วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บทความพิเศษ : อนุภาพแห่งการให้

บทความพิเศษ
เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

 

      ดังเช่นพระอาทิตย์เป็นใหญ่บนฟากฟ้าในเวลา กลางวัน ดุจดังมารดาของทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดิน ในยามราตรีมีดวงจันทร์และดวงดาวระยิบระยับบน ท้องฟ้าให้ความสว่างไสวเข้ามาแทนที่ก้อนเมฆที่กลั่นตัวกันเป็นหยาดน้ำฝนโปรยปรายพรั่งพรูลงสู่ผืนดิน ทำให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งแตกระแหง กลับกลายเป็นผืนดินที่ชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวา เหล่าพฤกษชาติ พลันพลิกฟื้นคืนใบทอประกายสีเขียวสะพรั่งพราวไป ทั่วทุกแห่งหน

        หยดน้ำใสต่างไหลรวมกันเป็นแม่น้ำลำคลอง ทอดยาวลงสู่ห้วงมหาสมุทรเป็นดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำเนินไปอย่างผาสุก จะเห็นได้ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ ต่างผลัดกันเป็นทั้ง ผู้ให้และผู้รับเรื่อยมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ดุจดังกงล้อ ที่หมุนวนสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น

       เมื่อหันกลับมาพิจารณาสังคมมนุษย์ ทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ไม่มีใครเลยจะยอมรับว่าเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้เพียงลำพังโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร เพราะ อย่างน้อยที่สุด เมื่อแรกเริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลก ก็พบสายตาเอื้ออาทรและอ้อมอกอบอุ่นของผู้เป็นมารดาบิดา คอยให้ความรักความเอาใจใส่ดูแล มีครูอาจารย์ คอยถ่ายทอดวิชาความรู้ และญาติมิตรให้ความค้ำจุน รอบข้าง

         จะมีใครหวนคิดถึงความจริงข้อนี้บ้างหรือไม่ว่า การอยู่รอดของทุกชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ล้วนอยู่ภายใต้กำหนดขอบเขตของคำว่า"ให้"เพียงคำเดียวเท่านั้น

         เช่นเดียวกับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ย่อมเกิดจากจุดเริ่มต้นคือคำว่า "ให้" ช่วยแก้ไข ความตระหนี่และความเบียดเบียนที่เกาะกินในดวงใจ ด้วยการขยายใจให้กว้างขวางไร้พันธนาการ ใดมาขีดคั่น

         ในประเทศไทยของเราชาวพุทธมีประเพณีการทำบุญให้ทานเป็นพื้นฐานก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับแต่โบราณกาลชาวไทยล้วนมีจิตใจ งดงามเปี่ยมด้วยรอยยิ้มที่ออกจากใจ ยากจะหาชนชาติใดเสมอเหมือน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติอันน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ เพราะได้รับการปลูกฝังอุปนิสัยรักการให้ อันเกิดจากการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทุกยามเช้านั่นเอง

          นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดีครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อ "โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย" ได้ก่อตั้งขึ้นให้เป็นบุญใหญ่ตลอดปีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำริของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเหล่าพุทธบุตรใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความลำบากเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่พระภิกษุทุกรูปต่างสวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเป็นหลักชัยให้กับสังฆมณฑลและสาธุชนในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็ง ท่านต้องอาศัยขันติธรรมอย่างยิ่งยวด ต่อสู้กับภัยคุกคามโดยไม่เคยปริปากบ่น

         ดังนั้น เราในฐานะพุทธศาสนิกชน มีหน้าที่โดยตรงในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา จึงไม่อาจนิ่งดูดายในความเดือดร้อนของเหล่าพุทธบุตร ทุกรูป ยิ่งท่านได้รับความลำบากเดือดร้อนมากเท่าไร ยิ่งต้องส่งกำลังแรงใจและกำลังปัจจัยไปช่วยเหลือท่านให้มากขึ้นเท่านั้น ให้รับรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้ อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง แต่ยังมีอีกล้านดวงใจคอยยืนหยัดสู้อยู่เคียงข้าง

         ยิ่งไปกว่านั้น "โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย" ยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งทั่วทุกภูมิภาคของ ผืนแผ่นดินไทย ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใน การรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย โดยเชิญชวนหน่วยงาน ชมรม และองค์กรทั่วประเทศ ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรในชุมชนตั้งแต่ ๑๐๐ รูป จนถึง ๑,๐๐๐ รูปขึ้นไป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลสมัย ทรงเจริญพระชนมายุได้ ๘๑ พรรษาและถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นการร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในฐานะพสกนิกร ชาวไทยที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดกาลยาวนาน

         ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ในหลายพื้นที่ เช่น ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ ลำปางลำพูน ลพบุรี และนครปฐม เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวด้านการส่งเสริมประเพณีตักบาตรไทยครั้งประวัติศาสตร์ ทั้งฝ่ายอาณาจักร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับฝ่ายพุทธจักร ได้แก่คณะสงฆ์ ที่เป็นศูนย์รวม ความศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าสาธุชนทั้งหลาย ก่อให้เกิดภาพมหากุศลอันน่าประทับใจในหลายพื้นที่ ซึ่งเรียกร้องให้มีการพัฒนาเป็นประเพณี
สำคัญของจังหวัด ที่ต้องจัดอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี

         ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ปรารถนาจะให้ช่วยเหลือเหล่าพุทธบุตรในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลับคืนสู่สันติสุขในเร็ววันเริ่มตั้งแต่การจัดพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ติดต่อกันเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ขาดเลยแม้แต่ เดือนเดียว นับเป็นปีที่ ๓ แล้วมาจนถึง โครงการ ตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยŽ ในครั้งนี้

        เพราะตระหนักดีว่างานจรรโลงพระพุทธศาสนาเป็นงานใหญ่ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่สามารถ ทำได้เพียงลำพังคนเดียวหรือกลุ่มเดียวแต่ต้องอาศัย ความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ช่วยกัน ตั้งใจทำเป็นทีมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สันติสุขอันแท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้นได้

         ดังนั้นทุกครั้งที่เรานำอาหารใส่บาตร ไม่เพียง แต่เป็นการสั่งสมบุญให้กับตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังเป็น การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนานเมื่อดวงใจที่เบ่งบานขยายกว้างออกคล้ายดอกบัวแย้มกลีบรับน้ำค้าง กลางแสงอรุณ นั่นคือความหมายของ"ต้นทางแห่งความสุข" ที่แผ่ครอบคลุมโลกแล้งร้ายยามนี้ ให้กลับเบิกบานสดใส ทำให้โลกสงบสุขที่วาดหวังไว้ จะไม่เป็นเพียงความคิดฝันในจินตนาการอีกต่อไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 65 มีนาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร