วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556

ฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556
สมัยหนึ่ง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน ท่านสีหเสนาบดี ผู้เป็นแม่ทัพของชาวลิจฉวี เข้าไปกราบทูลถามปัญหา “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ได้โปรดตรัสผลของทาน ที่จะได้รับในปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ......อ่านต่อ
นับตั้งแต่เกิดมีประเทศไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลายท่านคงไม่คาดคิดว่าจะมีปรากฏ การณ์แห่งความปลาบปลื้มปีติ ที่มีการเดินธุดงค์ธรรมชัยขึ้น ในช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่เช่นนี้ ซึ่งบัดนี้เหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงความศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาดังกล่าว ......อ่านต่อ
...ท่านญาติโยมทุกคนถือว่าได้กุศลผลบุญ เป็นเทพบุตร เป็นเทพธิดา ที่บำเพ็ญบุญกุศล ให้การสนับสนุนพระธุดงค์ทั้ง ๑,๑๒๘ รูป เป็นมหากุศลของทุกคน และได้ทราบว่าบันไดทอง ที่ญาติโยมทำมาให้เดินนี้ เป็นบันไดทองต้นดาวรวยที่ญาติโยมปลูกขึ้นเอง ......อ่านต่อ
วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ จำนวน ๑,๑๒๘ รูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สืบสาน เส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์เป็นปีที่ ๒ บนหนทางสว่างที่โปรยด้วยกลีบดอกดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก รวมระยะทางได้ ๔๔๖ กิโลเมตร จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม ......อ่านต่อ
การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ไม่ใช่การเดินธุดงค์ธรรมดา แต่เป็นการเดินธุดงค์ เพื่อความมั่นคงของ ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว ในฐานะที่พวกเรามีโอกาส มาอยู่ในสถานที่อันเป็นมหามงคล คือแผ่นดินเกิดของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก็อยากจะให้ข้อคิด เป็นแนวทางในการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราต่อไป ......อ่านต่อ
การบวช คือ การยกตนเองสู่เพศภาวะอันประเสริฐ หลอมรวมตนให้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย ใครที่มีโอกาสได้บวช ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก โดยเฉพาะการได้บวชเพื่อ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย เพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษ ที่ประกอบด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นศิษย์เอก “หนึ่งไม่มีสอง” ......อ่านต่อ
วันมาฆบูชาจัดเป็น “วันแห่งพระธรรม” เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของพระพุทธศาสนา ส่วน “วันแห่งพระพุทธ” คือ วันวิสาขบูชา เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และ “วันแห่งพระสงฆ์” คือ วันอาสาฬหบูชา เพราะเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบองค์พระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกในโลก ......อ่านต่อ
เริ่มต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ชาวพุทธต่างพากันต้อนรับศักราชใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบาน และหลาย ๆ คนตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีให้เข้มข้นทับทวีไปกว่าเดิม และหากเราได้นึกทบทวนทุกภาพงานบุญที่ผ่านมา ก็จะเห็นถึงความโชคดีของเราที่เกิดมานับถือศาสนาพุทธ เพราะเมื่อเทียบกับผู้คนมากมายหลายพันล้านคนในโลกใบนี้ มีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสสั่งสมบุญอย่างพวกเรา ......อ่านต่อ
นอกจากความพร้อมด้านบุคคล ความพร้อมด้านแนวทางการทำสังคายนา และความพร้อมด้านการเทียบเคียงพระธรรมวินัยแล้ว ในช่วงเวลาที่พระองค์ประทับบรรทมสีหไสยาสน์ รอเวลาใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น พระองค์ก็ทรงแสดงธรรม เพื่อโปรดสุภัททปริพาชก ให้เป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้าย ที่ได้ทันเห็นพระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ ในการแสดงธรรมครั้งนี้ ......อ่านต่อ
จากที่หลวงพ่อได้เคยกล่าวไว้ว่า พระบรมครูของเรา คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ตรัสสอน เรื่องแม่บทวัฒนธรรมของโลกไว้ใน “โอวาทปาติโมกข์” อย่างตรงกันหมด โดยมีหลักการใหญ่อยู่ ๓ ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ไม่ทำบาปทั้งปวงอีกเด็ดขาด ......อ่านต่อ
โดยทั่วไป ขณะพระสงฆ์ให้พร ท่านจะพนมมือขึ้น หลับตานึกถึงอานุภาพพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งมีอานุภาพไม่อาจประมาณ รำลึกนึกถึงบุญบารมีของท่านเอง และบุญของเจ้าภาพให้มารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ให้เจ้าภาพสมหวังดังใจปรารถนา ดังนั้นเจ้าภาพเองก็ต้องตั้งใจรับพรด้วยจิตเลื่อมใส ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมในวันวิสาขบูชา และแสดงธรรมครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในวันอาสาฬหบูชา ในวันนั้นเมื่อฟังปฐมเทศนาเสร็จ พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วขอออกบวช ทำให้สังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมออกไปอีก จนเกิดพระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกในโลก ......อ่านต่อ
การรับแขก ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับปฏิสันถาร ถ้าเป็นหนึ่งในวิชาบังคับ ที่เราทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรชีวิต วิชานี้คงเป็นวิชาที่ยากมากสำหรับผม เพราะแค่สอบเอาตัวให้รอด ยังไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะทำได้ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ