วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด และ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด
และ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

          หลังจากพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ วัด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ซึ่งในวันนี้สาธุชนผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาและเห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญเดินทางไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

               เมื่อเสร็จพิธีถวายไทยธรรมแล้ว มีพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน ๔ โล่ จากคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากพระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลวัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๙ ปีแล้ว ทำให้เกียรติคุณและคุณูปการของหมู่คณะวัดพระธรรมกายเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจแก่คณะสงฆ์ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในปีนี้จึงมีพิธีสำคัญนี้เพิ่มขึ้นมา

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

              ต่อจากนั้น พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ แด่คณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เป็นดุจพระโพธิสัตว์ คอยให้ความรู้แก่เยาวชนตามโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ มาจนปัจจุบัน ซึ่งถือว่าท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง ควรแก่การยกย่องให้ปรากฏเป็นที่สรรเสริญท่ามกลาง  มหาสมาคม

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

              แม้งานบุญดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยไปแล้ว แต่เชื่อว่า ความอิ่มอกอิ่มใจ ความสุขใจ และความศรัทธาที่เกิดขึ้น จะยังคงทับทวีอยู่ในใจของทุกท่านไปอีกนานแสนนาน หากทุกท่านหมั่นระลึกนึกถึงบุญนี้ และมีความปลื้มปีติในบุญนี้ตลอดไป ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพราะบุญบังเกิดขึ้นได้  ๓ ระยะ คือ ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ

              ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้มีบุญทุกท่าน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่พร้อมเพรียงกันไปร่วมบุญใหญ่ที่ไม่ธรรมดา ณ วัดพระธรรมกาย ในครั้งนี้

 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด

 

              ขอชื่นชมยินดีกับมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ๖๕ รูป วันนี้เห็น พระนาคหลวงแล้ว ก็ชื่นใจว่าอายุเพียงแค่ ๒๐ ปี ก็ได้เปรียญธรรม  ๙ ประโยคแล้ว นอกจากนี้คุณมหาหลายท่านก็ไม่ได้ย่อท้อแต่ประการใด   มุ่งมั่นเรื่อยไปจนกระทั่งจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
             “ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้จัดงานนี้พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
            “มหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ที่เป็นตัวแทนมากล่าวสัมโมทนียกถา ได้แสดงจุดยืนของตนเองว่าจะรักษาศาสน์ คือ คำสอนขององค์สมเด็จ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้คงอยู่คู่โลกา มิให้เลือนรางหายไป ได้ฟังแล้วก็  ชื่นใจว่า ท่านมีใจแน่วแน่ คิดที่จะทำการรักษาศาสนธรรมคำสอนของ   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ หากศาสนบุคคลทั้งหลายยังคงไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนธรรม   ก็จะยังมีอยู่ ตราบใดศาสนบุคคลยังมีอยู่ ตราบนั้นศาสนาจะไม่หายไป  จากโลกนี้แต่ประการใด

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 131 กันยายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร