วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระแท้ ต้นแบบคนดีที่โลกต้องการ

สร้างคนให้เป็นคนดี

เรื่อง : รัตนา อรัมสัจจากูล

 

 

พระแท้

ต้นแบบคนดีที่โลกต้องการ

           การบวช คือการยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ผู้บวชจะต้องเป็นชายแท้ อายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และมีสุขภาพแข็งแรง นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของชายแมน ๆ ที่จะออกบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนา

           คำว่า “บวช” มาจากภาษาบาลีว่า “ปพฺพชฺชา” แปลว่า งดเว้น ได้แก่ การงดเว้นจากสิ่งที่ควรงดเว้น คือ เว้นจากกิจบ้านการเรือน มาบำเพ็ญเพียรทำกิจทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต์ ภาวนา เป็นต้น

...........................................................................................................

           การบวชนั้น ถ้าบวชเป็นสามเณร เรียกว่า “บรรพชา” ถ้าบวชเป็นพระภิกษุ เรียกว่า “อุปสมบท” ปัจจุบันการบวชเป็นพระภิกษุเป็นการบวชแบบที่เรียกว่า “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา”

 

 

บวชพระเป็นเนื้อนาบุญ

           วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย มีการจัดงานบวชรุ่นบูชาธรรม ๖๙ ปี พระเทพญาณมหามุนี โครงการ ๑ โดยมีผู้มีบุญเข้าบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นจำนวน ๗๑ รูป และยังมีการบวชรุ่นนานาชาติ ภาคภาษาจีน ที่มีชาวจีนเดินทางมาบวชอีก ๔๒ รูป

           พิธีบวชเริ่มขึ้นตั้งแต่รุ่งอรุณในเวลา ๐๕.๓๐ น. บรรดาผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ ตลอดจนสาธุชนผู้รักการสั่งสมบุญสร้างบารมี ได้ทยอยไปลงทะเบียนด้วยดวงใจที่สดใส ด้วยรอยยิ้มที่สดชื่น และใบหน้าแววตาที่อิ่มเอิบด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ ที่ในวันนี้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะได้บุญจากการบวชพระลูกชาย พระหลานชาย ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับคุณพ่อ คุณแม่ หมู่ญาติ และสาธุชน

 

 

พิธีเวียนประทักษิณ

           เวลา ๐๖.๓๐ น. ขบวนเวียนประทักษิณอันประกอบด้วยขบวนไตรบรรลุธรรมพระเทพญาณมหามุนี พานสักการะพระอุปัชฌาย์ พานขอศีล พานมาลัย พานพุ่มนำหน้านาค ขบวนนาคธรรมทายาท ขบวนผู้ปกครองและคณะญาติ เริ่มเดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งระลึก
ตรึกถึงบุญไปด้วยใจชุ่มเย็น บรรยากาศ ณ เวลานั้นเปี่ยมไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง นำพาให้ใจจรดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ

...........................................................................................................

 

 

พิธีวันทาสีมาและวันทาพระประธาน

           วันทา แปลว่า ไหว้ สีมา แปลว่า เขตแดน พิธีวันทาสีมา คือ พิธีแสดงความเคารพต่อพื้นที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพิธีวันทาพระประธาน คือ พิธีแสดงความเคารพต่อพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนนาคทั้ง ๑๑๓ ท่าน ให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พิธีนี้มีขึ้นในเวลา ๐๖.๔๕ น.

...........................................................................................................

 

 

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

           เวลา ๐๗.๑๕ น. เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่ง ที่เหล่านาคธรรมทายาทมีโอกาสกล่าวคำขอขมาต่อคุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ และสาธุชน พิธีกรรมช่วงนี้เป็นพิธีกรรมที่ซาบซึ้งมาก คำกล่าวทุกคำที่เปล่งออกมาล้วนกลั่นจากใจ ของลูกผู้ชายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เพศบรรพชิต ช่วงนี้น้ำตาของลูกผู้ชายหลายคนหลั่งเป็นสาย

...........................................................................................................

 

 

พิธีบรรพชาเป็นสามเณร

           เวลา ๐๘.๐๐ น. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสา-รามราชวรวิหาร เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชาและให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ เหล่าธรรมทายาททั้งหลาย

...........................................................................................................

พิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาท

           เวลา ๑๐.๑๕ น. คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และสาธุชน น้อมนำใจถวายบาตรแด่สามเณร ธรรมทายาทด้วยสองมือ

...........................................................................................................

 

 

พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

           จากนั้น สามเณรธรรมทายาทได้ทยอยอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามลำดับภันเต หลังจากที่พิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นลงแล้ว พระภิกษุธรรมทายาททั้ง ๒ รุ่น ต่างตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ เป็นต้นแบบคนดีที่โลกต้องการ ให้สมกับที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาบวช

...........................................................................................................

           การบวชเป็นพระแท้สืบทอดอายุพระศาสนา เป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ อานิสงส์การบวช และอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพงานบวชนั้น มากมายมหาศาล จึงขอเรียนเชิญชายแมน ๆ ไปบวชกัน และขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนการบวชให้เกิดขึ้น ด้วยการไปเชิญชวนคนบวช และร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชทุกรุ่นได้ที่ ๐๘๓-๕๔๐-๖๓๓๑-๒ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร