วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน

 

อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน
(ภาคพิเศษ)

 

 

       ๑.บุญจากการทอดกฐินถือเป็นสุดยอด อภิมหาบิ๊กบุญที่มีอานิสงส์มากแบบสุด ๆ เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก และมีข้อจำกัดบางประการ อีกทั้งการทำบุญทอดกฐินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ส่วนในบางแห่งบางความเชื่อที่นำคำนี้ไปใช้ ถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบปลอมแปลง กลมกลืนพงศาวดาร เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหลง เข้าใจผิดคิดไปนับถือ จะได้มีลาภสักการะบังเกิดขึ้นกับตัวเอง และพวกพ้องบริวาร เหมือนอย่าง พวกเดียรถีย์ในสมัยพุทธกาล ดูแล้วก็คล้าย ๆ กับการลอกเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนม (สินค้าที่มียี่ห้อดัง ๆ) ซึ่งในเวลาต่อมา พวกที่ไปลอกเลียนแบบของแท้มาก็เจ๊งในที่สุด 

 

 

          ๒.เพราะในความเป็นจริงแล้ว การจะทำบุญทอดกฐินได้นั้น จะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้น ถึงจะทำบุญทอดกฐินได้ ซึ่งยากมาก ๆ เพราะในบางกัปก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลย และหากเราพลาดไปเกิดในยุคนั้นเราก็จะอดทอดกฐิน

          ซึ่งก่อนที่เราจะได้รู้ถึงอานิสงส์ของการ ทอดกฐินว่าอัศจรรย์แค่ไหนนั้น เราก็ควรจะมาศึกษาถึงความยาก และข้อจำกัดของการทำบุญทอดกฐินกันก่อน ซึ่งบัณฑิตนักปราชญ์ได้รวบรวมเป็นประเด็นเอาไว้ทั้งหมด ๗ ประการ เพื่อให้ได้ เห็นคุณค่าและปลื้มปีติแบบสุด ๆ ว่าเราคือผู้โชคดี ที่ได้มาทำบุญนี้

 

          ๓. ประการที่ ๑ บุญทอดกฐินเป็น บุญพิเศษที่จัดว่าเป็นกาลทาน คือทำได้เฉพาะกาลเท่านั้น หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ใช่มีอารมณ์ อะเลิร์ต (Alert) อยากจะทำตอนไหนก็ทำได้เพราะบุญนี้ทำได้แค่ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น คือ ถ้าพลาดบุญกฐินปีนี้ไป ก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้า

 

          ๔.อีกทั้งการทำบุญทอดกฐินนี้ จะต้องทำในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ก็คือ ช่วงระยะเวลาภายใน ๑ เดือน นับจากวันออกพรรษา (ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ รวมเวลา ๒๙ วันเท่านั้น) หรือหากพูดแบบง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเลยช่วง เวลาดังกล่าวไปแม้แต่เพียงวันเดียว บุญที่ทำนั้น ก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกฐินของปีนั้นเสียแล้ว

 

           ๕. ประการที่ ๒ การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยประเภทของทาน คือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ะถวายแบบเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เหมือนทานอื่น ๆ ไม่ได้ประการที่ ๓ บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยคราว คือ ใน ๑ ปี แต่ละวัดจะสามารถรับกฐินและกรานกฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้น

 

        ๖. ประการที่ ๔ หากเราคิดจะทำบุญทอดกฐิน ไม่ใช่แค่เดินทางไปวัดไหนแล้วก็จะทำได้ง่าย ๆ เพราะวัดที่จะทอดกฐินได้นั้นต้องมีพระภิกษุ ที่อยู่จำพรรษาครบตลอดทั้งพรรษาอย่างน้อย ๕ รูป ถ้ามีพระจำพรรษาแค่ ๑-๔ รูป หรือจำพรรษาไม่ครบ หรือไม่มีพระจำพรรษาที่วัดนั้นเราก็จะทำบุญทอดกฐินไม่ได้ หรือหากจะทำ บุญนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกฐิน

 

           ๗. ประการที่ ๕ ในวันทอดกฐิน พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม (หรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ทายกทายิกาตัด เย็บ ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้) เมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้ว ก็จะต้องกรานกฐินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น จะเลื่อนไปเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่น ๆ ไม่ได้ เมื่อพระผู้รับกฐินทำการกรานกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าเสร็จพิธีกรานกฐินอย่างสมบูรณ์

          ประการที่ ๖การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยไทยธรรม คือของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐินทั้งหมด

 

          ๘. ประการสุดท้าย การทำบุญทอดกฐิน และการถวายผ้ากฐินถือว่าเป็นบุญแบบสุด ๆ เพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้นด้วยพระองค์เอง คือทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ซึ่งผิดกับการทำทานอย่างอื่น ที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขออนุญาตจากพระองค์ก่อน เช่น การถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่เกิดจากการที่มหาอุบาสิกาวิสาขา ทูลขออนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เกิดการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนขึ้น

          จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการทอดกฐินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแบบสุด ๆ ดังนั้น การที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะตัดสินใจทำบุญทอดกฐินนั้น จึงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดา ๆ แต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา เพราะบุญกฐินเป็นซุปเปอร์บิ๊กบุญที่หาทำได้ยากยิ่ง ซึ่งอานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐินจะมีความพิเศษ หรือเกิดผลบุญกับชีวิตมากน้อยแค่ไหน มาติดตามกันต่อไปได้เลย

 

          ๙. อานิสงส์ข้อที่ ๑ ด้วยผลแห่งบุญที่ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ จะส่งผลทำให้สภาพใจ ของผู้ที่ได้ทำบุญทอดกฐินมีความใสสว่างแบบสุด ๆ เหมือนทำบุญปุ๊บ สว่างวาบปั๊บ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสภาพใจของผู้ที่มีความตระหนี่ ก็เหมือนกับดวงใจที่มียางเหนียวมาห่อหุ้ม จนทำให้ผู้นั้นรู้สึกเหนอะหนะ ไม่สบายใจ กลุ้มใจ และเป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่ เช่น กลัวว่าทรัพย์ของตนจะน้อยลง กลัวว่าทรัพย์ของตนจะหมดไป กลัวว่าตัวเองจะรวยน้อยลง กลัวว่าอนาคตตัวเองจะไม่มีกินมีใช้ กลัวว่าคนโน้นจะว่าไหม คนนี้จะว่าไหมพูดง่าย ๆ ก็คือกลัวสารพัด

          ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ดวงใจที่เคยใสปิ๊งกลับกลายเป็นดวงใจที่ขุ่นมัว (เปรียบเหมือนกับคน ที่มีร่างกายเหนียวเหนอะหนะไปด้วยเหงื่อไคลก็จะรู้สึกไม่สดชื่น อึดอัด และไม่สบายตัว ฉะนั้น)

 

          ๑๐. แต่เมื่อผู้นั้นได้ทำบุญทอดกฐินปุ๊บ ความตระหนี่ที่ห่อหุ้มใจก็จะถูกกำจัดออกไปปั๊บ ซึ่งส่งผลให้สภาพใจเกิดความใสสว่างแบบสุด ๆ และเมื่อเกิดความสว่างแบบสุด ๆ ก็จะทำให้จิตใจ ของผู้ทำบุญเกิดความเบาสบายแบบพูดไม่ออก บอกไม่ถูก มีความสุขมาก ๆ ปลื้มมาก ๆ ปลื้มแล้วปลื้มเล่าเฝ้าแต่ปลื้ม ไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้นสบายอกสบายใจในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ สิ่ง (เรียกได้ว่า อันตัวเราผู้ไม่มีความตระหนี่นั้น จะมีความสุขไปตลอดชีวิตนั่นเอง)

 

           ๑๑. อานิสงส์ข้อที่ ๒ ด้วยผลแห่งบุญที่บุคคลใดได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ จะส่งผลทำให้ คนผู้นั้นมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ที่เป็น เช่นนี้ก็เพราะด้วยสภาพใจที่สว่างไสวแบบสุด ๆ ที่เกิดจากการทำบุญกฐินนั้น จะส่งผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นสุขยิ่งกว่าสุข คือจะเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง สุขจนไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายใคร และอยากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สุขจนไม่คิดอยากขโมยสิ่งของของใคร สุขจนไม่คิดจะไปแย่งคนรักของใคร แม้เขาคนนั้นจะสวยหรือหล่อแค่ไหน หรือสุขจนไม่คิดจะโก SIX (หรือโกหก) ใคร แต่อยากจะโก-เซเว่น (SEVEN = ๗) คืออยากจะเอาใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตลอดเวลา และสุข แบบไม่ต้องไปพึ่งความสุขที่คุณดื่มได้หรือการไปดื่มน้ำเมานั่นเอง

 

  ๑๒.และด้วยสภาวะใจที่สะอาดบริสุทธิ์ สว่างไสว และประภัสสรแบบสุด ๆ นี่เอง ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจ ด้วยความสุขใจ และด้วยความปลื้มปีติ เบิกบานใจที่ได้รักษา คือไม่ต้องฝืนหรือใช้ความพยายามในการรักษาศีลเลย

          เมื่อใจของลูก ๆ ทุกคนมีความผ่องใสสว่างไสวแบบสุด ๆ แล้ว วิบากกรรมต่าง ๆ ที่ลูก ๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติ ก็จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น สมมุติว่า ถ้าหากในภพชาติก่อน ๆ โน้น ลูก ๆ นักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิทยาเคยไปฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ทันทีที่สัตว์เหล่านั้นถูกฆ่าแล้ว วิบากกรรมดังกล่าวก็จะถูกเซตเป็นโปรแกรม พร้อมกับคอยหาช่องชิงช่วงส่งผลกับลูก ๆ ทุกคนอยู่ตลอดเวลาแต่พอลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ทำบุญทอดกฐิน กระแสบุญจากการ ทำบุญทอดกฐินก็จะหลั่งไหลไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของลูก ๆ ทุกคนให้สว่างปั๊บ ซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมปาณาติบาตที่ลูก ๆ เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติ ก็จะยังไม่ได้ช่องตามมาส่งผล

 

 

          ๑๓.นอกจากนั้น ผลแห่งบุญที่ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจ ทำบุญทอดกฐินนี้ ยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่าง ๆ ทั้งหนักและเบา ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่ลูก ๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วย คือ จากหนักก็จะกลายเป็นเบา จากเบาก็จะหาย หรือจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนั่นเอง

          และที่ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากลูก ๆ ทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความปลื้มปีติและเบิกบานใจแบบสุด ๆ มากเท่าไร ความบริสุทธิ์และความสว่างวาบของใจ ก็จะบังเกิดขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งจะทำให้บุญสามารถส่งผลได้แบบเหนือความคาดหมาย หรือเกินควรเกินคาดอีกด้วยนั่นเอง

 

          ๑๔. อานิสงส์ข้อที่ ๓ ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ หรือถ้าหากจะต้องเจ็บป่วยไข้ อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผล เช่น มีอาการเจ็บป่วยแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบปานกลางถึงมากมาย คือ ตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ อย่าง กระแอม ไอ จาม หรือเป็นหวัด คัดจมูก ไล่เรื่อย ไปจนกระทั่งมีอาการป่วยหนักแบบสาหัสขั้นโคม่า จนต้องพึ่งสายน้ำเกลือและสายอะไรต่อมิอะไร ที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะจัดให้ หรืออยู่ในห้องไอซียูก็ตาม

 

          ๑๕. บุญจากการสร้างมหากาลทานอย่าง บุญทอดกฐินนี้ ก็จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นทุเลาเบาบางลงไป จากหนักก็จะกลายเป็นเบา จากเบาก็จะหาย หรือจากร้ายก็จะกลายเป็นดี และด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็ยังจะไปช่วยหล่อเลี้ยงรักษาให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ไม่เจ็บปวด ไม่ทรมาน และไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วย ที่มาคอยรบกวนร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ดูดี มีความผ่องใส ทั้งกายและใจ อีกทั้งยังจะแลดูอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในบุญอีกด้วย

 

          ๑๖. นอกจากนี้ อานิสงส์แห่งบุญทอดกฐิน ยังจะติดตามตัวลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุก ๆ คนไปเหมือนดั่งเงาตามตัว ซึ่งจะเป็นผลให้ในภพชาติต่อ ๆ ไป ลูก ๆ ทุกคนจะยิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน และสง่างามยิ่ง ๆ ขึ้นไป จะดูมุมไหนก็ดูดีทั้ง ๓๖๐ องศา ถ้าเป็นชายก็จะประมาณว่าทั้งหล่อทั้งเท่ ถ้าเป็นหญิงก็จะงามละม้ายคล้าย ๆ ดั่งนางฟ้าจำแลง

 

          ๑๗. อานิสงส์ข้อที่ ๔ ด้วยความปลื้มปีติ อันเปี่ยมล้นพ้นประมาณในผลแห่งบุญที่ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญ ทอดกฐินไว้อย่างดีแล้วนี้ จะส่งผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นผู้มีจิตใจงดงามด้วยความดี และจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ว่าลูก ๆ ทุกคนจะอยู่ที่ใดก็จะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ชนิดที่เรียกว่าใครได้เห็นก็เป็นอยากเข้าใกล้ อยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะสนับสนุน อยากที่จะดูแลและอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ลูก ๆ ได้ดิบได้ดีและเจริญรุ่งเรือง เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าลูก ๆ จะประกอบกิจการงานใดก็ตามด้วยอานุภาพแห่งบุญกฐินนี้ ก็จะส่งผลทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้นกับลูก ๆ ได้โดยง่ายอย่างอัศจรรย์แบบเกินควรเกินคาด

 

          ๑๘. ไม่เพียงชาตินี้เท่านั้น ที่อานิสงส์แห่งบุญนี้จะส่งผลกับลูก ๆ ทุกคน แม้ในภพชาติต่อ ๆ ไป อานิสงส์แห่งบุญกฐินนี้ก็จะติดตามตัวลูก ๆ ทุกคนไปด้วย คืออานิสงส์แห่งบุญนี้ จะส่งผลให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นที่ถูกตาต้องใจ และเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมหาชนทั้งหลาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในมนุษยโลกนี้เท่านั้น แม้แต่ชาว สวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญก็จะรู้สึกรักเอ็นดูและคอยปกปักรักษาลูก ๆ ทุกคนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย เรียกได้ว่า ตัวลูก จะเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ทั้งในเมืองมนุษย์ และในเทวโลก ที่แจ้งเกิดและประสบความสำเร็จด้วยผลแห่งบุญ แบบที่ไม่ต้องขึ้นเวทีประกวดให้เสียเวลา

 

          ๑๙. อานิสงส์ข้อที่ ๕ ด้วยผลแห่งบุญที่ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุด ๆ นี้ จะส่งผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แกล้วกล้า อาจหาญ และไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งเหล่าเทวดา ทั้งหลายต่างก็จะมาเฝ้าอนุโมทนาบุญและคอยปกปักรักษาลูก ๆ ทุกคน ให้อยู่อย่างมีความสุข และปลอดภัย และบุญนี้ก็จะเป็นเกราะแก้ว คุ้มครองป้องกันคนภัยคนพาล และภัยอันตรายทั้งหลาย ไม่ให้เข้ามากล้ำกรายหรือทำอันตรายต่อลูก ๆ ทุกคนได้

 

          ๒๐. คือไม่ว่าลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน (ที่ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้) จะเดินทางไปอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด หรือจะไปอยู่ ณ มุมใดในโลกก็ตาม ลูก ๆ ทุกคนก็จะมีบุญนี้ คอยตามคุ้มครองปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ลูก ๆ ทุกคนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

          ด้วยเหตุนี้เอง ก็จะทำให้ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่า “ใครจะมาลอบทำร้ายหรือทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน”

 

          ๒๑. นอกจากนี้ เมื่อถึงคราวที่วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ ที่ลูก ๆ ทุกคน ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล จนทำให้ลูก ๆ ทุกคนต้องประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประสบกับภาวะน้ำท่วมหรือไฟไหม้ เป็นต้น

          ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปดลจิตดลใจให้มีคนมาคอยช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนให้ ลูก ๆ ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอย่างเป็นอัศจรรย์

 

          ๒๒. ถ้าหากลูก ๆ ได้มีโอกาสออกบวช เป็นพระภิกษุอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไม่ว่าลูก ๆ จะไปอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม เช่นตามป่า ตามเขา หรือในถ้ำ เป็นต้น บุญดังกล่าวก็จะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับลูก ๆ ทุกคน อีกทั้งเหล่าเทวดา ทั้งหลายก็จะมาเฝ้าอนุโมทนาและคอยปกป้องอารักขาประดุจเป็น “บอดี้การ์ดสุดไฮโซ” ให้กับลูก ๆ ทุกคน ซึ่งก็จะทำให้ลูก ๆ ทุกคนปลอดกังวลจากเรื่องราวต่าง ๆ และสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จนเป็นผลทำให้มีโอกาส ที่จะบรรลุธรรมได้โดยง่ายอีกด้วย

 

          ๒๓. อานิสงส์ข้อที่ ๖ ด้วยผลแห่งบุญ ที่ลูก ๆ ทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุด ๆ นี้ จะส่งผลทำให้ลูก ๆ ทุกคนมีโภคทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะบุญนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของลูก ๆ ทุกคน แล้วไปดึงดูดเอาบุญที่ลูก ๆ ทุกคนเคยทำเอาไว้ในอดีตชาติ ให้ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันนี้ เช่น สมมุติว่าในหลายภพหลายชาติก่อน ๆ โน้น ลูก ๆ เคยทำบุญสร้างวัดเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่ง มาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ ถ้าหากผลแห่งบุญจากการสร้างวัดที่ลูก ๆ เคยทำเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว เริ่มมีกำลังส่งผลอ่อนลง และยังไม่ได้ช่องที่จะตามมาส่งผล

 

          ๒๔. ทันทีที่ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยาตัดสินใจถือถุงทองมาทำบุญทอดกฐินปุ๊บ บุญนี้ก็จะไปดึงดูดเอาบุญที่ลูก ๆ ได้เคยสร้างวัดเอาไว้ในอดีตชาติ ให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับบุญทอดกฐินที่ลูก ๆ เพิ่งทำไปเมื่อบุญสร้างวัดในอดีตชาติและบุญทอดกฐินที่ลูก ๆ เพิ่งทำไปมาประมวลรวมกันส่งผล ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูก ๆ จะทำมาค้าขึ้น และมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว

 

         ๒๕.สำหรับในกรณีของลูก ๆ บางคน แม้ในอดีตชาติไม่ค่อยได้สั่งสมบุญอะไรมามากนักแต่ถ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูก ๆ เหล่านั้นยอมตัด ความตระหนี่ออกจากใจ โดยการสละทรัพย์ที่หา มาได้ด้วยความยากยิ่ง ทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยความปลื้มปีติแบบสุดฤทธิ์สุดเดช บุญจากการทอดกฐินนี้ ก็จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของลูก ๆ เหล่านั้นอย่างหนาแน่น เมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากขึ้น ๆ ก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวลูก ๆ เหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้

          เมื่อผังแห่งความจนและผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปแล้ว ผลแห่งบุญทอดกฐินที่ลูก ๆ เหล่านั้นได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ก็จะส่งผลทำให้ลูก ๆ เหล่านั้นประสบ ความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานแบบอัศจรรย์ ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบันนี้เลย โดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอถึงภพชาติหน้า

 

          ๒๖. นอกจากนั้น ด้วยความที่ลูก ๆ เหล่านั้นได้ตัดความตระหนี่ออกจากใจไปได้นี้เอง ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยหรือเป็นผังติดตัวลูก ๆ เหล่านั้นไปข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งก็จะทำให้ในภพชาติต่อ ๆ ไป ลูก ๆ เหล่านั้นก็จะสามารถ ตัดความตระหนี่ออกจากใจไปได้ง่ายยิ่งขึ้น กว่าในภพชาติปัจจุบันนี้อีก จนลูก ๆ เหล่านั้นสามารถ รื้อผังแห่งความตระหนี่ที่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายออกไปได้อย่างหมดจด

          เมื่อผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปได้อย่างหมดจดแล้ว ลูก ๆ เหล่านั้นก็จะไม่ต้องกลับ มายากจนอีก โดยลูก ๆ เหล่านั้นจะมีแต่ทรัพย์ สมบัติและความร่ำรวยบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ รวยแบบชนิดที่เรียกว่า “บิลเกตเป็นเศษสตางค์” เลยทีเดียว และลูก ๆ เหล่านั้นจะได้สมบัติ จักรพรรดิตักไม่พร่อง ที่ใช้เท่าไรก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้น ซึ่งจะทำให้ลูก ๆ เหล่านั้นกลายเป็น อภิอัครบรมมหาเศรษฐีแนวหน้าคู่บุญพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาตินั่นเอง

(อ่านต่อฉบับหน้า)

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร