วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระครั้งใหญ่ สู้ภัยด้วยมหาทาน

บทความพิเศษ

เรื่อง ธัมมยันตี

  

     ในชั่วโมงเร่งด่วนที่ไทยทุกคนต้องรอด การตักบาตรใหญ่แต่ละครั้ง สามารถดึงดูดศรัทธาที่ กระจัดกระจายอยู่ในหลังคาเรือนน้อยใหญ่ให้มารวมเป็นหนึ่ง กลายเป็นพลังแห่งการให้ที่พร้อมจะเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังจะผ่านไปเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นภัยร้อนจากความไม่สงบในภาคใต้ หรือภัยเย็นจากมหาอุทกที่กำลังรินไหลคล้ายคราบน้ำตาจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ไม่ต่างจากสึนามิที่พัดจากบกลงทะเล หากมองตามหลักพระพุทธศาสนา ทุกอย่างมิใช่เหตุบังเอิญ คงมีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วย ให้คนไทยผ่านพ้นวิบากนี้ไปได้ ดังตัวอย่างดี ๆ จากพี่น้องชาวพุทธที่ไม่เคยหยุดการให้ แม้ภัยมา

 


 

  

    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันไปร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนโพธิ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูสังวรธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายจำเริญ สวัสดิ์วาทิน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจ กันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำ อาราธนาศีล ๕ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบป้ายส่งพลังใจ และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

         สำหรับพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษา วัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอริยประเพณีการตักบาตร และยังเป็นแบบอย่างการทำกิจกรรมที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไป ส่วนอาหารที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ บางส่วนก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วมในทุกจังหวัดที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้

 


 

        

       วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สาธุชน จำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันไปร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑.๑๑๑ รูป ณ ถนนเจนจบทิศ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูมงคลสารกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยพระครูสุวัฒนะปัญญากุล เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ ฝ่ายธรรมยุต และนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีตักบาตร สำหรับการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึง ความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

        การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นอกจากนี้อาหารบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

        ถึงวันนี้ หลายคนคงรู้แล้วว่า ความสงบสุข ทรัพย์สิน หรือญาติพี่น้อง เป็นสิ่งที่พลัดพรากจากเราไปได้เสมอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีอะไรมาพรากจากเราไปได้ นั่นคือ บุญกุศล ในวันนี้ที่ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า เราจึงต้องเก็บเกี่ยวบุญไปให้มากที่สุด ดังนั้น หากเมื่อใดมีพิธีตักบาตรพระครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นรูป ก็ไม่ควรพลาดที่จะไปร่วมงาน เพราะมหาทานบารมีในแต่ละครั้ง จะทำให้บุญกุศลของเราเพิ่มพูนรุดหน้าไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร