วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาสามเณรกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป มหากุศลเปลี่ยนชีวิต

มหากุศลเปลี่ยนชีวิต
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

 

บรรพชาสามเณรกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป
มหากุศลเปลี่ยนชีวิต

         มีวิธีไหนบ้าง ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว ได้บรรพชาตั้งแต่เยาว์วัย ? ซึ่งถ้าคุณกำลังหาวิธีการนั้นอยู่ อย่าคิดว่าการทำบุญสนับสนุนการบวชหรือบรรพชาไม่สำคัญ... อย่าคิดว่า..เอาไว้ใกล้ ๆ ค่อยทำก็ได้ เพราะหากเราเลือกที่จะมีผังบรรลุธรรมก่อนปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว เมื่อทราบข่าวบุญแล้ว เราก็ต้อง ททท. คือ ทำทันที เพราะสาเหตุที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมด ก็เพราะท่านมีอัธยาศัยชอบทำบุญก่อนใครอีกทั้งยังทำทันที คือ ท่านรีบเอาเมล็ดข้าวในนาขณะที่ยังเป็นน้ำเขียว ๆ มาต้มแล้วนำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเลย อีกทั้งแบ่งข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตไปทำบุญใหญ่ทุกครั้งด้วย

        ฉะนั้น…หากเราอยากเจอทางลัด บรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว ได้โอกาสบรรพชาตั้งแต่ยังเยาว์วัยง่าย ๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ทางโลกนาน เราก็ต้องสร้างเหตุเอาไว้เหมือนสามเณรอรหันต์ในสมัยพุทธกาลหลาย ๆ รูป ที่แค่ปลงผมเสร็จ ยังไม่ทันได้บรรพชาก็บรรลุอรหันต์แล้ว เช่น สามเณรสุมน สามเณรสังกิจจะ สามเณรสีวลี ฯลฯ ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ได้ ก็เพราะสามเณรเหล่านี้สร้างเหตุไว้ในอดีตชาติเป็นอย่างดี

        ในทางกลับกัน ในสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยเลย ที่บรรลุธรรมยากบรรลุตอนแก่ และก็ได้บวชตอนแก่ ซึ่งสังขารในวัยชราก็ไม่ค่อยอำนวยแล้ว หรือบางองค์ก็ต้องทรมานร่างกายก่อน คือ กว่าจะบรรลุธรรมก็ยากเเสนเข็ญทีเดียว เช่น พระจักขุบาล ที่ท่านต้องเสียดวงตาทั้ง ๒ ข้างไป เพื่อแลกกับการบรรลุธรรม หรือแม้แต่ พระวักกลิ ที่บรรลุธรรมขณะตกลงไปในเหว

            ตรงนี้น่าคิดนะ หากเลือกได้..เราจะเลือกบรรลุธรรมตอนแก่หรือบรรลุแบบยาก ๆ ไหม ?

       ดังนั้น…ผู้มีดวงปัญญาต้องสร้างเหตุให้ตัวเองบรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็วไร้อุปสรรคในการบวช หรือเมื่อคิดจะไปปฏิบัติ เข้าวัด ก็ให้มีแต่คนสนับสนุน อำนวยความสะดวกทุกอย่าง โดยไม่มีใครขัดขวาง ในทางกลับกันก็ให้ชื่นชมอนุโมทนาทุกครั้ง แต่การจะเป็นอย่างนี้ได้ เราต้องมีบุญจากการสนับสนุนการบวช การบรรพชา หรือสนับสนุนให้คนประพฤติธรรมมาเยอะเลยทีเดียว

         มาถึงจุดนี้ มีบางคนถามว่า แล้วถ้าไม่มีบุญสนับสนุนการบวช เช่น ไม่มีบุญจากการถวายบาตรและจีวรมาเลย จะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเลยหรือ ?

            ประเด็นนี้ ก็ขอยกเรื่องราวจากพระไตรปิฎกมาเลยแล้วกัน...

       คือ มีสิทธิ์บรรลุธรรมนะ แต่ต้องลำบากแสนเข็ญในการไปหาบาตรและจีวรมา แต่อนิจจา…บางท่านสุดท้ายก็ไม่ได้บวช ดังเช่น พระพาหิยทารุจีริยเถระ ซึ่งฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุอรหันต์แล้ว แต่ไม่เคยมีบุญจากการถวายบาตรและจีวรมาเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่สามารถประทานการบวชให้ได้ทันที ท่านพาหิยะจึงต้องลำบากตรากตรำไปแสวงหาจีวรมาก่อน แต่ช่างโชคร้ายเหลือเกิน ขณะที่ท่านไปแสวงหานั้น กลับโดนโคแม่ลูกอ่อนขวิดตาย ทำให้ต้องเข้านิพพานทันที เลยอดบวช

           ตรงนี้ แสดงให้เห็นว่า การทำบุญสนับสนุนการบวช โดยการถวายบาตรและจีวรนั้นสำคัญ เพราะเมื่อไม่เคยถวาย เวลาจะใช้ก็ไม่มี…

         สาเหตุที่ผู้เขียนมาเล่าข้อมูลจากการสนับสนุนการบวชมากมาย ก็เพราะตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ มีสามเณรน้อย ๆ กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป กำลังอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ วัดพระธรรมกาย

       ฉะนั้น…ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาเอาบุญตรงนี้กัน เพราะการทำบุญสนับสนุนการบรรพชาสามเณรกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป เป็นการเติมบุญในตัวเราให้หนาแน่น เพื่อจะได้มีบุญด้านนี้เพียงพอสำหรับการออกบรรพชาและบรรลุธรรมก่อนง่าย ๆ ตั้งแต่ยังเยาว์วัยนั่นเอง

        การตัดสินใจทำบุญสนับสนุนการบรรพชาครั้งนี้ ผู้ทำจะได้บุญไปแบบเต็ม ๆ ตั้งแต่บุญภัตตาหาร บุญถวายน้ำปานะ บุญผลิตภาพยนตร์สามเณรอรหันต์ ๓ มิติ ๑๔ เรื่องบุญจอภาพยนตร์เพื่อใช้ในการฉายสื่อธรรมะ บุญการจัดแสดงนิทรรศการ บุญอัฐบริขาร ผ้าไตร จีวร บุญให้ที่พักอาศัย บุญถวายยารักษาโรค ตลอดจนเครื่องนอน ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และที่สำคัญบุญจากการชวนบรรพชาด้วย

            ท้ายที่สุดนี้ ก็อย่าลืมเอาข่าวบุญนี้ไปบอกคนที่เรารักด้วยนะคะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร