วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรพระ พระศาสนาจักดำรงมั่น

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรพระ

พระศาสนาจักดำรงมั่น

 

          พระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ ทำให้ทรงสละแม้กระทั่งชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อหาทางบรรลุ พระสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นทรงโปรดสรรพสัตว์จนตลอดพระชนม์ชีพ แม้ทรงดับขันธปรินิพพานนาน มาแล้ว แต่พระธรรมที่ทรงค้นพบยังสถิตอยู่เป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ โดยมีพระสงฆ์สาวกสืบทอดคำสอนอันบริสุทธิ์มายังอนุชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป อย่างไรก็ตามการที่ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ต่อไปได้นั้น จะต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งหลาย ช่วยกันสืบทอดมรดกอันล้ำค่านี้ให้ยืนยงต่อไป ซึ่งการร่วมกันธำรงรักษาและฟื้นฟูพุทธประเพณีที่ยิ่งใหญ่ คือการตักบาตรให้ดำรงอยู่สืบไป ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างสังคมพุทธให้เข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน และที่สำคัญยังก่อให้เกิดบุญกุศล อย่างมหาศาลแก่ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมบุญนี้

 

ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป
จังหวัดพิษณุโลก

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ที่ถนนราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

          และได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับอาหารที่ได้จากการตักบาตรนั้น ส่วนหนึ่งจะนำไปถวายแด่คณะพระภิกษุใน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป
จังหวัดเลย

 

           เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ที่ถนนนกแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายมหานิกาย และพระปิยทัสสี เจ้าคณะ จังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุต เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

          และได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          พิธีตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ที่จังหวัดเลย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว ซึ่งทุกครั้งมีการนำอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งส่งไปถวายแด่คณะพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเกาะสมุย คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำบุญจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป ที่ริมสระอโนดาต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๖ เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

          และได้รับเกียรติจากนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัด ทั่วไทย ที่ดำริโดยพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

          เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป ที่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิธีตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็น พุทธบูชา และเพื่อฉลองครบ ๑๑๒ ปี อำเภอจอมทอง โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ-ศรีจอมทองวรวิหาร เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป
จังหวัดเชียงใหม่

 

          และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีประกร นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          พิธีบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี โดยความร่วมมือจากคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร