วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 


 

สู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์

          พิธีกรรมในภาคบ่าย ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำปฏิบัติธรรม ซึ่งมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกเช่นกันคือ แม้วันที่ ๑๐ ตุลาคม เป็นวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำงานมิใช่วันหยุด แต่กลับมีสาธุชนผู้มีศรัทธาจากทุกสารทิศ หลั่งไหลเข้าไปยังสภาธรรมกายสากลอย่างเนืองแน่น ประดุจพระโพธิสัตว์ที่มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะไปร่วมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่

 


 

         และเมื่อสาธุชนพร้อมเพรียงกันดีแล้ว ก็เริ่มเคลื่อนย้ายเข้าสู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อจัดขบวนอันยิ่งใหญ่ อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ แม้ขณะนั้นมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะ ๆ แต่มิได้ทำให้พลังศรัทธาของสาธุชนลดลง จนกระทั่งหลบสายฝนเข้าไปอาศัยร่มเงาของ มหารัตนวิหารคด สาธุชนแต่ละท่านกลับเตรียมพร้อมและเข้าร่วมขบวนอันอลังการ ณ ลานธรรม อย่างไม่เกรงกลัวสายฝนที่กำลังเทลงมาอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ แม้คณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยเหล่าพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เช่น พระธรรมปิฎก พระราชปริยัติสุธี พระวีรธรรมมุนี พระสุธีวราภรณ์ พระภาวนา-วิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ฯลฯ ก็ไม่กลัวฝน ยังคงเข้าร่วมเดินในขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่รอบมหาธรรมกายเจดีย์อย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่ว่าฝนจะตกอย่างไร ทั้งพระทั้งโยมก็ยังเดินไม่ยอมหยุด จนกระทั่งฝนหยุดตก ทำให้มีบางคนกล่าวว่าฝนแพ้เรา จากนั้นขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ก็เคลื่อนเข้าสู่จุดหมายอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม

 

 

นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

         ทำไมเหล่าผู้มีบุญถึงพร้อมใจกันทำได้ขนาดนี้ ทำไมไม่กลัวความเจ็บป่วยเลยแม้แต่น้อย คำตอบที่อยากจะตอบก็คือ “รู้หรือไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นใคร ถ้าท่านเป็นคนธรรมดา เราก็ทุ่มเทบูชาท่านแบบธรรมดา แต่เพราะท่านมิใช่บุคคลธรรมดา การจะแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่าน จึงไม่ใช่ของธรรมดา”

 


 

          ประการแรก ท่านคือผู้สละชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายที่สูญหายไปกลับคืนมาอีกครั้ง การค้นพบของท่านเป็นการค้นพบวิชชาที่จะนำประโยชน์สุขอันแท้จริง
มาสู่ชาวโลก คือ วิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายแห่งการตรัสรู้ของมนุษย์ทุก ๆ คน โดยมีการทำจิตใจให้หยุดนิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

          ประการที่ ๒ ท่านเป็นบุคคลผู้เลิศ ที่ตั้ง มโนปณิธานที่จะปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ดังที่พวกเราทั้งหลายเรียกขานท่านด้วยความเทิดทูนว่า “พระผู้ปราบมาร”

  

          ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงพร้อมที่จะแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่าน ด้วยการทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง คือการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำแท้ และพร้อมใจกันนำรูปหล่อทองคำของท่าน เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์โดยไม่หวั่นกับสายฝน

  

          เหตุการณ์เหล่านี้ มิเพียงแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของทุกคนที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นพลังอัศจรรย์ ที่สามารถจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองประดุจครั้งพุทธกาลได้ เพราะการจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา หากอาศัยพลังธรรมดา ก็คงทำได้แบบธรรมดา ๆ แต่หากมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เกรงกลัวหรือหวั่นไหวกับสิ่งใด ๆ ไม่ว่าฝนจะตก น้ำจะท่วม หรือมีปรากฏการณ์อื่นใด การสวนกระแสฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อยกจิตใจของชาวโลกให้สูงส่งและนำพาไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ย่อมจะบังเกิดเป็นจริงได้ และที่สำคัญบุญที่พวกเราได้ก็จะไม่ธรรมดา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร