วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป รวมสายธารแห่งศรัทธาพุทธบริษัททั่วไทย

ตักบาตรพระ ๕ แสนรูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

    ด้วยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่มีความปรารถนาจะเชิญชวน ให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมในอุดมคติที่สงบสุขและปลอดภัยโดยเริ่มต้นจาก การทำความดีร่วมกันด้วยวิธีการง่ายๆ ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ "การให้ทาน" ซึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ทุกคน

         ด้วยเหตุนี้ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จึงบังเกิดขึ้น เพื่อรวมสายธาร แห่งศรัทธาของพุทธบริษัททั่วไทย มาเป็นพลังใน การเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นพลังสีขาวที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูศีลธรรมของโลกได้ในอนาคต ซึ่งในขณะนี้ โครงการนี้กำลังเป็นที่สนใจ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่กำลังทยอยจัดพิธีตักบาตรกันอย่างไม่ขาดสาย

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดต่างๆ ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรในหลายภูมิภาคของประเทศ
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ครั้งด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดงาน โดยย่อดังต่อไปนี้

 

 

          ๑) วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะ กัลยาณมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิ สร้างเสริมคุณธรรม ภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๕,๐๐  รูป ณ บริเวณถนนศรีโสธรตัดใหม่ หน้าอนุสาวรีย์พระยา ศรีสุนทรโวหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานกล่าวว่ามีความสุข ปลื้มปีติใจ ที่ได้มาทำบุญกับเนื้อนาบุญเป็นจำนวนมาก และอยากให้งานบุญแบบนี้เกิดขึ้นอีกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

        ๒) วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระเดชพระคุณพระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุ ๑,๕๘๔ รูป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ คือคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชนไทยพระนครศรีอยุธยา ชมรมครอบครัวสีขาว พุทธสมาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย

 

 

         ๓) วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้มีพิธีตักบาตร ๑,๒๕๐ รูปโดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย นายศุภกิจ บุญญฤทธิ์พงษ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เครือข่ายกัลยาณมิตร จังหวัดราชบุรีสมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร