วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โชคดีที่ได้เกิดเป็น “ชาวพุทธ”

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

โชคดีที่ได้เกิดเป็น

ชาวพุทธ

 

          เริ่มต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ชาวพุทธต่างพากันต้อนรับศักราชใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบาน และหลาย ๆ คนตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีให้เข้มข้นทับทวีไปกว่าเดิม และหากเราได้นึกทบทวนทุกภาพงานบุญที่ผ่านมา ก็จะเห็นถึงความโชคดีของเราที่เกิดมานับถือศาสนาพุทธ เพราะเมื่อเทียบกับผู้คนมากมายหลายพันล้านคนในโลกใบนี้ มีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสสั่งสมบุญอย่างพวกเรา และได้มาปฏิบัติธรรมจนเห็นคุณค่าของธรรมะว่า มีค่าต่อชีวิตจิตใจอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงเป็นคนส่วนน้อยที่มีโชคยิ่งกว่าความเป็นมหาเศรษฐี เพราะต่อให้มีเงินทองมากมายเพียงใดก็ตาม หากไม่มีสัมมาทิฐิ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เงินทองที่มีก็ไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริง แต่อาจนำมาซึ่งทุกข์ภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แต่ถ้าเรามีศรัทธา มีความรักในบุญ เข้าใจบุญ และตั้งใจสั่งสมบุญอย่างแท้จริงแล้ว ศรัทธานี้ย่อมมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านเสียอีก สมดังพุทธพจน์ที่ว่า ศรัทธา คือทรัพย์อันประเสริฐในโลกนี้

 

 

ตักบาตรพระ ๑๒,๙๙๙ รูป

จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๙๙๙ รูป ที่ถนนเชียงใหม่พร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

          การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับอาหารที่ได้จากการตักบาตรนั้น ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบแด่วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 

 

ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป

จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระวิมลปัญญาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

          ในการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจกันไป ร่วมงาน เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอุทิศส่วนกุศลแด่ พระราชปริยัติสุธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๒๖๐ รูป

จังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๖๐ รูป (ปีที่ ๔) หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด รวมทั้งครู ทหาร ตำรวจ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรม

 

 

          พิธีในครั้งนี้มีพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และได้ รับเกียรติจากนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร