วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556
เรารักษาศีลห้าแล้ว ได้เหตุ ๓ ประการ คือ เราเป็นผู้ที่มีอายุยืนนาน มีโภคสมบัติมาก มีปัญญาคมกล้า เรามีความเพียร รักษาศีลห้าไว้ดีแล้ว จึงพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงได้ เรารักษาศีลห้าแล้วไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการรักษาศีลนั้น ......อ่านต่อ
เป็นความจริงและน่าคิดว่า... วันมาฆบูชาแท้จริงก็คือวันแห่งความรักและความปรารถนาดีต่อชาวโลก เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำพาชาวโลก ทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง และในวันมาฆบูชาปีนี้ มีปรากฏการณ์ อันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา ทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง ......อ่านต่อ
จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน โดยคุณนาเดีย ทาร์ซ และรางวัล Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา ......อ่านต่อ
เมื่อพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เหล่าสาธุชนได้หลั่งไหลย้ายไป ร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาที่ลานธรรม ซึ่งพิธีกรรมในภาคเย็นวันนี้ เริ่มต้นด้วยการเจริญสมาธิภาวนา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านนำมหาชน ทั้งหลายหลับตาสงบนิ่งก่อนที่จะกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ ......อ่านต่อ
เมื่อพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เหล่าสาธุชนได้หลั่งไหลย้ายไป ร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาที่ลานธรรม ซึ่งพิธีกรรมในภาคเย็นวันนี้ เริ่มต้นด้วยการเจริญสมาธิภาวนา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านนำมหาชน ทั้งหลายหลับตาสงบนิ่งก่อนที่จะกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ ......อ่านต่อ
“เส้นทางมหาปูชนียาจารย์” ซึ่งเคยรู้จักกันอยู่ในแวดวงศิษยานุศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เริ่มเป็นที่รู้จักของมหาชนมากขึ้น หลังจากมีพระธุดงค์ธรรมชัยจำนวนพันกว่ารูปจาริกไปตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จนกระทั่งเป็นที่โจษขานกัน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การเดิน ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ......อ่านต่อ
การบวช คือการยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ผู้บวชจะต้องเป็นชายแท้ อายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และมีสุขภาพแข็งแรง นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของชายแมน ๆ ที่จะออกบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนา คำว่า “บวช” มาจากภาษาบาลีว่า “ปพฺพชฺชา” แปลว่า งดเว้น ได้แก่ การงดเว้นจากสิ่งที่ควรงดเว้น คือ เว้นจากกิจบ้านการเรือน มาบำเพ็ญเพียรทำกิจทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต์ ภาวนา เป็นต้น...อ่านต่อ
“เราสามารถทำ สมาธิได้ตลอดเวลา เพราะว่าธรรมะนั้น มีอยู่แล้วในตัวเรา เราสามารถเข้าถึงได้ ในทุกอิริยาบถ และมีความสุข กับธรรมะภายใน ได้ในทุกหนทุกแห่ง” บ่อยครั้งที่นักปฏิบัติธรรมมักจะให้ ข้อจำกัดของการทำสมาธิว่า จะต้องมีโอกาสไปนั่งในสถานที่สงบเงียบ ธรรมชาติร่มรื่น หรือนั่งในห้องแอร์เย็น ๆ แต่จริง ๆ แล้ว สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ข้อจำกัดของการทำสมาธิเลย ......อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ ทำให้ทรงสละแม้กระทั่งชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อหาทางบรรลุ พระสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นทรงโปรดสรรพสัตว์จนตลอดพระชนม์ชีพ แม้ทรงดับขันธปรินิพพานนาน มาแล้ว แต่พระธรรมที่ทรงค้นพบยังสถิตอยู่เป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ โดยมีพระสงฆ์สาวกสืบทอดคำสอนอันบริสุทธิ์มายังอนุชนรุ่นหลัง ......อ่านต่อ
ในวันนี้ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยเฟื่องฟูมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จากความยิ่งใหญ่ของพุทธสถาน “บุโรพุทโธ” ที่มีอายุนับพันปี และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ทุกวันนี้อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรทั้งประเทศมากที่สุดในอาเซียน คือ ๒๔๐ กว่าล้านคน และมีประชากรเพื่อนต่างศาสนิก (มุสลิม) มากที่สุดในโลก ......อ่านต่อ
ดังนั้น จากความหมายของคำศัพท์ ๒ คำนี้ ก็ทำให้เข้าใจพระพุทธดำรัสได้อย่างชัดเจน ว่า ความมั่นคงของการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระเถระสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับการ บรรลุธรรมใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) พระเถระทำหน้าที่บำเพ็ญภาวนา เพื่อกำจัดนิวรณ์ ๕ หรือกิเลสระดับกลางในตนให้ หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาด พากเพียรบำเพ็ญธรรมจนสามารถบรรลุอริยมรรค อริยผล ในระดับ ต่างๆ (๒) พระเถระทำหน้าที่สอนการเจริญภาวนาให้แก่ประชาชน เพื่อผลักดันสังคมไปสู่การ บรรลุมรรค ผล นิพพาน ......อ่านต่อ
การสั่งสมบุญทำแต่ความดีได้ตลอดชีวิตนั้น เราจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องก่อน ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง จะทำความดีได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง เป้าหมายชีวิตสำคัญที่นักสร้างบารมีทุกคนต้องมีอยู่ในใจคืออะไร? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นไว้ว่า มี ๓ ประการ เป้าหมายชีวิตข้อที่ ๑ พระพุทธองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลว่า ความอดทนเป็นตบะเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่ง ......อ่านต่อ
อนิจฺจา วต สงฺขารา : สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปฺปาทวยธมฺมิโน : มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ : เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสํ วูปสโม สุโข : การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุข สพฺเพ สตฺตา มรนฺติ จ : สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ตายก็ดี มรึสุ จ มริสฺสเร : ที่ตายไปแล้วก็ดี และที่จะตายไปอีกก็ดี ตเถวาหํ มริสฺสามิ : เราก็จะตายเหมือนกับพวกท่าน นตฺถิ เม เอตฺถ สํสโย : เราไม่สงสัยในความตายของเราเลย เพราะต้องตายแน่ ๆ ......อ่านต่อ
การที่ผู้หญิงถูกคาดหวังให้เป็นช้างเท้าหลัง เป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูหรือเปล่า ภาพที่ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังในบ้านเมืองเราคงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ในบางประเทศ ในบางชุมชน ผู้หญิงยังถูกกดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ในบางประเทศก็มีความเสมอภาคขึ้นมามากแล้ว ความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายที่ทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นมา เกิดจากเหตุ ๓ อย่างคือ ......อ่านต่อ
ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมชอบ เมื่อเริ่มต้นเข้ามาช่วยรับบุญอยู่ในทีมอุปัฏฐาก นั่นคือช่วงที่ ไฟดวงสุดท้ายในกุฏิหลวงพ่อดับลง ที่ชอบช่วงเวลานี้ ไม่ใช่เพราะเสร็จสิ้นหน้าที่อุปัฏฐากในวันนั้น ๆ แต่ชอบเพราะเป็นช่วงเวลาที่มือใหม่หัดอุปัฏฐากอย่างผม จะได้เริ่มต้นพูดคุย และสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่อุปัฏฐาก เพื่อประเมินผลการทำหน้าที่ว่า ในแต่ละวันทำได้สมบูรณ์กี่คะแนน ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ