วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 95 กันยายน ปี2553

ฉบับที่ 95 กันยายน ปี2553
"ขุมทรัพย์คือบุญนั้น อำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดา และมนุษย์ปรารถนานักซึ่งผลที่น่าพอใจใดๆ อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้" ......อ่านต่อ
ความจริงที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี้ก็คือ......อ่านต่อ
นึกย้อนไปตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะสายธารแห่งศรัทธาอันชุ่มเย็นของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ......อ่านต่อ
รู้คุณท่าน แทนคุณท่าน ประกาศคุณท่าน ด้วยกตัญญูกตเวทิตา กฐินบูชาธรรม ......อ่านต่อ
โชคดีอันมหาศาลของชาวโลก ที่ได้มีโอกาสพบแสงสว่างนำทางชีวิต คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้วันนี้เป็นวันดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคน ......อ่านต่อ
ในวันท้องฟ้าแจ่มใส เสียงสวดทำนองเสนาะทั้งจับใจและสูงส่ง ค่อย ๆ เล็ดลอดออกมาจากบ้านของชาวพุทธ หญิงสาวผิวเข้มที่กำลังทำอาหารจานเด็ด อาจไม่มีมือว่างพอสำหรับงานอื่น ......อ่านต่อ
การมาถึงของโครงการใหญ่เพื่อส่งต่อ คำสอนดั้งเดิมสู่อ้อมอกแผ่นดินแม่ ได้ช่วยให้ชาวพุทธอินเดียจำนวนน้อยนิด มีฐานรากในการสร้างพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองดังอดีตได้อีกครั้ง ......อ่านต่อ
ทั้ง ๓ ปัญหานี้ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายนอก แต่เป็นปัญหาที่ติดอยู่ในตัวมนุษย์ ติดมาตั้งแต่วันแรกเกิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบว่า ตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ก็คือ กิเลส ......อ่านต่อ
สรุปคือ ต้องการจะไปรวยกันทั้งนั้นในอนาคตข้างหน้า ถ้าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าชาตินี้ ชาติไหน มีหลักง่าย ๆ ๒ ประการ คือ ......อ่านต่อ
มีผู้สงสัยว่า การที่มนุษย์นับถือศาสนา ที่แตกต่างหลากหลายกันนั้น ส่วนใหญ่นับถือตามครอบครัวของตน ......อ่านต่อ
อย่าเพิ่งเข้าใจผิด! นี่ไม่ใช่เวทีแข่งขันความอร่อย แต่เป็นการตัดสินรอบสุดท้ายในการแข่งขันการกกไข่ของแม่ไก่ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ