วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ รหัส (ไม่) ลับ นอสตราดามุส LETRE DE CHANIGNON

บทความพิเศษ
เรื่อง : อรุณลักษณ์ ไชยนันทน์ (ครูจู๊ด)

 

 

เหตุที่สนใจนอสตราดามุส

        พ.ศ. ๒๕๓๐ มีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นรุ่นน้อง (ขณะนี้ สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)แนะนำให้ซื้อหนังสือโคลงคำทำนายของนอสตราดามุสว่า มี เรื่องหมู่คณะนักสร้างบารมี ทำให้สะดุดใจว่านอสตราดามุสมีชีวิตเมื่อ ๕๐๐ ปีที่แล้ว จะมาพูดเรื่องหมู่คณะในยุคปัจจุบันได้อย่างไร ได้ซื้อเป็นภาษาต่างประเทศ ไว้เล่มหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้สนใจที่จะศึกษาจริงจังจนกระทั่งหลังจากหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายผ่านไปได้หนึ่งปี คือในพ.ศ. ๒๕๓๘ ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน ได้เขียนหนังสือแปลโคลงคำทำนาย นอสตราดามุสเกี่ยวกับ "ศรัทธาใหม่"ว่าบรรดาศาสดาพยากรณ์หลายประเทศได้ลงความเห็นตรงกันว่า พระภิกษุไทยรูปหนึ่งนั่งสมาธิในสีเปลวเพลิง นั่นก็คือรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ต่อไปท่านจะเป็นผู้นำของศรัทธาใหม่ ที่ทั่วโลก จะยอมรับโดยดุษณี อ่านประโยคนี้แล้วรู้สึก ประทับใจมาก จึงกลับไปค้นหนังสือที่ซื้อไว้ เมื่อ ๘ ปีที่แล้วมาศึกษาและลงมือแปลด้วยตนเองใน พ.ศ. ๒๕๓๙

          ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสินกล่าวว่า โคลง คำทำนายของนอสตราดามุสที่พูดถึงศรัทธาใหม่ มี ๖๐ บท แต่ได้แปลเป็นภาษาไทย ๖-๘ บท เมื่อย้อนกลับไปดูภาษาอังกฤษที่ท่านแปลก็ใกล้เคียง กับพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นตรงหน้า จึงมีแรง บันดาลใจขึ้นมาอีกว่าจะต้องค้นหาที่เหลือให้ครบ คราวนี้ศึกษาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาที่ นอสตราดามุสเขียนในยุคกลางของยุโรป ตรงกับศตวรรษที่ ๑๕ เนื่องจากเคยเรียนวรรณคดีอังกฤษยุคกลางที่ใช้ภาษาในยุคนั้นมาแล้ว กับมีประสบการณ์ การเรียนภาษาฝรั่งเศส ๔ ปี ที่โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา พญาไท ๒ ปี และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก ๒ ปี ยิ่งแปลต่อไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งพบว่า ได้กล่าวถึงหมู่คณะของเรา ของหมู่คณะนี้ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหมู่คณะนักสร้างบารมีโดยมีคุณครูไม่ใหญ่เป็นผู้นำ

         ขณะที่แปล มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นยืนยันว่าแปลตรงกับคำทำนาย ทำให้เกิดกำลังใจที่จะแปลต่อไปอีก นั่นคือเหตุการณ์ฟั่นเชือก ใน นอสตราดามุส กล่าวไว้ว่า

"หมู่คณะนี้จะสร้างสันติภาพด้วยเชือกฟั่น"

เวลานั้น มีการฟั่นเชือกอัญเชิญเสาค้ำฟ้าไปยัง สภาธรรมกายสากลพอดี

       แล้วยังมีอีกบทหนึ่งที่กล่าวถึง นกใหญ่บินอย่างสง่างามเหนือนครแห่งพระอาทิตย์ นั่นคือโลโก้ของธงธรรมกายท เจดีย์ที่โบกสะบัดในวันอัญเชิญเสาค้ำฟ้า

       ประจักษ์พยานที่ปรากฏตรงหน้า และที่พบ เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้มีความมั่นใจว่า นอสตราดามุสได้มองเห็นหมู่คณะนักสร้างบารมีหมู่คณะนี้ และถ้าหากว่ามีเวลาที่จะทุ่มเทศึกษาให้มากขึ้น ก็อาจจะได้ภาพรวมที่ใหญ่ที่สุด คือการสร้างบารมีของชาวโลกทุกๆ คน

 

 

คำทำนายของนอสตราดามุสเกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

        เหตุที่สนใจแปลโคลงคำทำนายของ นอสตราดามุส เกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว เคยได้ยิน พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวถึงท่านว่า จะหาใครในโลกที่เอาจริงอย่างท่านไม่มี อีกแล้ว ทำให้อยากศึกษาเกี่ยวกับหลวงปู่มากขึ้นว่าท่านเป็นบุคคลเช่นใด

        เมื่อได้ฟังคำบอกเล่าจากพยานที่อยู่ในยุคเดียวกับท่านก็ยิ่งศรัทธาท่าน ยิ่งปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ยิ่งเคารพรักอย่าง สูงสุด และเมื่อได้ยินว่านอสตราดามุสพูดถึงหลวงปู่ ก็ไม่รอรีที่จะรีบหามาอ่านและถอดความแม้จะยาก สักแค่ไหน เพราะกระจัดกระจายอยู่ในศตวรรษต่างๆ หรือบทต่างๆ หรือบรรทัดต่างๆ หรือไปซ่อนอยู่ในคำใดคำหนึ่งก็ไม่ย่อท้อ

        ในที่สุดก็ได้พบว่าในโคลงคำทำนายอนาคต ๕๐๐ ปีล่วงหน้า มีหลายบทที่พูดถึงหลวงปู่ ได้ไพเราะตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดยืนยันได้ด้วยประจักษ์พยานที่มองเห็นได้ด้วยสายตาและพิสูจน์ได ้จากการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มานาน โคลงคำทำนายบาทตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ พระสงฆ์จะมาบอกข่าว สารตอนกลางคืนอีก ๓ ปีต่อมาหลังจากเห็นประโยคนี้ก็มี DMC เป็นการพิสูจน์และยืนยันว่านอสตราดามุส ได้พยากรณ์เกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญอย่างแน่นอน

บทที่จะนำมาเสนอบทแรกอยู่ในศตวรรษที่ ๑ บทที่ ๕๐ (๑.๕๐) ดังที่จะอธิบายและวิเคราะห์ไป ทีละบาท (stanza)
1.50
De lซaquatique triplicit
naistra,
Dซun qui fera le jeudi pour sa feste:
Son bruit, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre et mer aux Oriens tempeste.

       คำว่า "aquatique" น้ำ ไม่ได้ระบุว่าเป็นแม่น้ำ แต่หมายถึงสายน้ำทีนี้เราจะมาพิสูจน์ว่า นอสตราดามุสหมายถึงบ้านเกิดของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญที่อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพภูมิศาสตร์ที่บ้านเกิดของหลวงปู่ มีน้ำ ๓ สาย ซึ่งเป็นคลองไม่ใช่แม่น้ำ มีคลองสองพี่น้อง คลองบางใหญ่ และคลองลำรางมาบรรจบกัน (ปัจจุบันเหลือ ๒ สายเพราะถมคลองลำราง) แม้จะผืนน้ำตรงนี้จะไม่ได้มีลักษณะเป็นแม่น้ำ แต่ก็มีน้ำมาก ใช้แข่งเรือได้ บริเวณนี้มีน้ำท่วม ๗ - ๘ เดือนทุกปี ตรงกับคำว่ามีน้ำมาก ส่วนคำว่ามีน้ำล้อมรอบก็ตรง กับลักษณะเป็นเกาะของแผ่นดินจุดที่อยู่เหนือน้ำ

       สิ่งที่น่าสนใจคือ ผืนน้ำ ๓ สาย จะเป็นลำธาร คลอง แม่น้ำหรือทะเล กลายเป็นปริศนาที่น่าทึ่ง ทำให้นักแปลและนักถอด รหัสนอสตราดามุสพยายาม หาแผ่นดินที่อยู่ระหว่างน้ำ ๓ สายในประเทศต่างๆ ได้แก่ คานาดาที่ ๔๘ องศาละติจูด มีแม่น้ำ ๒ สาย กับมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบแต่ก็ไม่มีผู้มีชื่อเสียง หรือมีกำเนิดพิเศษเกิดบริเวณนี้ นักแปลต้องตัดประเด็นนี้ทิ้งไป ได้เลยเพราะคำว่า "Oriens" ทิศตะวันออก ในบาทสุดท้ายของโคลงบทนี้ชี้ชัดว่า บุคคลท่านนี้ไม่ใช่ชาวตะวันตกอย่างแน่นอน

       ถ้าถอดเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปของทางตะวันตก คำว่า น้ำ หมายถึงความยุ่งยาก อุปสรรค การเกิด ในที่ที่มีน้ำล้อมรอบและอยู่เหนือน้ำหมายความว่า บุคคลผู้นี้จะเผชิญอุปสรรคแต่จะอยู่เหนืออุปสรรค คำแปลตามระบบสัญลักษณ ์จะไปตรงกับการ ถอดรหัสนอสตราดามุสที่เกี่ยวกับหลวงปู่ในบทอื่นๆ ที่บอกว่า ท่านสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้

คำว่า "triplicite" สาม ยังหมายถึงการทวีเพิ่มขึ้นเป็นสาม และมีการแบ่งงานเป็นส่วนๆ ก็จะต้องหมายถึงภารกิจและการขยายงาน

      เนื่องจากนอสตราดามุสเป็นชาวยุโรปอยู่ในตะวันตก ย่อมเห็นว่าทิศตะวันออกของเขาคือทวีปเอเชีย ฉะนั้น บุคคลผู้นี้จึงอยู่ในทวีปเอเชีย การแปล มาลงที่ แผ่นดินที่มีน้ำสามสายล้อมรอบจึงชัดเจนยิ่งขึ้น

       Naistra เกิด ถ้าแปลโดยผิวเผิน คำๆ นี้หมายถึงเกิดแบบมนุษย์ทั่วไป แต่เมื่อเราถอดรหัสในรหัสด้วยการค้นคว้าให้ถึงที่สุดของความหมาย และเทียบเคียงกับตัวท่านตามที่ได้ยินได้ฟัง มาจากบุคคลใกล้ชิดท่านและการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยตนเองก็จะพบว่าบุคคลผู้นี้มีกำเนิดพิเศษ เมื่อแปลเป็นภาษา นอสตราดามุสจะได้ความว่า

      บุคคลผู้นี้จะมาสู่โลก บังเกิดขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เหมือนความฝัน ท่านจะก้าวออกมาจากความหลับ ไม่หลับแต่จะฝัน

      ท่านผู้นี้จะมีชีวิตเหมือนความฝัน ยังถอด รหัสได้อีกว่า ท่านผู้นี้จะเข้าถึงที่ลึกล้ำผ่านอุปสรรค เข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
โดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้เลย

       ความหมายของบาทนี้ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นว่าเป็น หลวงปู่ จากประวัติที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สอนนั่งสมาธิทุกวันพฤหัสบดี ตรงกับ le jeudi ทุกวันพฤหัสบดีคำว่า sa feste วันหยุดพักผ่อน เป็นการปลีกตัวในที่วิเวกทางศาสนาหรืออยู่ธุดงค์ เป็นการพักกายหยุดใจตามหลักการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิ
ชีวิตใหม่ของ ท่านเหมือนความฝัน หมายความว่าท่านตื่นอยู่เสมอ ดวงตาปิดจิตใจเปิดเกิดความรู้ภายในที่เรียกว่าฝันในขณะที่กำลังตื่นอยู่

เมื่อนอสตราดามุสได้บอกตำแหน่งที่เกิดของท่านแล้ว การเกิดที่พิเศษ และหน้าที่แล้วยังบอกบุคลิกของท่านผู้นี้อีกด้วย

        ผู้ถือกำเนิดตรงที่มีน้ำสามสายบรรจบกัน ได้สอนนั่งสมาธิทุกวันพฤหัสบดี คำว่า การสอน ในภาษาฝรั่งเศสยังหมายถึงการรวมคณะบุคคลที่มีหน้าที่และการทำงานหรือการกระทำที่เกี่ยวกับศาสนาโดยประกาศออกมาเป็นคำพูด

 

 

        คำว่า jeudi วันพฤหัสบดี ตรงกับชื่อของ เทพจูปิเตอร์ นอสตราดามุสมีความรู้เกี่ยวกับตำนาน เทพปกรณัมอมตะของกรีกและโรมันเป็นอย่างดีและชอบเอาบุคคลที่ตนต้องการกล่าวถึงซ่อนอยู่ ในชื่อของเทพที่ต้องการ จะสื่อถึงว่าบุคคลผู้นี้มีลักษณะเป็นเทพผู้มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดไม่มีใครต้านทานได้เหมือนเทพจูปิเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่

            นักแปลนอสตราดามุสส่วนใหญ่มักตีความหมาย ของ เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุด ในโคลง บทนี้และบทอื่นๆ ว่า
บุคคลผู้นี้เป็นนักปกครองที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม แต่ความหมายนี้ใช้กับ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญไม่ได้ เพราะเมื่อถอดรหัส คำว่า ท่านก้าวออกมาจากความหลับ ในภาษาฝรั่งเศส แล้วจะมีความหมายว่าท่านผู้นี้ อยู่ห่างไกลจากความสุดขั้ว นั่นคือท่านอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วทุกขั้ว คำว่า ตรงกลาง แสดงว่า ท่านไม่ใช่ผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือเผด็จการ แต่เป็นผู้ที่ใช้อำนาจด้วยความเที่ยงธรรมและถูกต้อง อำนาจเด็ดขาดสูงสุดของท่านในโคลง ๑.๕๐ นี้ เกิดจากความรู้ภายใน
การสอนสมาธิและการดูแลรักษาให้ทุกคนพ้นอันตราย

      คำว่า วันหยุดพักผ่อนของท่าน เป็นการแสดงภารกิจของท่าน โดยไม่ได้เป็นการพักผ่อน ตามธรรมดาแต่เป็นการพักกายหยุดใจ ด้วยการ ปลีกวิเวกในทางพระพุทธศาสนา เราได้ทราบประวัติ ของหลวงปู่แล้วว่า จะสอนสาธุชนทุกวันพฤหัสบดี ข้อความนี้จะไปยืนยันกับคำทำนาย ว่าวันพฤหัสบดี เป็นวันที่ทุกคนได้หยุดกายพักใจ ดวงตาปิดจิตใจเปิดเกิดความรู้ภายในขณะกำลังตื่นอยู่เรียกว่า ไม่หลับแต่จะฝัน ซึ่งตรงกับหลวงปู่ที่ท่านสามารถ ฝันทั้งๆที่ยังตื่นอยู่

       คำว่าเปล่งสีหนาท son bruit มาจาก sa puissance อำนาจของท่าน แปลว่าการพูด ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นคำพูดที่ประกาศออกมาเป็นคำสอนที่แฝงด้วยอำนาจเด็ดขาดจึงเรียกว่า เปล่งสีหนาทอย่างม ีพลังของบุคคลที่ทุกคนจะต้องหยุดฟัง และยอมรับด้วยความจับใจ

       อำนาจในการสอนของท่านเป็นอำนาจเดียวกันกับการปกครองดูแล นั้นก็หมายความว่าท่านมีความเป็นครู ผู้ดูแลคุ้มครองรักษาด้วยในเวลาเดียวกัน

        คำว่า Par terre et mer อำนาจของท่าน ผู้นี้จะแผ่ขยายไปในแผ่นดินและทะเล หมายความ ว่า ท่านจะดูแลรักษามนุษย์ถึงที่สุด ที่สุดของมนุษย์ อยู่ที่ไหน ท่านจะตามดูแลรักษามนุษย์ถึงที่นั่น เพราะคำว่า terre โลก แผ่นดิน และสุดเขตของมนุษย์ บุคคลท่านนี้ จะแผ่ขยายอำนาจของท่านไปอย่างไม่มีขอบเขต และไม่มีที่สิ้นสุด อำนาจของท่านไม่ได้จำกัดแค่แผ่นดินและโลกเพราะมี คำว่า mer ทะเลแสดงว่าท่านจะดูแลและรักษาแผ่อำนาจออกไปอย่างไพศาลหาที่สุดมิได้

Oriens บุคคลท่านนี้อยู่ทางทิศตะวันออก หรือทวีปเอเชียเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนอย่างใหญ่หลวงทางทวีปเอเชีย

     ปกติวิสัยของนอสตราดามุส ชอบพูดอะไรระหว่างสองขั้ว คือคลุมเครือกับชัดเจน รบกับสงบ แพ้กับชนะ ดำกับขาว อันตรายกับไม่อันตราย คำว่า สั่นสะเทือนอย่างใหญ่หลวง มีสถานการณ์ ๒ อย่างเกิดคู่กัน คือ สถานการณ์ที่กำลังจะอับแสง และสถานการณ์ที่กำลังจะเจิดจ้า นักแปล นอสตราดามุส ส่วนใหญ่จะแปลแต่สถานการณ์ อับแสงคือเลวร้าย ภัยพิบัติโดยไม่ได้แปลความหมาย ของอีกขั้วหนึ่งซึ่งจะต้องมีอยู่เสมอ

    คำว่า Oriens tempeste สั่นสะเทือน อย่างใหญ่หลวงทางทิศตะวันออก หมายความว่าบุคคลผู้นี้จะมาบังเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นอันตราย การมาบังเกิดของท่านก็จะทำ ให้สถานการณ์เลวร้ายนี้อับแสงลง

      คำว่า"แผ่นดิน" หมายถึงที่สุดของมนุษย์หมายความว่ามีมนุษย์อยู่ที่ไหนท่านจะตามดูแลรักษาถึงที่นั่น คำว่า "ทะเล" หมายถึงอำนาจของท่านจะแผ่ขยายไพศาลไม่มีขอบเขต "ทางทิศตะวันออก" หมายถึงทวีปเอเชียและมีความหมายต่อไปอีกว่า คำสอนและกิตติศัพท์ของท่านจะออกมาจากทวีปเอเชีย แสดงว่าคำสอนของท่านจะแผ่ขยาย ไปยังทวีปอื่นๆ

     ขอย้อนกับไปในคำ"Naistra" คำสุดท้าย ของบาทแรกที่แปลไปแล้วว่า มีการเกิดที่พิเศษของบุคคลพิเศษ" เมื่อถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ของคำๆ นี้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกพบว่านอสตราดามุส ยังได้หมายความว่า"บุคคลท่านนี้เข้าไปแล้วจะกลับออกมาใหม่ ณ สถานที่ที่ท่านละจากไปเป็นจุดเริ่มต้น นั่นก็คือแผ่นดินที่มีน้ำ ๓ สายล้อมรอบ นั่นเอง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร