วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นอบน้อมบูชาครู ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว

นอบน้อมบูชาครู ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

“...เคารพเทิดทูนบูชาเหนือเศียรเกล้า...” 

    ประโยคลึกซึ้งกินใจประโยคนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกในดวงใจ เมื่อได้ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  พระผู้ปราบมาร ระลึกนึกถึงช่วงเวลาที่ท่านยอมสละชีวิต เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ จะยอมตาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี จึงเป็นวันพิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และเป็นวันสุดแสนพิเศษของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกที่ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

 

     ปีนี้ วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายตรงกับวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นับเป็นปีที่ ๙๗ แห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ถึงแม้วันสุดแสนพิเศษ   ในปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทิน แต่กลับเป็นวันที่ศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันหยุดงาน ปล่อยวางภารกิจ เพื่อไปร่วมหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไปปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยจิตที่เลื่อมใส ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และในวันเดียวกันนั้น ยังได้ปรารภเหตุ  แห่งการสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการร่วมพิธีตักบาตรและพิธีบูชาข้าวพระในช่วงเช้า และพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในช่วงบ่าย 

 

    พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเริ่มขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกที่เดินทางไปร่วมประกอบพิธีภายในสภาธรรมกายสากล รวมไปถึงศิษยานุศิษย์จำนวนมากที่แม้ไม่ได้ไปร่วมพิธีที่วัดพระธรรมกาย แต่ก็ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาด้วยการน้อมจิตสักการบูชาในช่วงเวลาเดียวกัน เวลาสำคัญของการประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเริ่มขึ้นเมื่อหลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยการเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย      

 

    จากนั้น เวลาแห่งการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดแสนพิเศษก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง และยังความปลาบปลื้มปีติใจให้เกิดขึ้นจากการได้ร่วมหวนระลึกนึกถึงอดีต ระลึกนึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยอมสละชีวิต เอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ จะยอมตายในอุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหากไม่มีการบรรลุธรรมของหลวงปู่ในวันนี้เมื่อ ๙๗ ปี ที่แล้ว ก็คงไม่มีเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี  ให้ลูกหลานได้ก้าวตามรอยเท้าของท่าน วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายจึงเป็นวันสำคัญและเป็นวันสุดแสนพิเศษในดวงใจศิษย์ทุกคน

 

    พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายดำเนินมาถึงช่วงเวลาสำคัญ เมื่อศิษยานุศิษย์หลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออกมาจากพลังศรัทธาอันแรงกล้า

 

    วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายปีนี้ ยังมีความพิเศษสุดแตกต่างจากทุกปี คือการที่ศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมสักการะรูปหล่อทองคำของท่าน ด้วยการน้อมนำพวงมาลัยดอกไม้ถวายสักการะแด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยความเคารพบูชาเหนือเศียรเกล้า 

 

    รูปหล่อทองคำองค์นี้ คือองค์ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการถาวรภายในอุโบสถ      วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี สถานที่บรรลุธรรม โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยที่จะเดินธุดงค์บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ความพิเศษสุดแสนพิเศษนี้     ไม่เพียงเป็นการเชื่อมสายบุญของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่ยังสร้าง     ช่วงเวลาสุดแสนพิเศษในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเอาไว้ให้ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลาบปลื้ม และต้องไม่ลืมตามระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐานเป็นการถาวรได้สำเร็จ

 

“ปีติล้นใจรับผ้าไตรจักรพรรดิ”

    ภายหลังพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย สาธุชนจำนวนมากได้สั่งสมมหาทานบารมี      ร่วมกัน จากนั้นจึงพร้อมเพรียงกันรับผ้าไตรจักรพรรดิในฐานะเจ้าภาพผู้เป็นประธานกองกฐิน       ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ้าไตรทั้งหมดนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเติมความศักดิ์สิทธิ์แก่ผ้าไตรทุกวัน ก่อนมอบให้แก่เจ้าภาพผู้เป็นประธานกองกฐินในวันที่สว่างที่สุด คือ วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

    ความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่สร้างความปลาบปลื้มปีติใจแก่เจ้าภาพผู้ปวารณารับเป็นประธานกองกฐินทุกท่าน รวมถึงสาธุชนทุก ๆ คน ที่ล้วนบังเกิดความปลาบปลื้มปีติยินดีดุจเดียวกัน อันเกิดจากการตั้งจิตเป็นกุศลนึกชื่นชมอนุโมทนา

 

“ทุกวันในหนึ่งปีให้เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”

    วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันสำคัญที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง เป็นวันที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ในวันที่สว่างที่สุดของท่านด้วยจิตที่เลื่อมใส ถึงแม้วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ปีนี้จะผ่านพ้นไป ทำให้ต้องรอเวลาเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีหน้า แต่การที่ศิษยานุศิษย์จะตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น สามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติบูชาท่านทุกวันโดยไม่ต้องรอให้ครบหนึ่งปี ยิ่งเมื่อเราระลึกนึกถึงท่านมากเท่าไร ท่านก็จะนึกถึงเรามากเท่านั้น นอกจากนี้     การนึกน้อมถึงท่าน นอกจากเป็นการขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นทางมาแห่งบุญกุศล และทำให้ทุก ๆ วันของเราเป็นวันสุดแสนพิเศษในการสั่งสมบุญ สร้างบารมี..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล