วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๕ แสนรูป พลังแห่งความดีที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วประเทศ

ตักบาตรพระ ๕ แสนรูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 


 

 

        โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังแผ่ขยายคลื่นพลังแห่งความดีไปสู่ใจพุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

       โครงการนี้คือสื่อกลางในการรวมพลังชาวพุทธทั่วประเทศ เพื่อ ส่งกำลังใจ และส่งความช่วยเหลือทางด้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยไทยธรรมไปถวายแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศ เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเกิดความหวงแหนที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คู่ชาติไทยตลอดไป สำหรับเดือนเมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มพลังองค์กรพุทธในจังหวัดต่างๆ ได้พร้อมใจกันจัดพิธีตักบาตรทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันเดินหน้าสู่ ความสำเร็จ ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยเร็ววัน ดังต่อไปนี้

๕ เมษายน สวนลุมพินี กทม.และ จ.กาญจนบุรี

         เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสิริธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็น ประธานสงฆ์ และนายนิพนธ์ บุญญภัทโร ผู้ช่วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเริ่มต้นด้วยประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และนายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ นำกล่าวถวายสังฆทาน กัลฯ ดร.ประกอบ จิรกิติ นำกล่าวคำถวายผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ แล้ว คณะสงฆ์จึงแปรแถวเพื่อรับบาตร ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก ที่มารอใส่บาตร ตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ ณ สวนสาธารณะใจกลางเมืองหลวง ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้

      ในวันเดียวกันนี้ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรีได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๓,๐๐๐ รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานว่า ปลื้มใจมากที่ได้มาร่วมงานมหากุศลทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณรถึง ๓,๐๐๐ รูป และแสดงความชื่นชมว่า การจัดงานแบบนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ พระสงฆ์ในภาคใต้แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธให้คงอยู่คู่ชาติของเราสืบไป

๙ เมษายน ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

        วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๑ รูป โดยมีพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ เป็นประธานจัดงานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อพิธีกร กราบอาราธนาคณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของพิธีตักบาตรที่เกิดขึ้น ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นการรวม พุทธศาสนิกชนให้มาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ซึ่งประสบ ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความปลาบปลื้มปีติใจให้กับคณะผู้จัดงาน และผู้มาร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะท่านประธานในพิธี ได้กล่าวชื่นชม คณะผู้จัดงานที่สามารถนิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมพิธี ได้ถึง ๒,๕๕๑ รูป ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อันเป็นการแสดงออกถึงจิตใจที่ดีงาม และความทุ่มเทเพื่อการจัดงานนี้โดยเฉพาะ

 

 

๑๑ เมษายน จ.เพชรบูรณ์และอ.ฮอด จ.เชียงใหม่

           วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ บริเวณถนนเพชรเจริญ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๐,๐๐๐ คน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือ พระสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธี ในครั้งนี้ได้รับ ความเมตตาจากพระราชพัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายต่อพงษ์ อำพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภาพประวัติศาสตร์และความสำเร็จ ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของสมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ เครือข่ายชาวพุทธสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา พระครูญาณธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ๑,๐๐๐ รูป ณ ถนนสายฮอด-ดอยเต่า หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่ ภาพของพระภิกษุ สามเณร นับพันรูป ที่เดินครองบาตรไปตามถนนที่ทอดยาวหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด ที่สองข้างทางเต็ม ไปด้วยผู้มีบุญมารอตักบาตร เป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งว่า แม้แต่ชาวไทยบนที่สูงอย่าง ชาวปวาเก่อญอ เผ่าโก และเผ่ากะเหรี่ยงแดง ก็ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการ จัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร ์ครั้งสำคัญของอำเภอฮอด เพราะเป็นอำเภอแรก ของประเทศที่สามารถจัดตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดได้อย่าง น่าชื่นชมยิ่ง

๑๒ เมษายน จ.ระยอง

        วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มี พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๒๐๐ รูป ที่ สามแยกถนนหน้าโรงพยาบาลระยอง ถึงสามแยกตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายพลวัต ชยานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกันอย่าง เนืองแน่นกว่า ๑๕,๐๐๐ คน เพราะชาวระยองทุกคนต่างมีความตั้งใจเพื่อมาร่วมกันทำบุญ อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ รวมถึงเพื่อทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย นับเป็นภาพของพลังแห่งความสามัคคี ที่พุทธศาสนิกชนชาวระยองไ ด้ร่วมกันแสดงเจตจำนง ที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษา พระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมสู่สังคมไทยต่อไป

 

 

๑๙ เมษายน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

        วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณถนนเวียงใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมงานบุญ ครั้งนี้ นับเป็นการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธ อันดีงามอย่างดีเยี่ยม อันเป็น มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สร้างเมืองมากว่า ๕๐๐ ปีของอำเภอแม่สะเรียง ที่ยังไม่เคยมีการจัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อน ภาพของพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันสงบสำรวม ได้สร้างความปลื้มปีติ ให้กับพุทธศาสนิกชนบนยอดดอย ที่มารอคอยตักบาตรกันตั้งแต่เช้าตรู่ งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือกันของ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ชมรมกัลยาณมิตรแม่สะเรียง ภาคีสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ๕๐ องค์กร กรมทหารพรานที่ ๓๖ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

๒๗ เมษายน จ.นครสวรรค์

      วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งท้ายเดือนเมษายน ด้วยพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณถนนอรรถกวี ถึงปากซอยละม่อมมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับ ความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระวิกรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อประธานในพิธีจุด เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆ คณะสงฆ์ได้เดินแปรแถวรับบาตรจากสาธุชนชาวนครสรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมใส่ บาตรในครั้งนี้มาก เป็นประวัติการณ์ถึงกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งผู้มาร่วมงานหลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่า ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีโอกาสได้ทำบุญกับพระสงฆ์ถึง ๑,๕๐๐ รูป มาก่อน ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกประทับใจ ดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดีในครั้งนี้โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย คือสื่อกลางในการเชื่อมประสานพลังอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ให้ได้มีส่วนร่วมในการ ปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา ด้วยการส่งความช่วยเหลือถึงคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูศีลธรรมสู่สังคม โครงการนี้นับเป็นภารกิจอันเร่งด่วน และเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ ที่จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อนำพา ผู้คนทั้งหลายให้กลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม อันจะทำให้สังคมไทยหวนกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็น กลายเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่จะเป็นปิ่นนานาประเทศ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าสู่ชาวโลกต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร