วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ
 
 
      พิธีกรรมในช่วงเย็น สาธุชนผู้ใจบุญที่หลั่งไหลมาจากทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมเพรียงกันที่มหารัตนวิหารคด เพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญ ที่จะทำให้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ การเวียนประทักษิณเนื่องในวันวิสาขบูชา
 
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ  
 
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ                 เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ
 
 
     ซึ่งในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม รำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจออกโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พบกับเส้นทางแห่งความหลุดพ้น และทรงกระทำเช่นนี้ตลอดเวลาถึง ๔๕ พรรษา จึงเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา ที่วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์ตรงกันในวันเพ็ญขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 
 
      ก่อนที่พิธีกรรมในวันนี้จะสิ้นสุดลง ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และนำบูชาพระรัตนตรัย
 
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ
 
 
      วันวิสาขบูชาปีนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดภาพแห่งความปลาบปลื้มประทับจิตประทับใจแล้ว มหาชนทั้งหลายยังได้น้อมรำลึกถึงพระคุณ  อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ พร้อมทั้งรำลึกถึงพระพุทธธรรมคำสอน ที่ตลอดระยะเวลา ๒,๖๐๐ ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่าพระอริยสัทธรรมนั้นมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง ไม่ขึ้นอยู่กับ   กาลเวลา ผู้ใดปฏิบัติตามย่อมจะเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ปฏิบัติถูกต้องเมื่อใดบรรลุได้ทันที บรรลุ เมื่อใดก็เห็นผลทันที และบุคคลที่น้อมนำมาปฏิบัติย่อมรู้ซึ้งถึงผลแห่งพระธรรมนั้นด้วยตนเอง และยังทำให้เกิดความตระหนักในคุณของพระสงฆ์      ผู้ศึกษาและสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์ อีกทั้งยังทำให้ย้อนรำลึกถึงตัวเราที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ที่มุ่งจรรโลงและสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาว    ตลอดไป...
 
 
เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ       เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด วันปรากฏแห่งปีติล้นใจ
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร