วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 43 พฤษภาคม ปี 2549

ฉบับที่ 43 พฤษภาคม ปี 2549
น่าปลาบปลื้มปีติ ที่ภาพดี ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมดี ๆ ได้ปรากฏขึ้นในสังคมไทย และทำให้คนไทยหรือแม้จะเป็นคนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพนี้ ก็ย่อมพลอยมีจิตยินดี มีจิตอนุโมทนา ......อ่านต่อ
มาตรการสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือ ๑. ทำความเข้าใจกัน ๒. ตัดต้นไม้ ตัดรากแก้วไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ตัดรากแขนงก่อน เมื่อรากแขนงหมดแล้ว รากแก้วก็อยู่ไม่ได้ ต้องโค่นจนได้สักวันหนึ่ง รากแขนงคืออะไร ก็เพื่อนขี้เมาอย่าเอาเข้าบ้าน อุปกรณ์ในการกีนเหล้าเอาไปที้งให้หมด ขวดเหล้า ขวดเบียร์ แม้ขวดเปล่าก็อย่าให้ใครเอาเข้ามา ยี่งไปกว่านั้น แม้กับข้าวขี้เมาก็อย่าไปทำ ทำกับข้าว อย่างอื่นกีนเถอะ จะได้ไม่นึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ แล้วเราคงพอจะมีความสุขขึ้น ฝากเป็นข้อคีดแต่เพียงเท่าน ......อ่านต่อ
การพูดเท็จ หมายถึง การที่บุคคลใดเจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความจริง เมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้ หรือเมื่อเห็นกล่าวว่า ไม่เห็น นอกจากนี้การพูดเท็จยังรวมไปถึงการทำเท็จให้ผู้อื่นหลงเชื่อด้วย ......อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลเอกเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติ เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก......อ่านต่อ
"วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่" พอถามตัวเองอย่างนี้เป็นประจำแล้ว ผู้มีปัญญาจะหายประมาททันที ......อ่านต่อ
นับจากวันถือกำเนิด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๒๗ จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ เป็นวาระครบ ๑๒๓ ปี ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บุคคลสำคัญของโลก ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำความรู้แจ้งภายในออกมาเปิดเผยแก่ชาวโลกอีกครั้งการบังเกิดขึ้น ......อ่านต่อ
ผลการสอบที่ประกาศออกมาแต่ละปี จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ทั้งต่อ ตัวผู้สอบ ต่อสำนักเรียนต้นสังกัด และต่อคณะสงฆ์ บนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งปีที่ผ่านๆ มา มักจะมีจำนวน ผู้สอบได้น้อยกว่าผู้สอบตก ยิ่งชั้นประโยคสูงๆ ยิ่งมีผู้สอบได้น้อยลงตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ......อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชน คือผู้มีศรัทธายึดเอาพระสัมมา สัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ความเป็นชาวพุทธนั้นมีใช่เพียง แค่การระบุไว้ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ......อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาจักรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเปล่งแสงเฉิดฉันดุจดวงอาทิตย์อุทัย ......อ่านต่อ
อย่าว่าแต่ลูกจ้างเลย แม้แต่ลูกของเราเองพอชวนไปฟังเทศน์ ชวนไปสวดมนต์ ชวนไปนั่งสมาธิ บางทียังไม่ค่อยอยากจะไป ยิ่งกว่านั้นแม้ตัวของเราเองบางวันยังชักจะขี้เกียจ ก็มีบ้างเหมือนกัน ......อ่านต่อ
กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ และก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ อายุเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป ปีนี้จะต้องสร้างบารมีให้ดีกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เพราะเวลาข้างหน้า ของเราเหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ และจะเหลืออีกเท่าไรเราไม่ทราบ เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ