วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป มาร่วมกันสร้างสังคมในอุดมคติด้วย "การให้"

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

          นับตั้งแต่โบราณมา "สังคมไทย" เป็นสังคมที่อบอุ่นและสงบสุขด้วยอำนาจของพุทธธรรมมาช้านาน แต่เมื่อกาลเวลาแปรเปลี่ยนไป ความเจริญทางด้านวัตถุและลัทธิบริโภคนิยมได้เข้าครอบงำจิตใจของผู้คน จนทำให้เริ่มเหินห่างจากศีลธรรม และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ   ติดตามมาอีกมากมาย

            ด้วยความหวังที่จะนำสังคมไทยให้กลับมาสุขสงบเหมือนในอดีตอีกครั้ง พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)จึงได้เชิญชวนพุทธบริษัท๔ ทั่วประเทศ มาร่วมกันพลิกฟื้นสังคมไทย ผ่านโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐รูป ๗๖จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฐิประการแรกคือ "การให้ทานมีผล" โดยเฉพาะการทำทานที่สำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา คือ การทำทานกับพระภิกษุสงฆ์   ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่มีอานิสงส์มาก และเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลก ดังนั้น โครงการตักบาตรพระ๕๐๐,๐๐๐รูป จึงเป็นโครงการที่จะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฐิประการแรกให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะ นำสังคมไทยไปสู่การเป็น "สังคมในอุดมคติ" ที่สุขสงบ ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด  สำหรับโครงการตักบาตรพระ๕๐๐,๐๐๐รูปก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัดต่างๆ  ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ก่อให้เกิดเป็นภาพประทับใจ ครั้งแล้วครั้งเล่า พร้อมๆกับศีลธรรมที่เพิ่มพูนในจิตใจของคนไทยมากขึ้นทุกขณะ  ทั้งนี้ ช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายน และตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีพิธีตักบาตรในหลายๆจังหวัด ดังภาพประทับใจ  และรายละเอียดของการจัดงาน ที่นำมาฝากเพื่อให้ได้ทบทวนบุญกันดังต่อไปนี้

             ๑)วันเสาร์ที่   ๒๘   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๑   ชาวชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนหลายหมื่นคน ได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมพิธีตักบาตรพระ ๓,๗๐๐ รูป  ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวมพลังเด็กดี V-Star และกลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก รวมทั้งเยาวชนจากโรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมแรงและช่วยกันสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรในครั้งนี้

                ๒)วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ถนนนรสิงห์ สี่แยกน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ ๑,๕๐๐ รูปโดยได้รับความเมตตา   จากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   สำหรับการจัดงานตักบาตรในครั้งนี้  นับเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์สำคัญ ของจังหวัดสมุทรสาครที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และถือเป็น วันมหามงคลอีกวันหนึ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรสาคร

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร