วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรนานาชาติ

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

สร้างโลกแก้ว

 

บรรพชาอุปสมบท

พระภิกษุสามเณรนานาชาติ

            ผู้คนมากมายกว่าหกพันล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด คงคล้าย ๆ กับอีกหลายคนที่กำลังแสวงหา “บางสิ่ง” ที่จะเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริง คนบางคนอาจต้องใช้เวลากว่าครึ่งชีวิต หรือบางคนอาจต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการแสวงหา แต่ก็ไม่เคยพบเจอ

            บางครั้งอยู่คนเดียวเงียบ ๆ แล้วเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า เรากำลังแสวงหาอะไรสักอย่างที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ แต่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ไม่เคยแน่ใจว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของใด พยายามไขว่คว้า แสวงหาคนในอุดมคติ ชีวิตในอุดมคติ แต่ก็ไม่เคยพบเจอ

            เมื่อลองแล้วไม่ใช่ก็แสวงหาสิ่งใหม่อยู่ร่ำไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน  เงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กว่าจะได้มาว่ายากแล้ว ครั้นพอได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ถูกใจ ใจไม่เคยอิ่ม ไม่เคยรู้สึกเพียงพอเลยสักครั้ง ยิ่งนานวันยิ่งโหยหามากขึ้น เฝ้าถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน

           และนี่คือความในใจส่วนใหญ่ของเหล่าธรรมทายาทในโครงการบวชพระนานาชาติทุกรุ่นที่ผ่านมา หลากหลายคำถามที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาลงทุนลงแรงเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากบ้านเกิดแดนไกลคนละมุมโลก เพื่อมุ่งหน้ามายังประเทศไทย ด้วยหวังว่า การบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่แสวงหามานาน

 

สร้างโลกแก้ว

 

สร้างโลกแก้ว

 

           เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาบวชเป็นพระธรรมทายาท เพื่อฝึกสมาธิเบื้องต้น และศึกษาหลักธรรมที่จะนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม วัดพระธรรมกายจึงจัดให้มี  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ หรือ International Dhammadayada Ordination Program (IDOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า ๔๐๐ คน จาก ๓๕ ประเทศทั่วโลก และมีหลายท่านขอบวชต่อเพื่อศึกษาธรรมะ  อย่างจริงจัง ยังความปลื้มปีติแก่สาธุชนทั้งหลายที่เห็นชาวต่างชาติตื่นตัวเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น

 

สร้างโลกแก้ว

 

           ต่อมา เนื่องจากโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา  กองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ จึงจัดให้มีโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาทที่จะไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันมีธรรมทายาทนานาชาติศึกษาธรรมะอยู่ที่วัดพระธรรมกายจำนวนกว่า ๓๐ รูป จาก ๒๐ ประเทศ

           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติได้จัดขึ้นเป็น  รุ่นที่ ๑๑ แล้ว ภายใต้คำขวัญ “How much do you love yourself?” หรือ “คุณรักตัวเองมากแค่ไหน?” เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๓๒ วัน พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้น ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกาย ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีภาษาที่ใช้    ในการอบรม คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

           นอกจากนี้ ยังมี โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับ  ชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ มีผู้เข้าอบรม ๑๔ คน การอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตัดปอยผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม

 

สร้างโลกแก้ว

 

            หลังจากอุปสมบทแล้ว ธรรมทายาทได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สวนเพชรแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งทำให้ท่านได้พบกับความสุขในการนั่งสมาธิมากขึ้น มีความรู้สึกผ่อนคลาย โล่ง โปร่ง เบาสบาย สว่าง สงบ และมีประสบการณ์ภายในที่ดีขึ้นมาก คุ้มค่ากับการสละเวลาและภารกิจการงานมาบวช 

 

สร้างโลกแก้ว

 

            อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร  ภาคปกติทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๓ มีผู้เข้าอบรม ๗ คน เป็นชาวลาว ๒ คน ชาวอเมริกัน ๒ คน และชาวไทย ๓ คน

             พิธีบรรพชาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิ้นสุดการอบรมวันที่ ๔ สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

 

สร้างโลกแก้ว

 

            สุดท้ายเป็น โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ สำหรับนักเรียนอายุ ๑๑ ถึง ๑๖ ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) มีผู้เข้าอบรม ๘ คน เป็นชาวลาว ๔ คน ชาวไทย ๔ คน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๗ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวิธีในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและดีในอนาคต

           ในระหว่างการอบรม ธรรมทายาทจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ธรรมะ ฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน ได้สวดมนต์ ฝึกสมาธิ และได้เรียนรู้การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

         เมื่อพระธรรมทายาทนานาชาติผ่านการประเมินขั้นพื้นฐานแล้ว ท่านสามารถอยู่ศึกษาธรรมะต่อได้หลังจากการอบรมม ซึ่งทุกรูปจะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม และมีการปรับระดับการศึกษาพื้นฐาน ฝึกสวดมนต์ เรียนธรรมะ และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปกับการฝึกตัวอย่างเข้มข้นผ่านบทฝึกการเป็นพระแท้ทีโลกต้องการ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกต่อไป ซึ่งที่ผ่านมามีธรรมทายาทจำนวนหนึ่งกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศของตน เพื่อร่วมสร้างสันติภาพอันแท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 131 กันยายน ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร