วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Peace for Africa ก้าวแรกของสันติภาพที่แท้จริงในแอฟริกาใต้

บทความพิเศษ
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

        Give Peace a Chance "เปิดโอกาสให้สันติภาพบ้าง" นี่คือส่วนหนึ่งของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์พริทอเรีย นิวส์ (PRETORIA NEWS) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ประจำเมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ได้ลงข่าวการปล่อยโคมประทีปสันติภาพ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศนี้ โดยลง ตีพิมพ์ในฉบับวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา

         แน่นอนว่า หลังจากที่สื่อยักษ์ใหญ่ลงข่าวนี้ ทำให้โครงการ Peace for Africa และผู้สถาปนาโครงการ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เริ่มเป็นที่สนใจและกล่าวขานถึง อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวแอฟริกาใต้ โดยที่เนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างสันติภาพของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ไว้ว่า "โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามมาตลอด ๔๐ ปี ของท่านเจ้าอาวาสธัมมชโย จากประเทศไทย ที่จะนำสันติภาพมาสู่โลก โดยการทำสมาธิ ท่านเป็น ผู้มีความปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพ บังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ทุกคน"

         ทั้งนี้ เชื่อแน่ว่าข่าวสารดังกล่าวจะไปชี้ชวนให้ ชาวแอฟริกาใต้เริ่มหันมาสนใจว่า สันติภาพของโลก อันเกิดจากการทำสมาธิ นั้นเป็นเช่นไร เนื่องจากเป็น ที่ทราบกันดีว่า ดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวยุโรปหลายชนชาติมาก่อน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ จนก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสันติภาพมาช้านาน ซึ่งมีนักต่อสู้เพื่อสันติภาพของชาวแอฟริกาใต้ที่ชาวโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ อดีตประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลา และท่านอาร์ค บิชอป เดสมอนด์ ตูตู ซึ่งทั้งสองท่านเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาแล้ว

 

 

สันติภาพเพื่อชาวแอฟริกา

       แต่บัดนี้ นับเป็นความโชคดีของชาวแอฟริกาทุกคน ที่จะได้มีโอกาสรู้จักกับคำว่า "สันติภาพที่แท้จริง" ในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการที่พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ส่งพระอาจารย์ไป เป็นแสงสว่างที่ประเทศแอฟริกาใต้ จนสามารถตั้งศูนย์สาขา ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กและเมืองเคปทาวน์ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้มีชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่น และคนท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรม จนหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และเข้าใจแจ่มชัดว่าสันติภาพ ที่ชาวโลกเฝ้าแสวงหามาเนิ่นนาน แท้ที่จริงกลับอยู่ภายในตัวของเรา ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เพียง แค่นั่งหลับตา ทำกายให้สบาย ทำใจให้สงบ ซึ่งหาก ทำได้อย่างถูกวิธี ไม่นานทุกคนก็จะเข้าถึงสันติภาพ ภายในตน ดังที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์เคยให้โอวาทไว้ว่า

          "สันติภาพจะรู้จักได้เมื่อใจหยุดนิ่ง เพราะฉะนั้น รางวัลสันติภาพที่แท้จริงควรจะนำมามอบให้ กับทุกคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้ คือทำใจให้หยุดนิ่งจนสะอาดบริสุทธิ์ บังเกิดมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อน มนุษย์ และกลายเป็นศูนย์กลางแห่งสันติภาพ สำหรับบุคคลรอบข้าง เปรียบดั่งดวงตะวันที่ฉายแสง อันอบอุ่นไปยังดวงดาว น้อยใหญ่ทั้งที่ใกล้และไกล.."

 

 

          ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กัลยาณมิตรทุกเชื้อชาติ และศาสนาในแอฟริกาใต้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะรวมพลังกันขยายสันติสุข ที่แท้จริงไปสู่ชาวแอฟริกาใต้ ทุกคน โดยเริ่มต้นด้วยการส่งคำเชิญไปยังผู้นำทางศาสนา องค์กรต่างๆ และสื่อมวลชนหลายแขนง ให้มาร่วมโครงการ "Peace for Africa" ที่จัดขึ้น ณ Freedom Park เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากหลายองค์กร รวมถึงชาวแอฟริกาใต้ที่ทราบข่าว การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทำให้มีผู้รักสันติภาพมาร่วมงานนี้มากถึงกว่า ๔,๐๐๐ คน

          กิจกรรมในวันนั้นเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพ ซึ่งทำให้หลายคนได้สัมผัส กับสันติภาพอันเกิดจาก ความสงบสุขภายใน ซึ่งเป็น รูปธรรมที่แตกต่างจากวาจาอันสวยหรู แต่ฟังแล้วก็จางหายไปภายในเวลาแคˆไม่กี่นาที และหลังจากนั้น เป็นการรับฟังบันทึกสุนทรพจน์แห่งสันติภาพของ ดร.ไมเคิล โนเบล อันเกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ ด้วยการทำสมาธิ ซึ่งได้เคยพูดไว้ที่วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา รวมถึง รับฟังสุนทรพจน์สันติภาพของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และปิดท้ายงานด้วยความสวยงามประทับใจกับการปล่อยโคมลอยสันติภาพ เพื่อเป็นการประกาศ ถึงก้าวแรกของการสร้างสันติภาพที่แท้จริงในทวีปแอฟริกา อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในก้าว ต่อๆ ไป อย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

ความประทับใจของธรรมมิตรผู้รักสันติภาพ
          ผลของการจัดงานในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความ เข้าใจและความประทับใจ แก่ตัวแทนขององค์กรและ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลายองค์กรแสดงจุดยืนที่จะร่วมกันเป็น "ธรรมมิตร" คือ มิตรแท้ผู้ตั้งอยู่ในธรรม อันเป็นความดีสากล ซึ่งคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และ เผ่าพันธุ์ สามารถทำได้เพื่อมาช่วยกันสร้างสันติภาพ ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ หลายท่านได้ กล่าวถึงความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่จะได้ทำงานสร้างสันติภาพร่วมกันต่อไป ดังนี้

 


ท่านฮุ่ยฟาง (Hui-Fang)
เจ้าอาวาสวัดหนานหัว (สาขาของวัดฝวอกวงซาน) 


         "อาตมาคิดว่า ค่ำคืนนี้เป็นคืนอันน่าอัศจรรย์ยิ่ง ทุกคนมีแต่สันติสุขในดวงใจ และวันวิสาขบูชาปีหน้า วัดหนานหัว กับวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก คงจะ ได้มีโอกาสจัดงานร่วมกัน"

ท่านเจ้าคณะบาทหลวง เจอร์ราด ชาร์ป แห่งโบสถ์ เซนต์ แมรี่ ฯ
         "พิธีปล่อยโคมสันติภาพในคืนนี้ เป็นคืนอันแสน วิเศษ ที่วิเศษนั้นไม่ใช่เพราะได้เห็นโคมที่สวยงาม แต่วิเศษก็เพราะว่า เราได้เรียนรู้ว่าสันติภาพต้องก่อกำเนิดมาจากภายใน และถ้าใครมีสันติสุขภายใน แล้ว อะไรๆ ในโลกก็ไร้ความหมาย คืนนี้ผมจะนำสมาธิติดตัวกลับบ้านไปด้วย"

 

 

ท่านเกลซัง เลกเดน (Kelsang Legden)"เจ้าอาวาสวัดธิเบต "วัชรปาณี"
         "นี่คือ กิจกรรมสันติภาพโลก ที่มีสาระมากที่สุด เท่าที่อาตมาเคยไปร่วมงาน โดยมีเนื้อหาชัดเจนว่า ถ้าปราศจากสันติสุขภายในแล้ว สันติภาพภายนอก จะเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และจะเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน ที่จะใช้อาวุธทำลายล้าง และขู่บังคับผู้คน เพื่อให้เกิดสันติภาพ เพราะว่าสันติภาพจะต้องเกิดจากภายใน โดยการฝึกใจด้วยการทำสมาธิเท่านั้นและวัดของเราจะทำงานร่วมกับวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กต่อไป"

คุณจอยส์ ดูเบ ผู้บริหารระดับสูงของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ SABC
         "งานนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุ คลื่น Radio 2000 แต่ถ้ารู้มาก่อนว่า ภาพงานจะออกมาสวยงาม อย่างนี้ เราจะถ่ายทอดสดให้ทางทีวีตลอดงานเลยแต่รับรองว่าปีหน้าจะถ่ายทอดสดทางทีวีอย่างแน่นอน และถ้ากิจกรรมของ Peace for Africa จัดขึ้นเมื่อใด ทาง SABC จะติดตามไปทำข่าวทุกที่เช่นกัน"

ท่านอุปทูตวันชัย เจียมโชติวัฒนกุล ตัวแทนจากสถานทูตไทย ประจำกรุงพริทอเรีย
          "น่าทึ่งมาก งานวันนี้เป็นระบบดีมาก และมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะผู้แทนของบาทหลวง เดสมอนด์ ตูตู ซึ่งท่านก็ได้ เห็นแล้วว่าเราจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำสันติภาพมาสู่แอฟริกา โดยเริ่มต้นจากสันติภาพ ในจิตใจของเราเอง สำหรับในปีต่อไป ถ้ามีการจัดงานเช่นนี้อีก สถานทูต ก็ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ครับ"
          แม้ว่าค่ำคืนที่สว่างที่สุดของทวีปแอฟริกาจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ความสว่างนั้นก็มิได้ลบเลือนหายไป ทว่ากลับยังคงติดตรึงอยู่ในใจของผู้ที่มาร่วมงาน และผู้ที่ได้รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อทุกๆ คน ซึ่ง ท่านเหล่านั้นจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะได้ช่วยกัน ส่งต่อความสว่างแห่งสันติภาพ ประหนึ่งโคมประทีป ที่ถูกจุดต่อๆ กันไป จนกระทั่งสว่างไสวไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกา โดยเริ่มต้นจากถ้อยคำสั้นๆ แต่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ว่า "สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน"ซึ่งหากทุกฝ่ายพร้อมใจกันทำเพียงเท่านี้ อย่างต่อเนื่องและ จริงจัง อีกไม่นานสันติภาพที่แท้จริงจะพลันบังเกิดขึ้น ทั่วทวีปแอฟริกาอย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 73 พฤศจิกายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร