วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ "มั่นใจ" จากมือผู้ให้ถึงมือผู้รับ ส่งมอบเสบียงบุญหนุนแรงใจช่วยพุทธบุตรภาคใต้

เรื่องเด่น
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

           โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย อันเกิดจากดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟู ศีลธรรมโลกและฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งความช่วยเหลือ คือการนำอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรส่งไปถึงพุทธบุตรภาคใต้ ที่ได้รับความลำบากในเรื่องของภัตตาหารขบฉัน  รวมถึงช่วยเหลือชาวพุทธในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงดังกล่าวอีกด้วย

๔ ปี มูลนิธิธรรมกายยืนหยัดช่วยภาคใต้

         ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีโครงการตักบาตร พระ ๕๐๐,๐๐๐ รูปฯ มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่คณะสงฆ์ และมอบให้แก่ชาวพุทธ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ  รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่เคย ขาดเลย แม้แต่เพียงเดือนเดียวจนถึงขณะนี้ก้าวเข้า สู่ปีที่ ๔ แต่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังคงยืนยันที่จะส่งความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ร้ายจะเข้าสู่ภาวะปกติ

        นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศมาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา เพราะเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา  ทำให้ชาวพุทธ ทั่วประเทศรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้ความช่วยเหลือ แก่พุทธบุตรและชาวพุทธใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ยังขาดหน่วยงานหรือโครงการที่จะเชื่อม ประสานพลังของ ชาวพุทธทั่วประเทศเข้าด้วยกัน ดังนั้น เมื่อมีโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรภาคใต้บังเกิดขึ้น จึงทำให้โครงการนี้ได้รับการตอบรับ  จากคณะสงฆ์และ ชาวพุทธทั่วประเทศเป็นอย่างดีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่ผ่านมา

         สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูปนั้น หลังจากเสร็จพิธี ก็มีความจำเป็น จะต้องนำอาหารที่ได้มาทำการ คัดแยก และนำมาบรรจุหีบห่อเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พุทธบุตรและชาวพุทธ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับเครื่องอุปโภค บริโภคที่ดีที่สุด และครบถ้วนทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้อาหารตักบาตรมีทั้งที่ถูกส่งเข้ามาคัดแยกที่ มูลนิธิธรรมกายและ คัดแยกที่หน่วยงาน อื่นๆ เช่น ในค่ายทหารที่มีความพร้อมในเรื่องของกำลังคนและสถานที่ เป็นต้นซึ่งหลังจากคัดแยกเสร็จเรียบร้อย   ก็จะจัดส่งไปยังพื้นที่  ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชาวโคราชส่งมอบเสบียงบุญสู่ภาคใต้

         เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการจัดงานตักบาตร นำโดยนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีส่งมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากการตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ลานขนส่งสินค้สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา โดยการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ลำเลียงส่งไปยังจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  จำนวน ๓ ตู้รถไฟ รวมน้ำหนัก ถึง ๒๒.๕ ตัน สิ่งของต่างๆ นั้นประกอบด้วยข้าวสาร ๑๕.๓ ตัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๕๑,๐๐๐ ซอง อาหารกระป๋องต่างๆ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ กระป๋อง ฯลฯ

        นอกจากนี้ยังได้จัดสรรเสบียงจำนวน ๑ รถบรรทุก หนักกว่า ๕ ตัน เพื่อมอบให้กับกองกำลังอาสาสมัครทหารพราน ๙ กองร้อย ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนบริเวณเขาพระวิหาร  จังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย โดยมี พลตรีพิเชษฐ์ พิสัยจร ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณะสงฆ์ เจ้าภาพ และคณะกรรมการจัดงาน ตักบาตรมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย  เนื่องจากกองทัพภาคที่ ๒ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานตักบาตร ๑๑,๑๑๑ รูปมา ตั้งแต่ต้น และยังได้ช่วยนำข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดไปคัดแยก  เพื่อเตรียมจัดส่งถวายแด่คณะสงฆ์ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงลงอย่างงดงาม ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกคน

ถึงมือพุทธบุตร จ.ยะลา - สงขลา

       ทั้งนี้ขบวนรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาถึงพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลาได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่การรถไฟและทหารมาช่วยกันขนอาหารขึ้นรถบรรทุก ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง  และหลังจากนั้นได้นำไปประกอบพิธีรับมอบที่
วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในวันเดียวกันนั่นเอง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา มาเป็นผู้รับมอบจากตัวแทนของคณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา และมีทหาร ตำรวจในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ นักเรียน เดินทางมารับมอบอาหารในครั้งนี้ด้วย ซึ่งอาหารตักบาตรที่มอบให้จังหวัดยะลาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้าวสาร ๑๐๐ กระสอบ ปลากระป๋อง ๑๕๐ แพ็ค มาม่า ๓๕๐ ถุงใหญ่ วุ้นเส้น ๖๕ ถุงใหญ่ กาแฟและโอวัลติน ๑๕๖ ถุงใหญ่ ขนมเวเฟอร์ ๑๓๒ ถุงขนมกรอบ ๑๒๐ ถุงใหญ่ และน้ำปลา ๒๐ ลังซึ่งความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวพุทธจากจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจของทั้งพุทธบุตร และชาวพุทธในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

         ต่อมาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. รถบรรทุกเสบียงของมูลนิธิธรรมกายที่ออกเดินทางจากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มาถึงวัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากการตักบาตร ประกอบไปด้วย มาม่า ๗๐๐ ห่อใหญ่ ปลากระป๋อง ๑๕๐ แพ็ค น้ำปลา ๑๐๐ ลัง  ข้าวสาร ๒๐๐ กระสอบ ขนมกรอบ ๑๕ ห่อใหญ่ นมกล่อง ๑๕๐ แพ็ค โอวัลติน ๔๐๐ ชุด ยารักษาโรค ๑๗๓ ชุด น้ำหนักทั้งหมดกว่า ๑๗ ตันโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรภาค ๙ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สภอ.กาบัง กว่า ๒๐ นาย และชาวบ้านในตำบลบาละ รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กต่างก็มาช่วยกันคนละไม้ละมือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบาน จากนั้นท่านพระครูปิยะธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดบาละ ได้มอบ อาหารให้กับทหาร ตำรวจ และชาวบ้านที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย โดยท่านพระครูปิยะธรรมนิเทศก์  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่วัดพระธรรมกาย ส่งสิ่งของมาช่วยเหลือเป็นประจำทุกเดือน และย้ำให้ชาวพุทธทุกคนที่ได้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

         ส่วนที่จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ที่วัดกาญจนาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอจะนะ เป็นผู้รับมอบจากผู้ถวายคือ  กัลฯ  พิษณุ   วิญญูเอกสิทธิ์      ประธานศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ สำหรับอาหารตักบาตรที่  นำมามอบให้อำเภอจะนะ ประกอบด้วย มาม่า ๑๐๐ ห่อใหญ่ วุ้นเส้น ๓๐ ห่อใหญ่ ปลากระป๋อง ๑๕๐ แพ็ค หรือ ๗,๕๐๐ กระป๋อง ข้าวสาร ๑๕๐ กระสอบ ผักกาดดอง ๑,๕๐๐ กระป๋อง และขนมกรุบกรอบอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนั้นท่านพระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ได้มอบอาหารให้กับตัวแทนจากตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสงขลา และชาวบ้านที่มารับมอบบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติและเสียงอนุโมทนาบุญจากชาวบ้านที่มารอรับ ความช่วยเหลือ เป็นระยะๆ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่  ต่างกล่าวในทำนองเดียวกันว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือ และรู้สึกดีใจที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

พุทธบุตรปัตตานีรับมอบความช่วยเหลือ

         สำหรับจังหวัดปัตตานีนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีพิธีรับมอบอาหารตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย     ที่วัดดอนตะวันออก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยขบวนความช่วยเหลือเดินทางมาถึงเมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังจาก นั้นชาวบ้านกว่า ๑๕๐ คน ได้ช่วยกันขนย้ายอาหาร ลงจากรถ และประกอบพิธีรับมอบอาหารในเวลา  ๑๔.๐๐ น. ซึ่งอาหารตักบาตรที่นำมามอบประกอบไปด้วย ข้าวสาร ๑.๕ กิโลกรัม ๓๐๐ ถุง มาม่า ๑๐๐ ซอง ๔๕๐ ถุงใหญ่ โจ๊กมาม่าคัพ ๗๒๐ ถ้วย  โจ๊กซอง  ๗๓๖ ซอง นมกล่อง จำนวน ๑๔๖ ลัง สังฆทานยา ๓๐๕ ชุด ปลากระป๋อง ๑๐๐กระสอบ ข้าวสารถุงละ ๕๐ กิโลกรัม ๓๐ กระสอบ ซึ่งอาหารทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกว่า ๑๓ ตัน สำหรับผู้ที่มารับมอบอาหารจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ในครั้งนี้ คือ วัดในอำเภอปะนาเระ  ๑๔ วัด วัดในอำเภอยะหริ่ง ๔ วัด ทหารจากกองพันทหารพรานที่ ๒  ชุดราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ๔ กองพัน จาก ๓ หมู่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอีก ๓ โรงเรียน

        จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น.ของวันเดียวกัน  มีพิธีรับมอบอาหารตักบาตร ณ วัดปทุมวารี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๑๔  รูป  มาเป็นเนื้อนาบุญรับมอบ   และส่งมอบอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งมีประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน ในส่วนของอาหารตักบาตรที่นำมามอบให้คณะสงฆ์ อำเภอสายบุรีประกอบไปด้วย มาม่า ๒๐๐ ถุง วุ้นเส้น ๑๐๐ ถุง ปลากระป๋อง ๑๕๐ กระสอบ ข้าวสาร ๑๕๐ กระสอบ เวชภัณฑ์ ๖๐ กิโลกรัม คละชนิด นมกล่อง ๑๕๐ ลัง ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้  ได้ส่งมอบให้กับคณะสงฆ์ ๑๔ วัด ใน ๓  อำเภอ คืออำเภอกระพ้อ อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น  รวมถึงกรมทหารพรานกองพันที่ ๔๔ และชาวบ้านอีกจำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน

         และสุดท้าย คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ได้มีพิธีรับมอบอาหารตักบาตร ณ วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี มีชาวบ้านมาร่วมพิธีกว่า  ๒๐๐ คน ซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้ประกอบไปด้วยมาม่า ๒๐๐ ถุง ถุงละ ๑๐๐ ซอง ปลากระป๋อง๑๕๐ กระสอบ ข้าวสารถุงละ ๕๐ กิโลกรัม ๑๕๐ กระสอบ  น้ำปลา ๕๙ ลัง นมกล่อง ๗๕ ลัง เวชภัณฑ์ ๗๖๖ ชุด ขนม ๑๕ ถุงใหญ่ วุ้นเส้น ๕๐  ถุงใหญ่ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้จะมอบให้กับวัด ๘ วัด ในอำเภอโคกโพธิ์ และวัดอีก ๑ วัด คือ วัดนาม่วงในอำเภอเทพา  นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังได้มอบอาหารให้กับกลุ่มทหารและชาวบ้าน  ประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน กลุ่มหญิงเหล็ก ซึ่งเป็น กลุ่มสตรีที่เฝ้าระวังรักษาหมู่บ้านในช่วงเวลา ๑ ทุ่มถึง ๔ ทุ่ม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ช.ร.บ.) อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อ.ร.บ.) และชาวบ้านไทยพุทธจำนวน ๓ หมู่บ้าน   ซึ่งผู้รับมอบในทุกกลุ่มทุกพื้นที่ ต่างกล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญ พร้อมทั้งกล่าวว่า ความช่วยเหลือที่ได้รับจากพี่น้องร่วมชาติในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนหยัดสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยต่อไป

          ขอกราบอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ทุกท่านได้มีส่วนช่วยกันปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนา ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไว้ ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าความช่วยเหลือต่างๆ จากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ จะถูกส่งตรงไปถึงมือของพุทธบุตร และชาวพุทธ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ทุกคน ซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือเช่นนี้จะยังคงมีต่อไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าสันติสุขจะบังเกิดขึ้นใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร