วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระชักบังสุกุล.. โยมตายแน่ ๆ

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

 

 

พระชักบังสุกุล.. โยมตายแน่ ๆ

           อนิจฺจา วต สงฺขารา : สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

           อุปฺปาทวยธมฺมิโน : มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

           อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ : เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

           เตสํ วูปสโม สุโข : การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุข

           สพฺเพ สตฺตา มรนฺติ จ : สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ตายก็ดี

           มรึสุ จ มริสฺสเร : ที่ตายไปแล้วก็ดี และที่จะตายไปอีกก็ดี

           ตเถวาหํ มริสฺสามิ : เราก็จะตายเหมือนกับพวกท่าน

           นตฺถิ เม เอตฺถ สํสโย : เราไม่สงสัยในความตายของเราเลย เพราะต้องตายแน่ ๆ

 


           เวลาไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ก่อนจะมีพิธีเผา พระจะถือตาลปัตรเดินขึ้นไปบนเมรุ นอกจากพิจารณาผ้าบังสุกุลหน้าโลงศพแล้ว ท่านทำอะไรอีก ตอบว่า.. ท่านขึ้นไปพิจารณาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของสังขารร่างกายว่า

           “อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ : อาตมาตายแน่ อาตมาตายแน่” เพื่อจะได้ไม่ประมาท ในการบำเพ็ญสมณธรรมนั่นเอง

           ในขณะเดียวกัน เวลาที่พระกำลังชักผ้าบังสุกุล ญาติโยมทั้งหลายก็ควรตั้งใจเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายว่า สักวันหนึ่งเราต้องตาย!! อย่ามัวแต่ร้องห่มร้องไห้ ถึงผู้ตายอยู่เลย ร้องไห้ไปก็เสียน้ำตา ใจเศร้าหมองทุกข์กินเปล่า ทำใจให้ผ่องใสเอาไว้ ตั้งใจนึกถึงความตาย นึกถึงบุญ และอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้ผู้วายชนม์กันดีกว่า ผู้ตาย จะได้ไปสวรรค์ ถ้าเราตายก็จะได้ไปดี มีสุคติเป็นที่ไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร