วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สรุปข่าวบุญในประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2556

ข่าวบุญในประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2556

 
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม พระภิกษุ สามเณร 
 
 
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม พระภิกษุ-สามเณร
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัด  พระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีถวายกองทุนสนับสนุน การศึกษาภาษาบาลี นักธรรม แด่พระภิกษุ-สามเณร วัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วโลก ณ สภาธรรมกายสากล พิธีกรรมในวันนี้มีสาธุชนผู้เห็นความสำคัญของการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเห็นคุณค่าของการสั่งสมปัญญาบารมีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
 
วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
 
 
วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู่
 
 
         เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดงานอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. โดยมีคณะเจ้าภาพงานบวชร่วมถวายผ้าไตรและไทยธรรมนับพันคน ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติในบุญ 
 
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งในจังหวัดยะลา 
 
 
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งในจังหวัดยะลา
 
 
         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทำพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป แด่คณะสงฆ์ในจังหวัดยะลา พิธีจัดขึ้นที่ศาลาสภาสามัคคีศรีทักษิณ วัดพุทธภูมิ โดยมีวัดจำนวน ๑๐ กว่าวัด มารับถวายข้าวสารอาหารแห้ง ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และชาวบ้าน มารับมอบข้าวสารอาหารแห้งอีกเป็นจำนวนมาก 
 
พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๒ 
 
 
พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๒
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๒ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๕๕ ด้วย 
 
       พิธีถวายสังฆทานจัดขึ้นทุกเดือนโดยหมุนเวียนไปใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา 
 
งานบุญล้านนา
 
 
งานบุญล้านนา
 
 
        เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สาธุชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงพร้อมใจกันไปสั่งสมบุญในงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคม ณ ธุดงคสถาน-ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ สวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล นั่งสมาธิ จากนั้นมีการทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะอาคารสังฆกรรมล้านนา ที่มีอายุการใช้งานมากว่า ๒๐ ปี สาธุชนท่านใดต้องการสนับสนุนการบูรณะอาคารสังฆกรรมล้านนา ติดต่อที่ โทร. ๐๘๓ ๕๔๐ ๔๕๙๕ 
 
ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบ ๔๑ ปี
 
 
ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบ ๔๑ ปี
 
 
       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะแก่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องในวาระครบ ๔๑ ปี โดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการและ ผู้จัดการทั่วไปของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในโอกาสนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กล่าวขอบคุณหนังสือพิมพ์บ้านเมืองที่ช่วยลงข่าวสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมาโดยตลอด  
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร