วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๖ บุญใหญ่มหากุศล วันสมาธิโลก

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อุบลเขียว

บุญใหญ่มหากุศล

วันสมาธิโลก

          โชคดีอันมหาศาลของชาวโลก ที่ได้มีโอกาสพบแสงสว่างนำทางชีวิต คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้วันนี้เป็นวันดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาแสวงหาหนทางสายกลาง หนทางแห่งสันติภาพที่ชนทั่วโลกแสวงหา เพราะต่างเห็นความสำคัญของ การทำบุญใหญ่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในวันที่สังคมโลกขาดแคลนผู้นำในการสร้างความดี ขาดแคลนยอด กัลยาณมิตรที่จะคอยชี้แนะหนทางชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

             เพราะหากเปรียบกัลยาณมิตรเป็นภาพวาด คงเป็

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร