วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 96 ตุลาคม ปี2553

ฉบับที่ 96 ตุลาคม ปี2553
ภิกษุทั้งหลาย การให้ของสัตบุรุษมี ๔ ประการ คือ สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ให้โดยเคารพ ให้โดยอ่อนน้อมให้ด้วยมือตนเอง ......อ่านต่อ
บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยม ด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง ......อ่านต่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อันเป็นวันคล้าย วันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยอมสละชีวิตอุทิศเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม ......อ่านต่อ
การทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ ......อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งนามว่า "กัปปินะ" ท่านได้ละทิ้งราชสมบัติอันประณีต และเลือกหนทางชีวิตอันสมถะบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
ล่าสุด พื้นที่หลายแห่งในจังหวัดน่านต้องตกอยู่ในสภาพใต้บาดาลอย่างฉับพลัน เนื่องมาจากฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ......อ่านต่อ
ครูคนแรก คือ พ่อแม่ ทำหน้าที่ป้องกันมิจฉาทิฐิ ครูคนที่ ๒ คือ ครูในโรงเรียน มีหน้าที่แก้ไขส่วนที่ไม่ดีและป้องกันแววที่ไม่ดีแก่ ลูกศิษย์ ......อ่านต่อ
คนมีจิตศรัทธาอยากทำบุญมาก แต่ว่าขาดปัจจัย เลยต้องไปกู้เงินคนอื่นมาทำบุญ ไม่ทราบว่าผลบุญจะเป็นอย่างไร ......อ่านต่อ
โรคมะเร็งที่จะพูดถึงวันนี้เป็นโรคมะเร็งองค์กร คือ ถ้าหากว่าองค์กรหนึ่งเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต มะเร็งในองค์กรก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได ......อ่านต่อ
เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแถวสามแยกตลาดไท ผมจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าถนนเลียบคลอง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ