วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สุขพิมาน โคมไฟ บันไดขาขึ้น

 

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

        เราต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ การปฏิเสธบุญ คือ การปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ระดับ ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ แปลว่า ชาติที่ผ่านมาเราปฏิเสธบุญ เพราะเราคิดว่า ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะหนึ่งสมอง สองมือ ทีมถึง ทุนถึง ใจถึง มือถึง แต่มันไม่ใช่แค่นั้น

 

 

        ชาติที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะชาติก่อนหน้านั้นได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่ชาตินี้ลำเค็ญ เพราะปฏิเสธบุญในชาติที่ผ่านมา หรือใครมาชวนทำบุญแล้วเราก็ปฏิเสธบุญ เพราะความประมาทในการดำเนินชีวิต บวกกับมีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ แล้วก็เลยทำให้ไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ชาตินี้ก็เลยมีชีวิตที่ลำเค็ญ

 

 

        ดังนั้นเราคงจะลำเค็ญเพียงพอแล้ว มันถึงเวลาที่เราจะปฏิเสธความลำเค็ญ โดยการยอมรับความรวย ยอมรับความสำเร็จในชีวิตกันซะ แต่จะยอมรับอย่างนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบุญ ถึงจะมีบุญ มีบุญนั่นแหละจึงมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ระดับ นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้ดี

        เมื่อวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งพุทธบุตร ทั้งญาติโยม เดินฝ่าสายฝน ลุยโคลนไปสร้างบารมี เห็นแล้วชื่นใจ แต่ก็สงสารทุกคนจะต้องเข้าสุขพิมานกัน วันนั้นเราทำกันไม่ทัน เราก็ทำกันได้แค่นั้น ซึ่งมันยังไม่มีที่เสร็จสมบูรณ์ ถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะมีของถาวรกันได้แล้ว เพราะฉะนั้น อย่าอยู่ว่างสร้างบารมีกันดีกว่า นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ
 

        ซึ่งกำลังเชิญชวนให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้มามีส่วนแห่งบุญตรงนี้ บุญสร้างสุขพิมาน บันไดขาขึ้น และโคมไฟส่องสว่างรอบมหารัตนวิหารคด โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

        ๑. สำหรับนักบุญทุนน้อยแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ทำเฉพาะสุขพิมาน หรือห้องน้ำ ๑ ห้อง
        ๒. ทำเป็นชุด ชุดหนึ่งประกอบด้วย สุขพิมาน ๑ ห้อง บันไดขาขึ้น และโคมไฟส่องสว่างรอบมหารัตนวิหารคด นี่เป็น ๑ ชุด การให้โคมไฟ คือ การให้ความสว่าง ได้ชื่อว่าให้จักษุ ให้ดวงตาในการมองเห็น ให้ความสะดวกสบาย ให้ความปลอดภัยในชีวิต บรรเทาความสะดุ้งหวาดกลัว

        หลวงพ่อทำไปแล้ว ๑๒ ชุด วันนี้ก็จะทำอีก ๑ ชุด เป็น ๑๓ ชุด ก็ขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนทั่วโลกจ้า เพราะฉะนั้นมาเอาบุญใหญ่กัน ใครเคราะห์ดีก็มาทำ เคราะห์ไม่ดีก็มาแก้เคราะห์ซะ แก้เคราะห์ แก้เคล็ด แต่ที่สำคัญก็คือ เป็นทางมาแห่งบุญและเป็นการสร้างบารมีของเราทุกคนนะลูกนะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 43 พฤษภาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร