วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 44 มิถุนายน ปี 2549

ฉบับที่ 44 มิถุนายน ปี 2549
ฝ่ายพระเจ้าปุกกุสาติพอได้รับเครื่องบรรณาการ พระองค์ก็ทรงถือเครื่องบรรณาการเสด็จขึ้นปราสาท ไปแต่เพียงผู้เดียว ทรงค่อยๆ แกะออกมาทีละชั้นๆ เมื่อเจอผ้ากัมพลห่อหุ้มเป็นชั้นสุดท้าย ก็ทรงได้เห็น ม้วนแผ่นทองคำสุกปลั่งผิวมันวาว ......อ่านต่อ
คุณครูไม่ใหญ่จึงประกาศเชิญชวนผ่านทางช่อง DMC ให้สาธุชนทุกท่านมาทำหน้าที่ เจ้าของบ้าน ..เจ้าของบุญ ด้วยการมาเอาบุญใหญ่จากการจัดเตรียมงานวันคุ้มครองโลก ......อ่านต่อ
วันนี้ เป็นวันครูวิชชาธรรมกาย ที่เราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาครู คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทององค์หลวงปู่ทองคำที่จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ......อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะสร้างความเข้าใจถูก ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเอาชนะปัญหาได้ทันการณ์ และไม่ทิ้งครูให้แก้ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ......อ่านต่อ
หัวเรื่องวันนี้ ทำไมคนมีความรู้ถึงถูกหลอกง่าย ดูเผิน ๆ คนมีความรู้น่าจะหลอกยาก คนความรู้ น้อยน่าจะหลอกง่าย ......อ่านต่อ
อาตมายังขอยืนยันตลอดเวลาว่า แม้จะพบเจอกับระเบิดมาถึง ๒ ครั้งแล้วก็จะไม่ขอถอยไปไหน จะขอสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ......อ่านต่อ
อานิสงส์ข้อที่ ๙ ๖๐. ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งจิตมาแต่ไกล ตั้งใจมาจากบ้าน มาร่วมบรรจงเด็ดกลีบกุหลาบแล้ว มารับบุญทำหน้าที่เป็น Super V-Rose อุปัฏฐากแก้ว และมาโปรยกลีบกุหลาบที่มีสีสันสวยงาม และมีกลิ่น อันหอมหวนละมุนละไม ......อ่านต่อ
ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาสามัญ แต่เมื่อเข้าสู่การเป็นเพศนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหาเศรษฐี......อ่านต่อ
แม้คองโกจะมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ป่าเขตร้อน เพชร ทองคำ ไปจนถึงปิโตรเลียม แต่ประเทศผู้ส่งออกเพชรรายต้น ๆ ของโลกแห่งนี้......อ่านต่อ
"บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา แต่คือผู้อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา" หลวงพ่อขอชื่นชมและปีติยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต DOU รุ่นที่ ๑ ทุกท่าน ที่มีวิริยอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ......อ่านต่อ
ทุกวันเวลาของชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีดาวดวงไหนอยู่ค้างฟ้า ไม่มีปลาตัวไหนอยู่ค้างน้ำ ครั้งหนึ่งชีวิตของคุณธัญญกานต์ ์ก็เข้าตำรานี้เช่นกัน จากที่เคยรวยอู้ฟู่ เป็นคุณหนูหรูไฮ ก็กลับกลาย มาเป็นเทพธิดาโลโซ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ