วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 


 

เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ก้มกราบมนัสน้อม          วรจอมวิช์ชาจารย์

นบองค์พระทรงญาณ          ชินะบุตรชิโนดม

เอกสงฆ์พระนาม "จัน-          ทสโร" วิสุทธิ์สม

ทวยเทพมนุษย์พรหม          อภิวันทนาการ ฯ

         บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยม ด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง งดงามทั้งด้านภาษาที่เรียงร้อยให้เป็นมธุรสบทกวีที่ให้ความรู้สึกเคารพ รัก และเทิดทูน อีกทั้งเป็นการพรรณนาคุณอันประเสริฐของบุคคลสำคัญของธาตุธรรม คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันเวลาได้เวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายน ผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันคล้ายวันเข้าถึงธรรมกาย ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี ทั้งนี้ แม้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวกลำพังตามป่าเขา และปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก ในทางตรงข้าม ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติ เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมเมือง อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว จนกระทั่งเกียรติคุณของท่านปรากฏ กว้างไกลไปทั่วโลก

 


 

ดุจท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ

         เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณอันมหาศาล เพราะพระพุทธองค์ทรงดำเนินพุทธกิจเพื่อนำพา ชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมกาย และเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ และเพราะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบการปฏิบัติ เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย และได้สืบทอดนำคำสอนอันสูงค่าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ปรากฏ และก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อมหาชนในปัจจุบัน ดังนั้น

 
 

       ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะแสดงออกด้วยสักการบูชาอันสูงค่า ด้วยการร่วมกันหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำไว้สักการบูชา ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นการบูชา พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นท่านแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นคุณแห่งพระธรรมและยังเป็นการนอบน้อม บูชาไปถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วย และแม้ปัจจุบันนี้ หลวงปู่จะละสังขารไปนานกว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ศรัทธามหาชนก็ยังเคารพนับถือไม่เสื่อมคลาย พากันหลั่งไหล มาสักการะรูปหล่อที่เหมือนกายของท่าน ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันหล่อขึ้นมา ดุจดังจะขอให้ท่าน เกิดใหม่ด้วยกายทองคำ

 
 

 

ปิดทอง ตรึกธรรม นำสู่สันติสุขภายใน

     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้นำในการหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ทองคำด้วยความกตัญญูอย่างสูงส่ง ได้เปิดโอกาสให้สาธุชน ศิษยานุศิษย์ กัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้เข้าใกล้ชิดรูปหล่อทองคำด้วยการปิดแผ่นทอง และสักการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งปรากฏว่ามีสาธุชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาปิดทองกันอย่างเนืองแน่น แม้จะขยายวันเวลาออกไปเรื่อย ๆ

 

 

        แต่ความหนาแน่นของผู้คนก็ยังมีมามากมายเหมือนเดิม และที่สำคัญก็คือ บุคคลใดได้ปิดทองแล้ว ต่างล้วนมีแต่ความปลื้มปีติ เพิ่มพูนศรัทธาใน พระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างยิ่ง ต่างมุ่งที่จะนำเอาคำสอนไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรม พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นธรรม ตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าถึง ซึ่งปรากฏการณ์แห่งพลังมหาชนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง ความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อท่านแล้ว ยังเป็นการประกาศให้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งของท่าน เพราะท่านเป็นแบบอย่างแห่งพระภิกษุสงฆ์ ผู้ประพฤติปฏิบัติตรงต่อเส้นทางพระรัตนตรัย ซึ่งผู้ที่จะเป็นแบบอย่างแห่งธรรมปฏิบัติได้นั้น นอกจากจะ "รู้จริง" แล้ว ยังต้อง "รู้แจ้ง" สามารถปฏิบัติได้และสั่งสอนได้ด้วย ถ้าเป็นได้เช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับ การสักการะยกย่องในฐานะแห่งมหาปูชนียาจารย์ ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ก็เสมือนกับนั่งอยู่ในหัวใจของมหาชนอยู่เสมอ

 

 

 
" สายศีล" สายเชือกแห่งศรัทธาที่ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายมาเป็นเกลียวเชือก
ที่แข็งแรงแน่นเหนียวประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร