วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บทความบุญ : ๒๒ เมษา มหาสังฆทาน วันคุ้มครองโลก

บทความบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

 

      ภาพอันเป็นทัสนานุตริยะในวันนั้น ก็คือ ภายในมหารัตนวิหารคดทั้ง ๔ ด้าน ที่ยาวถึงกว่า ๔ กิโลเมตร ต่างเนืองแน่นไปด้วยสาธุชนนับแสนคน ที่มาร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญของโลก ที่นั่งอยู่บนอาสน์สงฆ์อย่าง

     สงบสง่างามเป็นแถวยาว จนเต็มพื้นที่ของมหารัตนวิหารคดทั้ง ๔ ทิศ และ ที่สำคัญช่วงท้ายของพิธีกรรม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมงาน และกราบนิมนต์ทุกรูปให้มาร่วมงานอีกครั้งใน วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้

     สิ่งนี้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้บุญลาภอันประเสริฐ คือการถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์กว่า ๒๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศกำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนับเป็น บุญอสาธารณะที่มิใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆ บนโลก ใบนี้ แต่ด้วยบารมีีธรรมและมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และต้องการรวมพุทธบุตรทั่วโลกทุกนิกายให้ เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันนำธรรมะไปคุ้มครองโลกให้บังเกิดสันติภาพที่แท้จริง

          ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงได้รับความเมตตา จากคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ มหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ยังเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นจากความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของพระเดช พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ปรารถนาจะให้ลูกๆ ชายหญิงทุกคนได้มีโอกาสสร้าง มหาทานบารมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสั่งสมเสบียงบุญ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เพราะทานที่ทำในบุญเขตของพระพุทธศาสนา ที่ถวายแด่คณะสงฆ์ผู้หมั่นฝึกฝนอบรมตนเองด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา หากถวายทานด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นแม้วัตถุทานจะน้อยแต่ก็มีผลมาก และถ้าวัตถุทาน มากก็มีผลมากยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งการถวายมหาสังฆทาน วันคุ้มครองโลกปีนี้ เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เคยเมตตา ให้โอวาทเอาไว้ว่า

 

 

 

 

        การนิมนต์คณะสงฆ์ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด และ พระภิกษุสามเณรผู้ติดตามอีกหลายหมื่นรูป อย่านึกว่าเป็นเรื่องง่าย ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีพระรัตนตรัย บังเกิดขึ้นอยู่ ดังนั้น พึงทำบุญเถิด หลวงพ่อดีใจว่า นี่เป็นบุญลาภของเรา เราจะได้ทำบุญใหญ่ในช่วงที่มีพระรัตนตรัยอยู่ เพราะพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นได้ยากในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยตรัสเอาไว้ว่า แม้ศาสนาของพระตถาคตเจ้าเรียวลง สัญลักษณ์ของเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์จะมีเพียงแค่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูแต่ถ้าใครได้มีโอกาสทำบุญด้วย จะได้อานิสงส์ใหญ่ ปิดอบายไปสวรรค์ บางทีคนไทย หรือชาวพุทธยังไม่รู้ว่า ขณะนี้เป็นโอกาสดีของเราที่ ได้มาเกิดอยู่ในยุคที่มีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้น ดังนั้น บุญใหญ่นี้ คือการถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัดในวันคุ้มครองโลก ถ้าหากใครพลาดนับว่าน่าเสียดาย อย่างยิ่ง

     นอกจากนี้ การถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ และทั่วโลกได้มีโอกาสมาทำความรู้จักและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากการทำงานพระศาสนาซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้ทุกรูปสามารถบำเพ็ญสมณกิจ และทำงานเผยแผ่พระศาสนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งการถวายมหาสังฆทานวันคุ้มครองโลกในปีนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่นำไปสู่การรวมพุทธบุตร ทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มี ดวงเดียว เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอีกนานนับพันปี

         ยิ่งไปกว่านั้น ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมีบุญใหญ่ที่สำคัญมากอีกบุญหนึ่ง คือ พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ เพราะการสร้างพระพุทธรูปคือการสร้างสัญลักษณ์แทนกายมหาบุรุษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยวิชชาคือความรู้ภายในและจรณะคือจริยาวัตร ภายนอก ดังนั้นใครที่ได้สร้างพระพุทธรูปจึงเท่ากับว่าเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก

          วันคุ้มครองโลกปีนี้นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ผู้มีบุญจะได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมี เพราะตลอดชีวิตของคนเราคงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อทำบุญ กับวัดต่างๆ ได้มากถึง ๒๐,๐๐๐ วัด หรือได้หล่อพระพุทธรูปจำนวนมากเท่านี้ เพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ดังนั้น นักสร้างบารมีทุกท่านจงอย่าปล่อยให้บุญลาภนี้ผ่านเลยไป เพราะในโลกนี้ มีสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีวันย้อนคืน นั่นคือ สายน้ำ เวลา‚สังขาร และโอกาสในการสร้างบารมี

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 65 มีนาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร