วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 65 มีนาคม ปี 2551

ฉบับที่ 65 มีนาคม ปี 2551
การถวายภัตตาหารหรือไทยธรรมเป็นสังฆทานนี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญใหญ่ ได้อานิสงส์มากกว่า การถวายจำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ดังนั้น ตั้งแต่โบราณ เมื่อจะทำบุญ พระท่านจึงสอนว่าให้ถวายเป็นสังฆทาน เพราะพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญ ......อ่านต่อ
สิ่งนี้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้บุญลาภอันประเสริฐ คือการถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์กว่า ๒๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศกำลังจะ บังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนับเป็น บุญอสาธารณะที่มิใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆ บนโลก ......อ่านต่อ
หากย้อนไปเมื่อ ๑๐ ปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิด ว่า ถนนพุทธวิถีจะบังเกิดขึ้นมาได้ เนื่องจากเป็นถนนที่สร้างขึ้นด้วยสองมือ ของชาวปวาเก่ˆอญอ ที่มีเพียงแค่จอบและเสียม สำหรับใช้ขุดและถากถาง เพื่อเนรมิตเส้นทางบนภูเขาอันสูงชัน ......อ่านต่อ
เมื่อหันกลับมาพิจารณาสังคมมนุษย์ ทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ไม่มีใครเลยจะยอมรับว่า เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้เพียงลำพังโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร เพราะ อย่างน้อยที่สุด เมื่อแรกเริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลก ก็พบ สายตาเอื้ออาทรและอ้อมอกอบอุ่นของผู้เป็นมารดาบิดา ......อ่านต่อ
วันมาฆบุชา เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรัก ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันฤกษ์ดี เป็นวันมาฆฤกษ์ และเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวเราและ มวลมนุษยชาติทั้งหลาย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้, โดยผ่านพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป เพื่อขยายความรู้สากล ......อ่านต่อ
"ขึงขัง เคี่ยวกรำ คร่ำเคร่ง" เป็นบุคลิกที่เรามักจะเห็นเสมอในการแข่งขันกีฬา เพราะทางมาแห่งชัยชนะไม่ใช่เรื่องหมูๆ แม้แท่นยืนของตำแหน่งแชมป์ จะไม่สูงเท่าไรนักแต่การขึ้นไปยืนบนนั้นยากเย็นกว่าการปีนสู่ยอดเขาหลายเท่าตัว และอีกไม่นานบุคลิกภาพดังกล่าวอาจจะล้าสมัย เพราะแชมเปี้ยนรุ่นใหม่กำลังจะยิ้มแย้ม "ง่ายๆสบายๆแบบใจเย็น"ให้เราเห็น ......อ่านต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทุกวันนี้ ส่วนมากผู้ทำหน้าที่มักมุ่งทำกันอยู่ในระดับการดำเนินชีวิต และระดับศีลธรรมเท่านั้น ทำให้ประชาชนทั้งในระดับชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูงของสังคมนั้นไม่สามารถเห็นความวิเศษ ของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งในระดับกำจัดกิเลสได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จึงไม่ประสบความสำเร็จ อย่างเท่าที่ควรจะเป็น ......อ่านต่อ
มีคนรู้จักบางคนที่มีเงินเดือนมาก แต่ว่าพอใกล้สิ้นเดือนทีไร มักจะบอกว่าเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้ อยากขอความเมตตาจากพระ เดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำวิธีการใช้เงินให้กับเขาด้วยค่ะ ......อ่านต่อ
ทั้งๆ ที่ผมก็เคยเป็นเด็กดีมาก่อน แต่พอเข้า สู่ช่วง ม.ปลาย มันเกิดความรู้สึกอยากเท่ อยากเป็น ที่กรี๊ดของสาวๆ จึงโดดเรียนไปดื่มเหล้ากับเพื่อน ทั้งยังมีคนเชียร์ว่าดื่มแล้วแมนสมกับเป็นลูกผู้ชาย ตอนนั้นจากเด็กเก่งกลายเป็นคนที่ ไม่สนใจการเรียน ติดเกม ......อ่านต่อ
ทำไมคณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลจึงเป็นเอกภาพ แล้วสามารถรักษาเอกภาพได้ต่อเนื่อง ถึงหลังพุทธกาลเป็นร้อยปี ซึ่งไม่มีศาสนาไหนทำได้ขนาดนี้ พระองค์ทรงใช้ Know-how อะไร เทคนิคอะไร น่าสนใจไหม วันนี้จะมาเฉลยให้ฟังกัน ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ