วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไม..เราต้องทำบุญบรรพชาสามเณร หรือสนับสนุนการบวช ?

ทำไม..เราต้องทำบุญบรรพชาสามเณร หรือสนับสนุนการบวช ?


          บุญจากการสนับสนุนการบวช เป็นบุญที่สำคัญและจำเป็นจริง ๆ เพราะถือเป็นการต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวโดยตรง ซึ่งบุญจากการต่ออายุพระพุทธศาสนานี่เอง ก็จะทำให้ผู้ทำอายุยืน...

      ที่สำคัญ...บุญจากการสนับสนุนการบวช ยังมีอานิสงส์ทำให้เมื่อถึงคราวที่เราอยากประพฤติปฏิบัติธรรม อยากบำเพ็ญเนกขัมมบารมี หรืออยากบวช เราก็จะบวชได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไร้อุปสรรคขัดขวางลองคิดดูเถิด บางคนอยากบวช แต่กลับมีอุปสรรคมากมายเหลือเกิน เช่น ไม่มีเงิน ลางานไม่ได้ สุขภาพไม่แข็งแรงพอ ติดหญิงตัดใจไม่ได้ ต้องเลี้ยงลูก หรือพ่อแม่ไม่เห็นด้วย ที่เป็นเช่นนี้ เพราะทำบุญสนับสนุนการบวชมาน้อย

          ฉะนั้น เราต้องสร้างเหตุให้ตัวเอง เพื่อจะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน หรือไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย โดยเร็ว เพราะหากเราเวียนว่ายตายเกิดนาน เราก็จะทุกข์นาน หนำซ้ำในบางชาติถ้าวิบากกรรมได้ช่องส่งผล ก็ต้องเกิดมาลำบากยากจน หรือพลัดไปเกิดในนรก ซึ่งไม่คุ้มกับการเวียนว่ายในวัฏสงสารอันยาวไกลเลย...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร