วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ
 

โครงการแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

โครงการแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุศาสนาจารย์โจเกจงจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน ๒๖ ท่าน เดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ณ วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ต่อไป ในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ร่วม
ต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ร่วมพิธีจุดประทีปที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ได้เข้าชมกุฏิสามเณร อาศรมอุบาสิกา และได้ฟังพระธรรมเทศนาจาก
หลวงพ่อทัตตชีโว ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิถีชีวิตสมณะและวิธีสร้างบุคลากร

ประธานรัฐสภาเนปาลและคณะเดินทางมาขอบคุณวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ประธานรัฐสภาเนปาลและคณะเดินทางมาขอบคุณวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานรัฐสภาเนปาลและคณะเดินทางมายังวัดพระธรรมกาย เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อทัตตชีโว และขอบคุณที่วัดพระธรรมกายส่งคณะสงฆ์ไปช่วยบรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลเมื่อครั้งที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว รวมทั้งนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสร้างความสุขแก่แผ่นดินเนปาลซึ่งในโอกาสนี้คณะกรรมการพัฒนาลุมพินีวันในนามรัฐบาลเนปาลได้นำต้น พระศรีมหาโพธิ์มาน้อมถวายแด่พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในจังหวัดต่าง ๆ

พระภิกษุชาวกัมพูชาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พระภิกษุชาวกัมพูชาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชาคณะจากประเทศกัมพูชา พร้อมคณะกว่า ๒๐ รูป นำโดยพระสิริสมัติวงษ์ ลุน สุคนธา, พระสังวรวิชชา สก บุนเฮือน, พระญาณวิชชา จวน สาเวือน เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมด้วยพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ให้การต้อนรับและนำชมวัด ซึ่งคณะผู้มาเยือนกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความสะอาดเรียบร้อยและความมีระบบระเบียบของวัดพระธรรมกาย

งานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ จังหวัดปทุมธานี

งานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาธุชนผู้มีบุญจำนวนมากได้มาทำบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ (วันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่, วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น,วันสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม พิธีทอดผ้าบังสุกุล พิธีอุทิศส่วนกุศล พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร ปิดท้ายด้วยการรับฟังโอวาทจาก
หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๑๙ ปีที่ ๑๒ จังหวัดยะลา

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๑๙ ปีที่ ๑๒ จังหวัดยะลา
     เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๐๐ รูป ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตาเป็นประธานสงฆ์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๘๔ ปีที่ ๙ พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

งานสัมมนา Crisis in the Buddhist World จังหวัดปทุมธานี

งานสัมมนา Crisis in the Buddhist World จังหวัดปทุมธานี
      เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดงานสัมมนา “Crisis in the Buddhist World” ขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium, AIT Conference Center จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเมธี โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ งานนี้มีการเชิญผู้นำสงฆ์จากองค์กรต่างประเทศหลายท่านมาเป็นพระวิทยากร โดยมีพระภาสุระ ทนฺตมโน ที่ปรึกษาองค์กรผู้นำพุทธโลก เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย การสัมมนาในครั้งนี้ช่วยให้ชาวพุทธได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตการณ์พระพุทธศาสนาในอนาคต

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร