วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กลั่นมหารัตนวิหารคดเป็นพุทธบูชารองรับพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก

 

 

 

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

     วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกทุกๆ คนมีจิตเป็นสมานฉันท์พร้อมใจกันมาสร้างบารมี มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงาม ด้วยการสั่งสมบุญกับพุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญหนึ่งหมื่นวัดทั่วประเทศ

         ก่อนที่เราจะได้ถวายมหาทานบารมี เราจะรวมใจกันกลั่นมหารัตนวิหารคดซึ่งเป็นบุญสถาน สำหรับสร้างบารมีและรองรับพุทธบุตรทั่วโลก ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า ๖ แสนรูป เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุม สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑล เป็นที่ประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโลก และเป็นที่สร้างคนดีที่โลกต้องการ

         ศาสนสถานแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมบัณฑิตนักปราชญ์จากนานาชาติ ที่จะมาแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และรวบรวมความรู้ในพระพุทธศาสนา ดั้งเดิม เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเป็นศูนย์รวมพุทธบริษัททั่วโลก โดยมาประพฤติ ปฏิบัติธรรมร่วมกันรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งสามารถรองรับผู้มีบุญได้ถึงหนึ่งล้านคนเศษ

         ภาพคนหนึ่งล้านคนเศษที่มานั่งชุมนุมกันจนเต็มลานธรรม รวมทั้งพุทธบุตรผู้สง่างาม น่าเลื่อมใสเต็มมหารัตนวิหารคดทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว มาพร้อมเพรียงกันประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ภาพมหามงคลนี้ ก็จะไปปรากฏ แก่สายตาของชาวโลก

       เมื่อชาวโลกผู้มีบุญได้เห็นภาพที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสนี้แล้ว เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะหันมาศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม และในที่สุดเมื่อเขาได้ลงมือปฏิบัติธรรม ทำความเพียร ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถเข้าถึงธรรมได้ แล้วเมื่อนั้นสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก

         เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สร้างอัตชีวประวัติการสร้างบารมี ที่หาได้ยากยิ่งในโลก การได้ทำบุญกับพระผู้มีบุญญาธิการ ผู้เป็น เนื้อนาบุญถึงหนึ่หมื่นวัด ที่ท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราในวันนี้ ถ้าเราเอาอาสนะมาเรียงต่อๆ กันเป็นแถวเดียว ก็จะเป็นระยะทางยาวกว่า ๑ โยชน์ คือมากกว่า ๑๖ กิโลเมตร การถวาย ทานที่ยาวเป็นโยชน์นี้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่หาทำได้ง่ายๆ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของลูกทุกๆ คน ที่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้ ถือว่าเป็นทัสนานุตริยะ เป็นการเห็นอันประเสริฐที่จะยังความปลื้มปีติใจ ให้กับลูกทุกคน ไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ บุญนี้สามารถปิดอบายไปสวรรค์ได้

          ซึ่งเราก็ตั้งใจกันว่าจะสร้างบารมีกัน
ไปอย่างนี้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่พระเดชพระคุณ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ และหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงพี่ทั้งหลาย ท่านจะยังคงเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรา เพื่อยังความปรารถนาของเราให้สมหวังดังใจ

         เราอยากจะสร้างบารมีกันให้เต็มที่ แต่สถานที่รองรับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าลูกทุกคนสังเกตดูมหารัตนวิหารคดโดยรอบ จะเห็นว่า เรายังสร้างไม่เสร็จ ถ้าจะให้การสร้างบารมีของเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์ได้บุญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็ต้องรวมใจกันมาช่วยกันสร้างให้มันเสร็จนะลูกนะ

 

 

          โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เราตั้งใจกันว่าจะอาราธนาพระสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑล และพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลก มาฉลองศรัทธาให้พวกเรา ที่จะทำบุญใหญ่ฉลองมหารัตนวิหารคด และบำเพ็ญมหากุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง และเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทยทั่วหล้า

        ดังนั้น เราก็จะต้องมาช่วยกันรับบุญนี้ และเตรียมความพร้อมสรรพทุกอย่าง ให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถึงปี ๒๕๕๐ ซึ่งนับจากนี้ไปก็เหลือเวลาไม่มากแล้ว บุญใหญ่กำลังรอคอยลูก ทุกคนอยู่

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 43 พฤษภาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร