไปเที่ยวสวรรค์ทั้งๆ ที่เรายังมีชีวิตอยู่ จะมีมนุษย์สักกี่คนที่มีโอกาสไปชมสวรรค์ได้ด้วยกายเนื้อ เหมือนดังพระเจ้าเนมิราชบรมโพธิสัตว์......อ่านต่อ
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อิ่มเอมในบุญกุศล ของเหล่าสาธุชนทุกเพศทุกวัย ร่วมกันส่งถังปูนคอนกรีตเนื้อละเอียด ด้วยหนึ่งกระป๋อง สองมือ ส่งต่อกันไปอย่างไม่ขาดสาย......อ่านต่อ
วันนี้ลูกทุกคนมาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา มาช่วยกันร่วมสถาปนามหา รัตนวิหารคดอีกวาระหนึ่ง ให้ลูกทุกคนปลื้มปีติใจว่า เราคือผู้หนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญ ในการบุกเบิกสถาปนามหารัตนวิหารคด......อ่านต่อ
นนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ปักหลักพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลก ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อ พุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วยเหตุ ๓ ประการ ......อ่านต่อ
ความจริงในเรื่องของการบริหารงานนั้น ตำรับตำราทางโลกที่จริงก็ไม่เลวหรอก เพียงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่านั้น ที่ว่าไม่สมบูรณ์เป็นอย่างไร คือการบริหารทางโลก เขามักมุ่งเน้นที่ความสำเร็จ หรือมุ่งประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก......อ่านต่อ
เรื่องที่น่าคิดสำหรับท่านที่พอประสบ ความทุกข์ แล้วรู้สึกว่าทำไมบุญที่เคยทำไว้ไม่ช่วยก็คือ เขาควรจะต้องสำรวจก่อนว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร......อ่านต่อ
เธอทำงานอย่างร่าเริง กระฉับกระเฉง จนบางครั้งผู้คนอาจลืมสังเกตไปเลยว่า อวัยวะบางส่วนในร่างกายเธอไม่ครบ และนอกเหนือจากนี้ใครเล่าจะรู้ว่า หญิงไทยใจเด็ด ผู้นี้ เธอถูกวิบากกรรมทำร้าย จนแทบจะโดดตึกฆ่าตัวตาย......อ่านต่อ
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ ๖ ล้านคน เมืองใหญ่ๆ ที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่นอย่างนี้ ปัญหาที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องมลภาวะ หรือสภาพแวดล้อมเป็นพิษ......อ่านต่อ
อาตมายังขอยืนยันตลอดเวลาว่า แม้จะพบเจอกับระเบิดมาถึง ๒ ครั้งแล้วก็จะไม่ขอถอยไปไหน จะขอสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ......อ่านต่อ
เรื่อง ผลกระทบเชิงสังคมของโครงการตอบป’ญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ยืนยันว่าพฤติกรรมทางศีลธรรม ของนักเรียนในหลายๆ เรื่อง ......อ่านต่อ
วันนี้เรามาศึกษากันเรื่อง 4 Self เพื่อการพัฒนาตนเอง ปัจจุบันมีหลักในการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นมากมาย มีอยู่หลักหนึ่งที่น่าสนใจ เรียกว่า 4 Self คือ การรู้จักตนเองใน ๔ ด้าน ได้แก่ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ