วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำใจมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัยใน เมียนมาร์

บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

  วันรุ่งขึ้น โลกต่างตกตะลึงกับข่าวภัยพิบัติในเมียนมาร์ และยิ่งเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใด รายงานตัวเลขความเสียหาย ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปกว่า ๑ เดือนแล้ว ยอดตัวเลขคาดการณ์เหยื่อไซโคลนนาร์กีสที่เสียชีวิตและสูญหายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า ๑๓๔,๐๐๐ คน และยังมีผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนและรอคอยความช่วยเหลืออีกถึง กว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน นับเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรง ที่ทำให้ชาวโลกต้องสะเทือนใจ และต้องรีบเร่ง ส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

         สำหรับไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพเมียนมาร์มาอย่างยาวนานเมื่อภัยพิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น ประเทศไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลเมียนมาร์เป็นประเทศแรก และยังเป็นตัวกลางในการเจรจาในระดับรัฐบาล จนกระทั่งเมียนมาร์ตกลงยอมเปิดรับความช่วยเหลือจากประชาคมโลก จนได้รับคำชมจาก นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ในฐานะที่ ประเทศไทยส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และทีมแพทย์ เข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวพม่า อย่างทันท่วงที และยังรับเป็นศูนย์กลางใน การส่งความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าสู่พม่าอีกด้วย

 

 

       นอกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ อาทิ อาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน ยาดม ยาทาเครื่องอุปโภค ผ้าห่ม รวมทั้งผ้านุ่ง และผ้าโสร่ง และทรงส่งทีมแพทย์พระราชทานจำนวน ๓๐ คน ซึ่งเป็นคณะแพทย์
ชุดแรกจากต่างชาติที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือ

        รวมถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานปัจจัยช่วยเหลือ พระสงฆ์แห่งพม่าโดยผ่านสังฆสภาแห่งประเทศพม่า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และทรงมอบหมายให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินการรับบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวพม่า อีกทั้งทางมหาเถรสมาคมยังได้บริจาคเงินจำนวน ๓ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่าผ่านทางรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน

มูลนิธิธรรมกายฉับไว
ช่วยผู้ประสบภัยชาวพม่า

        มูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เฝ้าติดตามรับฟังข่าวสารดังกล่าว ด้วยความห่วงใยและได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศเมียนมาร์อย่างทันท่วงทีในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยทันที

        เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบ หมายให้พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ตัวแทนของรัฐบาลเมียนมาร์โดยมีพลจัตวา ขิ่น หม่อง โซ ทูตทหารประเทศสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา เป็นผู้รับมอบ

        สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่วัดพระธรรมกายและ มูลนิธิธรรมกายมอบให้พม่า ประกอบด้วยผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสิ้น ๗ พันกว่าชุดซึ่งเป็นสิ่งของที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พระภิกษุ สามเณร รวมถึงประชาชนชาวพม่าได้ เป็นอย่างดี ซึ่งทางพลจัตวา ขิ่น หม่อง โซ ได้กล่าว ว่า ประเทศไทยและเมียนมาร์ต่างนับถือพุทธศาสนา เหมือนกัน จึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องชาวพุทธ มาตั้งแต่โบราณ มาวันนี้ชาวพม่าประสบภัยพิบัติชาวไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบส่งกำลังใจและความ ช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่ และขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์และเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้

      จากนั้นในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้มอบหมาย ให้ พล.อ.อ. วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานไวยาวัจกร วัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำถุงยังชีพที่บรรจุเครื่อง อุปโภคบริโภคชุดแรกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า โดยเครื่องบินซี ๑๓๐ ของกองทัพอากาศ เมื่อไปถึงที่สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง มีคณะบุคคลสำคัญ โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภัททันตกุมาระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งชาติ เมืองย่างกุ้ง พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อธิบดีกรมการศาสนาของพม่า และผู้สื่อข่าวอีกจำนวนมากได้มาคอยรับมอบสิ่งของ ตลอดจน ทำข่าวการเดินทางมาให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะที่ให้ความช่วยเหลือ ชุดแรกๆ ที่เดินทางมายังสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัททันตกุมาระ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งชาติเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเคยเดินทาง มามอบโล่รางวัลทางก้าวหน้าที่วัดพระธรรมกาย เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ มายังพระราชภาวนาวิสุทธิ์และลูกพระธัมฯ ทั่วโลกว่าการที่มูลนิธิธรรมกาย ส่งสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัยในพม่าครั้งนี้ ถือว่าเป็นกาลทาน เป็นทานของผู้ฉลาด รู้จักคิด รู้จักทำได้ถูกเวลาเป็นการให้สิ่งของจำเป็นในยามที่ผู้รับมีความต้องการอย่างยิ่ง

         ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีสพัดถล่มประเทศเมียนมาร์พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เชิญชวนสาธุชน ผู้มีบุญและคณะสงฆ์ทั่วโลกให้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ และปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านช่อง DMCส่งผลให้ธารน้ำใจของผู้มีบุญจากทั่วโลกหลั่งไหลผ่าน มายังมูลนิธิธรรมกายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานไวยาวัจกร วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร เป็นตัวแทนนำความห่วงใย พร้อม ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประสบภัย ที่วัดจระเข้ จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ โดยได้ลำเลียงสิ่งของบรรทุกใส่รถ ๑๐ ล้อ และ ๖ ล้อรวมน้ำหนักสิ่งของจำนวนถึงกว่า ๑๓ ตัน ประกอบไป ด้วยถุงยังชีพจำนวน ๑,๗๐๐ ถุง เสื้อยืด ๑๕,๐๐๐ ตัว น้ำดื่ม ๕,๙๐๐ ขวด เวชภัณฑ์ ๑๒ กล่องใหญ่ และ ผ้าไตรจำนวน ๒๐ ชุด โดยมีท่านอู อ่อง ฉ่วย ยุ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ช่วยเหลือในครั้งนี้

       จากนั้นในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะจากมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะจากมูลนิธิ Life Education ของพระธรรมาจารย์ ไห่เทา ประเทศไต้หวัน เจ้าของสถานีโทรทัศน์ Life TV และผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งภายในไต้หวันและต่างประเทศกว่า ๑๐๐ ศูนย์ ที่ได้รับการแจ้งข่าวบุญให้ความช่วยเหลือชาวพม่าจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้รีบนำถุงยังชีพจากประเทศไต้หวันน้ำหนักประมาณ ๓ ตันขนส่งมาทางอากาศ โดยความอนุเคราะห์ของสายการบิน แอร์เอเชีย เมื่อไปถึงสนามบินมังกะลาดง กรุงย่างกุ้ง ทางกระทรวงการศาสนาของสหภาพเมียนมาร์ ได้จัด รถบรรทุก ๒ คัน ไปรอรับสิ่งของไปส่งที่มหาวิทยาลัย สงฆ์แห่งชาติเมืองย่างกุ้ง เพื่อประกอบพิธีมอบ อย่างเป็นทางการ ซึ่งในโอกาสนี้ พระภัททันตกุมาระอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งชาติ ได้นำคณะ ชมสภาพความเสียหายของศาสนสถาน และ อาคารบ้านเรือนภายในกรุงย่างกุ้ง รวมทั้ง ที่มหาเจดีย์ชเวดากองด้วย ซึ่งทางคณะจาก มูลนิธิธรรมกายได้มอบปัจจัยจำนวน ๑ แสนจั๊ต เพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายรอบองค์พระมหาเจดีย์ด้วย และยังมอบปัจจัยจำนวน ๑ ล้านจั๊ต เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาศาสนสถานภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกด้วย ขอกราบอนุโมทนาบุญกับมหาทานบารมี ที่ผู้มีบุญทุกคนได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาวพม่าในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร โดยเชิญ หมู่ญาติมิตรร่วมกันส่งความช่วยเหลือต่อไป จนกว่าเหตุการณ์จะทุเลาเบาบางลง เพราะบุญกุศล ในครั้งนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราทุกคน ไม่ประสบกับทุกข์ภัยใดๆ หรือหากมีวิบากกรรมเก่า ทำให้ต้องประสบเหตุเภทภัย บุญนี้จะช่วยเหลือให้หนักเป็นเบา จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งผลให้เราสามารถผ่านพ้นภัยพิบัตินั้นได้อย่างสบายๆ และช่วยให้ เราทุกคนสร้างบารมีได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 68 มิถุนายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร