วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 69 กรกฏาคม ปี 2551

ฉบับที่ 69 กรกฏาคม ปี 2551
เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ทำหน้าที่ครูของโลกเป็น ครั้งแรก ด้วยการเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พระธรรมเทศนาบทนี้ได้ชี้ชัด ลงไปในสมาธิที่ถูกต้อง หรือ สัมมาสมาธิ ......อ่านต่อ
ด้วยเหตุนี้ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จึงบังเกิดขึ้น เพื่อรวมสายธาร แห่งศรัทธาของพุทธบริษัททั่วไทย มาเป็นพลังใน การเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นพลังสีขาวที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูศีลธรรมของโลกได้ในอนาคต ......อ่านต่อ
ด้วยพื้นฐานความสัมพันธ์อันแนบแน่น ของทั้งสองประเทศเช่นนี้ ประเทศศรีลังกาจึงมีความเหมาะสม อย่างยิ่งที่จะอัญเชิญ องค์พระประธาน กายมหาบรุษไปประดิษฐาน เพื่อเริ่มต้นภารกิจ การฟื้นฟูคำสอนดั้งเดิม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ดำเนินการจัดสร้างและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ......อ่านต่อ
คำทำนาย นอสตราดามุสเกี่ยวกับ "ศรัทธาใหม่"ว่าบรรดาศาสดาพยากรณ ์หลายประเทศได้ลงความเห็นตรงกันว่า พระภิกษุไทยรูปหนึ่งนั่งสมาธิในสีเปลวเพลิง นั่นก็คือรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ทั้งหลายในทุกเรื่อง แก้ไขภัยพิบัติต่างๆ ของประเทศ หรือแม้แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ใครมีโรคภัยใดๆ มักจะนำมาให้หลวงปู่รักษาอยู่เสมอแต่วิธีการรักษาของท่านไม่ต้องใช้ยา ท่านรักษาด้วยวิชชาธรรมกาย โดยสั่งให้ผู้ที่ได้ธรรมกายช่วยแก้โรคให้ คนที่มารักษาต้องนั่งสมาธิด้วย ......อ่านต่อ
นางลำยองจอมขี้เมา เป็นฉายาหนึ่งของเธอ ซึ่งเหล่าเพื่อนฝูงนำเสนอ นางยักษ์เลือดร้อน เป็นนาม ที่สามีข้างกายตั้งให้ และคุณแม่ยักษ์ เป็นคำที่ลูกๆ เรียกขาน แต่อย่าเพิ่งหวั่นเกรงไป เพราะตอนนี้เธอเป็นนางฟ้าใจดีประจำบ้านไปเสียแล้ว ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเป็น มหาปูชนียาจารย์ของเราและชาวโลกทีเดียว ถ้าปราศจากท่านแล้ว การศึกษาธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดูเหมือนจะเข้าใจ แต่ที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรม ไม่ง่าย ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าทำถูกหลักวิชชา ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ท่านสรุปวิธีการที่ง่าย ตรง ลัด ประหยัดสุดประโยชน์สูงมาให้เราแล้ว ......อ่านต่อ
การอ่านหนังสือในวัยเด็กของหลวงพ่อนั้น เป็นการอ่านเพื่อต้องการทำความรู้จักโลกที่เราอยู่อาศัยว่าเป็นอย่างไร ใครเป็นบุคคลสำคัญ มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง แต่ผลที่ได้กลับมาก็คือ ความโชคดีอย่างมหาศาล ......อ่านต่อ
ความจริงแล้ว พระในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะบวชในฤดูกาลไหนจะบวชช่วงสั้น ช่วงยาวแค่ไหนก็ตาม ก็มีวัตถุประสงค์ในการบวช เหมือนกัน คือ มุ่งที่จะกำจัดทุกข์ให้หมดไป......อ่านต่อ
เขาเห็นผมเครียดมาก แต่ผมไม่ไปหรอก คนกลุ้มจะตายอยู่แล้วจะให้ไปนั่งสมาธิ ใครจะไปนั่งได้ แถม เงินก็ไม่มี ผมมองไม่ออกว่าหากไปนั่งแล้วเงินมันจะมาจากทางไหน แต่เขาชวนผมอยู่หลายครั้งมากๆ จนสุดท้ายจึงยอมไป ......อ่านต่อ
คนที่เห็นคุณค่าของบุญ และมีเป้าหมายชีวิตชัดเจน จะไม่หวั่นไหวแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาพร้อมจะทุ่ม ทุ่มไปแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นก็ยังไม่ท้อ ยังเดินหน้าต่อไป ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ