วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กระแสแห่งความดี

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

กระแสแห่งความดี

        โลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่พวกเราคิดกันแล้ว การกระทำของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่กันคนละซีกโลก สามารถทำให้ผู้คนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งรับรู้ได้ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าหากเราทำความดีแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ทั่วโลกรับรู้ได้เช่นกัน และสามารถขยายกระแสแห่งความดีไปทั่วทั้งโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่เกิดจากการทำทานเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยขจัดมลทินแห่งความตระหนี่ ความไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลใด ๆ ให้หมดสิ้นไประหว่างมวลมนุษยชาติด้วยกัน การทำทานจึงเป็นสิ่งดีงามที่ทุก ๆ คนบนโลกควรพร้อมใจกันลงมือปฏิบัติเพื่อตัวของเราเอง สังคม ประเทศชาติ โลก และเพื่อสันติสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
      เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ปีที่ ๓ ณ ถนนลำพูน-ลี้อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอบ้านโฮ่ง (ในขณะนั้น) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสการจัดตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญครบ ๙๗ ปีของอำเภอบ้านโฮ่งรวมทั้งจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งส่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า ๑๑ ปี

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ (เสื้อสีม่วง)
นายอำเภอบ้านโฮ่ง (ในขณะนั้น) ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ปีที่ ๕ บริเวณถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัช กิตตินภดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ในขณะนั้น) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวีระชัย ภู่เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และเพื่อฉลองครบ ๑๐๐ ปี เมืองอุตรดิตถ์ รวมทั้งจะได้นำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

นายชัช กิตตินภดล (คนที่สองจากซ้าย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ในขณะนั้น) ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
       เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในอำเภอสันป่าตอง มูลนิธิธรรมกาย คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ และองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ทำบุญเมืองสันป่าตองครบ ๘๑ ปี และช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์
นายอำเภอสันป่าตอง ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
      เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และหน่วยราชการในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพระครูสถาพรพิพัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ในการตักบาตรครั้งนี้เพื่อเป็นกองทุนสร้างโรงพยาบาลสันทรายและกองทุนส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป กระแสแห่งความดี อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานฝ่ายฆราวาส

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร