วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ศรัทธาดุจสายฝน ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง อัญชลี เรืองจิต

 
 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ศรัทธาดุจสายฝน

          นึกย้อนไปตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะสายธารแห่งศรัทธาอันชุ่มเย็นของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่หลั่งรินลงในพระพุทธศาสนา คอยบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัย ๔ อุปถัมภ์บำรุงให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้กับชาวโลก

          นับเป็นความโชคดีที่โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อพลิกฟื้น คืนกระแสศรัทธาชาวพุทธที่เคยเหี่ยวเฉา ให้กลับชุ่มชื่นเบิกบานดังเดิมด้วย กระแสธรรมอย่างต่อเนื่อง พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงมีดำริให้ขยายโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป เป็นตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ..สร้างปรากฏการณ์ในการทำความดีอันน่าปลื้มปีติยิ่งขึ้น ดังเช่น ภาพงานตักบาตร พระกว่าพันรูปที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่

  

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีพิธีตักบาตรดอกไม้ และข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๓,๕๐๐ รูปขึ้น ณ ถนนหน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน  การตักบาตรครั้งนี้ยังเป็นการตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ทุกรูปในจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ได้แก่ พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก ท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ กรมทหารม้าจังหวัดทหารบกสระบุรี บริษัทเอกชนและโรงเรียนต่าง ๆ V- Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

  

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ความสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง คณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดนครปฐม มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด สโมสรโรตารี่นครปฐม บริษัทเนเจอร์กิฟ บริษัทชาตรามือ บริษัททิพย์สายชล บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร องค์กรภาคเอกชนบริษัท ห้างร้าน พ่อค้าประชาชนจังหวัดนครปฐม V-Peace องค์กร อาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

  

          เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนกอบกุลอุทิศ ๓ เทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะ ภาค ๑๘ มาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนางวิจิตรลักษณ์ มุสิกราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กัลฯวรพรรณ นิรันดร์สุข เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดง ตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ อย่างแท้จริงความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา เทศบาลตำบลคลองแงะ เทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ สถานีตำรวจภูธรคลองแงะ ศูนย์กัลยาณมิตรสะเดาแก้ว ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ ชมรมบ้านสีขาว ชมรมใจใสสงขลา ทหาร กองบิน ๕๖ จากอำเภอหาดใหญ่ นักเรียน V-Star โรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ นักเรียนบ้านยางเกาะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ตำรวจจราจรสถานีคลองแงะ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร