วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ครั้งที่ ๑๒

 

 

               ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย คือ กิเลสอาสวะ ซึ่งมีพญามาร เป็นผู้ปล่อยกระแสแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลง นี่คือความเป็นจริงของชีวิตที่ผู้รู้จริง เห็นแจ้ง ได้กล่าวไว้ ดังนั้นมนุษย์กับมนุษย์จึงไม่ควรทะเลาะกัน และ รบกันเอง เพราะมนุษย์กับมนุษย์ ไม่ใช่ศัตรูกัน เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ในขณะนี้ ถ้ามนุษย์รู้ซึ้งถึงสัจธรรมตรงนี้ เหตุการณ์ก็คงคลี่คลายและสงบอย่างรวดเร็ว สัจธรรมข้อนี้อยู่ในคำสอน ของพระพุทธศาสนาและผู้ที่รักษาคำสอน คือพระภิกษุ สามเณร ในสถานการณ์ความไม่สงบนี้มีผลอย่างมาก ต่อการนำคำสอนอันบริสุทธิ์ของ พระพุทธองค์มาเผยแผ่เพื่อสร้างสันติสุขให้ทุกชีวิต เมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบาก และไม่ปลอดภัยในชีวิต พวกเราเหล่าพุทธบริษัท ๔ ก็ไม่นิ่งดูดายและรีบช่วยกัน แก้ไขสถานการณ์ให้ท่าน ได้มีโอกาสบำเพ็ญสมณกิจได้สะดวกขึ้น และกระทำมาอย่างต่อเนื่อง

 

         จนกว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายลง นี่คือมโนปณิธานของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ผู้เป็นประธานสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยท่านได้อุทิศตน นำสาธุชนจัดพิธีถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่คณะสงฆ์ทั้ง ๔ จังหวัดภาคใต้ด้วยดีเสมอมา รวมระยะเวลาล่วงมาแล้ว ๑๒ เดือน ๑๒ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

      ในวันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พิธีกรรมได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๒ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา มีพุทธบริษัททั้ง ๔ มาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสพบปะเสวนาธรรมกัน สาธุชนก็ได้สร้างบุญใหญ่ ทุกคนต่างมีหน้าตาที่เบิกบาน แช่มชื่น สลัดความกลัวและความมืดมิด ในดวงจิตให้มลายหายสูญไป

 

               พิธีกรรมได้เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตร โดย พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์และ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายณฐพลฒ์ วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน หลังจากนั้นเป็นรายการเสวนาธรรมโดย สามเณรฐาปนาวุฒิ คงช่วย ผู้แทนสามเณร วัดพระธรรมกาย พลอากาศเอกวีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และคุณวัฒนา จันทรากุลศิริ ผู้แทนศูนย์กัลยาณมิตร จ.สุพรรณบุรี ทุกท่านได้กล่าวถึงความตั้งใจจริงในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

                             โดยเฉพาะ ในสถานการณ์เช่นนี้ จะไม่ทอดทิ้ง พุทธบุตรทุกรูปในพื้นที่แห่งนี้ ลำดับต่อมาเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ซึ่งในขณะนี้มีผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ ความไม่สงบเพิ่มขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญกุศล ในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่าน มีความสุขในสัมปรายภพ พร้อมกันนี้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป

 

      และสาธุชนทุกคนได้นั่งสมาธิ สงบนิ่งนึกถึงบุญกุศลและอธิษฐานจิต ให้คุณครูจูหลิง หายจากการป่วยและภัยพิบัติทั้งหลายอีกด้วย เมื่อ ถึงเวลาอุดมมงคล พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้นำสาธุชน ทอดผ้าบังสุกุล นำคณะกัลยาณมิตรและสาธุชน ทุกคนถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๖๖ วัด โดยมีผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวคำถวาย ในงานนี้มูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย

 

        พิธีกรรมวันนี้เป็น งานบุญที่หาได้ยากยิ่ง ยากทั้งที่จะได้พบได้เห็น ยากทั้งที่จะทำให้เกิดขึ้น และยากที่จะเดินทางมา สร้างบุญเพราะเหตุการณ์ ก็ยังไม่ปลอดภัย แต่สิ่งที่ยากนั้นกลับเป็นโอกาส ของบุคคลผู้มีหัวใจ ของการให้อย่างเต็มเปี่ยม และต้องการเห็นสันติสุขเกิดขึ้นโดยเร็ว

 

            และคิดเสมอว่าชีวิต ของคนเรานั้นก็เพียงชั่วคราว ชีวิตไม่ยืนยาวเหมือนชาวสวรรค์ แต่ผลงาน และผลบุญ ยังคงอยู่ไปชั่วกัปกัลป์ จึงทุ่มชีวิต จิตใจสร้างสรรค์สวรรค์ ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน ทางคณะกรรมการจัดงาน ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่มีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน ในครั้งนี้
 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร