วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 68 มิถุนายน ปี 2551

ฉบับที่ 68 มิถุนายน ปี 2551
นี่คือสุดยอดวีรกรรมในการบริจาคทานของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ที่ทรงยอมสละทุกสิ่งเพื่อ ความสุขของผู้อื่น สิ่งใดที่มนุษย์ทั่วไปรักใคร่หวงแหน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ อวัยวะ บุตร ภรรยา และชีวิต ท่านก็ทรงตัดใจสละได้สำเร็จ ......อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เฝ้าติดตามรับฟังข่าวสารดังกล่าว ด้วยความห่วงใย และได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศเมียนมาร์อย่างทันท่วงทีในช่วง สัปดาห์แรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยทันที ......อ่านต่อ
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่มุ่งหวังจะให้สันติสุขเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างแท้จริงโดยมอบหมายให้ชมรม พุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทำหน้าที่เชิญชวนผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ ทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรม ......อ่านต่อ
ในที่สุด วันที่ชาวมองโกลเฝ้ารอคอย คือ วันวิสาขบูชา ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็มาถึงโดยได้รับความสนใจ อย่างมากมายเกินความ คาดหมาย เพราะชาวมองโกลทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ที่โลกต้อง จารึกไว้ ......อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จึงเป็น การสนับสนุนวัฒนธรรมชาวพุทธ อันดีงาม และช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า หลังจากที่ได้จัดพิธีตักบาตรในระดับพันจนถึงหลายพันรูป นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในที่สุดเมื่อถึงเดือนพฤษภามหามงคล ......อ่านต่อ
ความทุกข์ทั้งหลายนั้น มาจากความคิดของเรา เราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดคิด และหยุดใจ การปฏิบัติธรรมทำให้ผมได้รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงต้องมาจากภายใน ......อ่านต่อ
เพราะปัจจุบันแม้จะมีนวัตกรรมล้ำยุคมากมาย เพียงไร แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดที่สามารถขจัดความมืดบอด ของอวิชชาและนำพามนุษยชาติทั้งหลายให้หลุดพ้น จากความทุกข์ในสังสารวัฏไปได้แต่นับเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาติ ที่พระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ......อ่านต่อ
เราเป็นผู้ไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน แต่ก็ทำความดี ทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างอุกฤษฏ์ เพราะ หากรอความพร้อม บางทีอาจมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนั้น จึงทำให้ยึดหลักคำสอนของหลวงพ่อมาตลอดว่า เมื่อตั้งเป้าว่าจะทำความดีอะไรแล้ว ต้องทำให้สำเร็จ ......อ่านต่อ
คำสรรเสริญ ที่พระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เมื่อเทียบกับพระคุณที่มีอยู่จริงของพระองค์ท่านแล้ว คำที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ มีเพียงน้อยนิดอุปมา เหมือนน้ำที่ไหลผ่านก้นเข็มเท่านั้น ......อ่านต่อ
การที่ฝากเงินใครไปทำบุญ ถามว่าได้บุญไหม ความจริงก็ได้บุญ แต่ว่าได้เต็มที่หรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่ง การที่ฝากเงินใคร หรือฝากของใครไปทำบุญ บุญเกิดขึ้นหรือไม่ เกิด เกิดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ......อ่านต่อ
หากวิชชาธรรมกายของหลวงปู่เป็นของเทียม มิใช่ของแท้ ไม่ประกอบด้วยเหตุและผล ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ถึงแม้จะโด่งดัง ก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ก็จะดับไป แต่ตรงกันข้ามวิชชานี้กลับสืบทอดกันมาเป็นมรดก รุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ มีผู้สนใจและปฏิบัติกันยาวนานกว่า ๘๘ ปี แล้ว ......อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะ คิดอะไร ทำอะไรฉาบฉวย ยังไม่ได้เอาจริง อันนั้นนิดอันนี้หน่อย ถ้าเราอยากจะค้นพบสิ่งที่สำคัญ อยากจะเป็นอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ เราต้องทุ่มอย่างไอน์สไตน์ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ