วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ คืนเพ็ญวิสาขปุณณมี จุดดวงประทีปแห่งเศรษฐี บูชาธรรมพระสัมมาฯ

 

 

            กว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ท่ามกลาง รัตติกาลอันบรรเจิดแห่งค่ำคืน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แสงนวลกระจ่างของพระจันทร์วันเพ็ญเดือนวิสาขะ บนท้องฟ้าเหนือราวป่าริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา คงด้อยรัศมีลงไปถนัดตา หากเทียบกับดวงธรรมอันสว่างไสว ที่ผุดขึ้นในศูนย์กลางกายขององค์มหาบุรุษ หลังจากได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภายใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ครั้งนั้น นับเป็นการอุบัติครั้งสำคัญของ " พระธรรมกาย " อันเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม

           เฉกเช่นกับวันประสูติ ทรงอุบัติขึ้นด้วย "รูปกาย" ๘๐ ปี ต่อมา ทรงสละ "รูปกาย" เหลือแต่ "พระธรรมกาย" ซึ่งเป็นกายเที่ยงแท้ บริสุทธิ์ หมดจดจากอาสวกิเลสทั้งหลาย เข้าสู่บรมสุข คือ อายตนนิพพาน เหตุการณ์ทั้งสาม คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาพ้องตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

 

 

                เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบคราใด ชาวพุทธต่างตั้งใจบำเพ็ญกุศล ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระพุทธองค์ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนด ให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ชาวพุทธทั่วโลก ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่

           วัดพระธรรมกาย ได้จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางวัดจัดให้มีพิธีเวียนวิสาขประทีปรอบมหารัตนวิหารคดเป็นครั้งแรก และพิธีอุปสมบท อุทิศชีวิตสามเณรจำนวน ๑๕ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วย

             ภาคเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. เริ่มต้นวันบุญใหญ่ด้วยพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ บริเวณมหารัตนวิหารคด ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายกล่าวรายงาน ประธานพิธีตักบาตร กัลฯ ธงชัย แต่งเจริญพานิชย์ และครอบครัว กล่าวเปิดงาน

               คณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับบาตร สาธุชนในชุดขาวสะอาดตา ต่างน้อมนำภัตตาหารใส่บาตรพระด้วยจิตที่เลื่อมใส จบอธิษฐานบุญใหญ่ด้วยดวงใจที่อิ่มเอิบเบิกบาน ในการสร้างมหาทานบารมี

 

 

                  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจให้ใส สะอาดบริสุทธิ์ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ให้สว่างไสว ณ กลางกาย เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้น กัลฯ สัณห์จุฑา วิชชาวุธ เป็นผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายสุขพิมาน บันได และประทีปโคมไฟ ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

 

 

            ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมอนุโมทนาใน พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรจำนวน ๑๕ รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ซึ่งทำการถ่ายทอดสด ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด

          ให้สาธุชนได้ชมภาพ พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ได้อย่างทั่วถึง โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

 

         สามเณรทุกรูป ล้วนเป็นผู้ตั้งใจ บวชอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนา ได้ผ่าน การฝึกฝน อบรมตนเอง มานานนับ ๑๐ ปี ผ่านการหล่อหลอมคุณธรรม ทุกรูปแบบ เฉกเช่น เพชร รัตนชาติอันสูงค่า ทุกท่านคือความหวังของสังฆมณฑล เพียบพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ สมเป็นศาสนทายาท ผู้เป็นเนื้อนาบุญ อันประเสริฐแก่เหล่าสาธุชน

 

 

 

               เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นพิธีปวารณา และถวายไทยธรรม แด่พระภิกษุบวชใหม่ บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล โดยมี กัลฯอภิชาติ-นงกรณ์ จิวัจฉรานุกูล เป็นผู้แทนสาธุชน กล่าวคำปวารณา นับเป็นบุญ ของพระพุทธศาสนา ที่ได้ศาสนทายาท ผู้งดงามด้วยศีลาจารวัตร

             และความตั้งใจจริงที่บวชอุทิศชีวิต เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ รูป เพราะการบวช เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก นำมาซึ่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ปรารถนาจะให้ภาพเหล่านี้ เป็นแบบอย่างหนทางชีวิต อันถูกต้องดีงาม ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบต่อไป

 

 

 

 

 

                 ภาคค่ำ เป็นพิธีเวียนวิสาขประทีปรอบมหารัตนวิหารคด เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอก และนำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสในวันแสงสว่างแห่งโลก

 

 

 

 

                เมื่อถึงเวลาอุดมมงคล ริ้วขบวนเวียน ประทักษิณ นำด้วยคณะสงฆ์ ธงมหาธรรมกายเจดีย์ และพานดอกไม้ ต่อด้วยเหล่าสาธุชนผู้มีบุญ ประคองดวงประทีป บรมเศรษฐี มหาเศรษฐี จุลเศรษฐี และกล้าเศรษฐี อันสว่างไสว มองคล้ายทะเลเทียนสุดสายตา ร่วมเวียนวิสาขประทีปรอบมหารัตนวิหารคด จากนั้น ท่านประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา

               ภาพอันงดงาม แสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าสาธุชนผู้มีบุญ ย่อมเป็นภาพแห่งความประทับใจ ที่ยากจะลืมเลือน เนื่องด้วยรัตนชาติใดอื่น หมื่นแสนโกฏิ ยังไม่เทียบเท่าพระรัตนตรัย ที่จะเกิดจากการทำใจให้หยุด ให้นิ่ง ณ ศูนย์กลางกายภายใน อันเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคน ตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร