วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551

ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551
การเข้าพรรษาโดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่าจำกัดสำหรับพระเท่า นั้น ซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่องของพุทธบริษัท ทุกท่านที่ต้องให้ ความสำคัญ เพราะการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องของชาวพุทธทุกคน ย่อมมีผล ต่อความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
นับตั้งแต่โบราณมา "สังคมไทย" เป็นสังคมที่อบอุ่นและสงบสุขด้วยอำนาจของพุทธธรรมมาช้านาน แต่เมื่อกาลเวลาแปรเปลี่ยนไป ความเจริญทางด้านวัตถุและลัทธิบริโภคนิยมได้เข้าครอบงำจิตใจของผู้คน จนทำให้เริ่มเหินห่างจากศีลธรรม และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ติดตามมาอีกมากมาย ......อ่านต่อ
เหตุก็เพราะการบวชมิใช่เรื่องที่จะบังเกิดขึ้นได้ ง่ายๆ เพราะต้องมีพระพุทธศาสนามาบังเกิดขึ้น อีกทั้งผู้บวชเอง ก็ต้องมีเนกขัมมบารมี ที่สั่งสมอบรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงจะบังเกิดความศรัทธาจนยอมสละความสุข ......อ่านต่อ
นับเป็นเวลา ๔ เดือนแล้ว ที่เหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีสพัด เข้าถล่มประเทศ สหภาพเมียนมาร์ สร้างความเสียหาย แม้ว่าจะมีความช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติจำนวนมาก แต่ว่ายังมีต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบ และ รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่อีก ราวกว่า ๑ ล้านคน......อ่านต่อ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูปนั้น หลังจากเสร็จพิธี ก็มีความจำเป็น จะต้องนำอาหารที่ได้มาทำการ คัดแยก และนำมาบรรจุหีบห่อเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่า พุทธบุตรและชาวพุทธ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับเครื่องอุปโภค บริโภคที่ดีที่สุด และครบถ้วนทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน......อ่านต่อ
จากสถิตของผู้สนใจการนั่งสมาธิอย่างมากมาย มหาศาลของผู้คนในโลก ที่เจริญแล้วเช่นนี้ บ่งบอกว่า สมาธิไม่ใช่ เรื่องล้าสมัย แต่สมาธิคือสิ่งที่คนทันสมัยผู้หวังความเจริญ หรือเจริญแล้วพึงใฝ่หา ......อ่านต่อ
ในตัวมนุษย์นั้นมีความไม่งามเป็นทุนเดิม ของแข็งที่ออกมาจากตัว ไม่ว่าจะเป็นขี้ไคล เป็นอุจจาระ ไม่มีสะอาดเลย กลิ่นที่ออกมาจากร่างกาย ก็มีแต่กลิ่นเหม็น เป็นของปฏิกูลทั้งสิ้น แม้แต่ของเหลวที่ออกจากร่ายกาย ไม่ว่าเหงื่อ น้ำลาย น้ำตา ปัสสาวะ ล้วนไม่สะอาดเลย......อ่านต่อ
ช่วงเข้าพรรษา พระเก่าพระใหม่ท่านก็อยู่พร้อมหน้า เมื่ออยู่พร้อมหน้ากันอย่างนี้ ก็เป็นโชคดีของญาติโยม โชคดีอย่างไรเนื้อนาบุญอยู่พร้อมหน้าญาติโยมตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมา ท่านไม่ปล่อยให้พระท่านเข้าพรรษาเพียงลำพังหรอก ญาติโยมก็พลอยเข้าพรรษาไปด้วยเหมือนกัน......อ่านต่อ
ที่มึงทำบุญกับกูน่ะ ถูกพระธรรมกายนับ อสงไขยองค์ไม่ถ้วนทีเดียว ต่อไปคำว่าจนไม่ต้องพูดกันล่ะ ต่อไปอีกกี่ภพกี่ ชาติก็ มีสายสมบัติติดตัวไปจะไม่ยากไม่จนอีก......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำไว้ก็คือ การทำบุญที่จะให้ได้บุญมาก ต้องทำให้ถูกเนื้อนาบุญ โดยเฉพาะการทำบุญกับพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรม อันบริสุทธิ์ เป็นทักขิไณยบุคคล บุญที่ได้ก็ยิ่งใหญ่ไพศาล ......อ่านต่อ
บางคนพออยากจะรวยก็พุ่งเป้าไปว่า ทำอย่างไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกัน ทุกวิธีการเอาหมดและก็ทุ่มเทเต็มที่ พอรวย เป็นเศรษฐีขึ้นมาจริงๆ ปรากฏว่าครอบครัวกลับแตกแยก เพราะตัวเองไม่มีเวลาให้ครอบครัว......อ่านต่อ

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ