วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อยากเป็นเศรษฐีข้ามภพข้ามชาติต้องทำอย่างไร

 

อยากเป็นเศรษฐีข้ามภพข้ามชาติต้องทำอย่างไร

 
 
           ถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีข้ามภพข้ามชาติ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
 
 

         เรื่องนี้ มี ๒ ประเด็นด้วยกัน คือ

         ประเด็นที่ ๑ บางคนรวยแล้วตั้งแต่ชาตินี้และหวังว่าจะรวยอีกในชาติต่อไป

         ประเด็นที่ ๒ ชาตินี้จนเหลือเกิน ขอให้จนแค่ชาตินี้ ขอไปรวยชาติหน้าเถิด

 

สรุปคือ ต้องการจะไปรวยกันทั้งนั้นในอนาคตข้างหน้า

ถ้าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าชาตินี้ ชาติไหน มีหลักง่าย ๆ ๒ ประการ คือ

          ๑. ต้องมีความเพียร มีความทุ่มเทที่จะทำงานนั้นอย่างจริงจัง

          ๒. ต้องมีบุญเก่า มีเสบียงติดตัวไปด้วย

การที่เรารวยในชาตินี้แล้ว ก็แสดงว่าเรามี ๒ สิ่งนี้อยู่แล้ว คือ

          ๑. มีนิสัยขยัน จึงมาทุ่มเททำงาน

          ๒. มีบุญเก่าเมื่อชาติที่แล้วติดตัวมาถึงชาตินี้

          พวกที่ชาตินี้จนอยู่ ก็คงรู้แล้วว่าชาติที่แล้วไม่ค่อยสร้างบุญ จึงไม่มีบุญเก่าติดตัว ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป "เริ่มสร้างบุญใหม่เสีย เพื่อว่าบุญใหม่ในชาตินี้จะได้เป็นบุญเก่าของเราชาติหน้า"

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการสร้างบุญตั้งแต่ชาตินี้ไว้ ๔ ข้อ

          ประการที่ ๑ ตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเรื่องความดี ความชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องผิด เรื่องถูก เรื่องควร ไม่ควร ได้ชัดเจน ความเข้าใจถูกอย่างนี้ จะส่งผลให้ชาติหน้าเมื่อเราคลอดจากท้องแม่ออกมาก็จะมีใจที่ฉลาด ๆ เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปติดตัวมาเลย พูดง่าย ๆ เกิดมาก็เข้าใจเรื่องกรรม จึงมีศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรม ศรัทธาที่จะละชั่ว ทำดี ศรัทธาที่จะเลิกทำบาป มุ่งแต่จะทำบุญ
ความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างนี้จะทำให้เราได้บุญใหม่ ตั้งแต่ชาตินี้

          ประการที่ ๒ ตั้งใจรักษาศีลให้ดีขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เมื่อเรารักษาศีลแบบเอาชีวิต เป็นเดิมพันแล้ว บุญที่จะส่งผลข้างหน้ายังไม่ต้องพูดถึง บุคลิกของคนไม่ก่อเวรจะดูดีตั้งแต่ชาตินี้เลย ถ้าเราไม่ก่อเวรอะไรเลย บุญนั้นจะมหาศาลนัก ข้ามชาติไปเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรง บุคลิกก็ดี ได้รูปสมบัติตั้งแต่วันเกิดเลย

          ประการที่ ๓ ตั้งใจทำทาน บริจาคทานชนิดไม่ยั้งมือ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพมีเท่าไร ทำเต็มที่ จะเหลือกินเหลือใช้หรือไม่เหลือก็ตาม เตรียมแบ่งเป็นงบเอาไว้ งบนี้จะทำทาน เพื่อกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียว ความใจแคบของเรา ทำใจให้กว้างเป็นทะเลไปเลย เมื่อใจกว้างเพราะอำนาจแห่งความตั้งใจทำทานอย่างนี้แล้ว ชาติหน้าเกิดมาเมื่อใจเราใหญ่กว่าทะเลเสียแล้ว ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินก็เตรียมจะไหลลงทะเลใจของเรา

          ประการที่ ๔ ตั้งใจทำสมาธิภาวนา หมั่นไปวัด ไปเพิ่มพูนเทคโนโลยีทางด้านจิตใจจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ไปฟังเทศน์ด้วย นั่งสมาธิด้วย เป็นการเพิ่มพูนปัญญา กลั่นกาย กลั่นใจให้ใสตั้งแต่ชาตินี้ เมื่อใจใสเป็นแก้ว เป็นเพชร ตั้งแต่ชาตินี้ ชาติต่อไปพอเกิดปุ๊บใจก็สว่างเป็นตะวันเที่ยงปั๊บ ไม่มีอะไรจะบังปัญญาเราได้ ๒ ข้างทางที่เดินผ่านไป จะเห็นช่องทางที่จะเปลี่ยนทั้งสิ่งของทั้งเหตุการณ์ที่เราพบให้เป็นสมบัติได้หมด

          เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้รวยข้ามชาติ ๔ ข้อนี้จะทำให้รวยด้วยอริยทรัพย์ตั้งแต่ชาตินี้ ชาติ ต่อไปทั้งอริยทรัพย์ทั้งโลกิยทรัพย์เป็นของเราแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร