วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เมื่อศีล ๕ ตั้งได้ สันติภาพที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้น พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

                         หลวงพ่อปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพการเทเหล้า-เผาบุหรี่ และได้ยินเพลงสดุดีผู้กล้าดังขึ้น เราจะต้องเทเหล้า-เผาบุหรี่กันต่อไป จนกว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปจากโลก และน่าชื่นใจมากๆ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ เช่น ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ท่านมีความเห็นว่า จะไม่ให้มีบุหรี่ สุราเมรัย ยาเสพติด สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ อยู่ภายในมหาวิทยาลัย และครูอาจารย์ที่ดื่มสุราเมรัยก็ถือว่า ผิดวินัยทางราชการ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี ที่โลกกำลังขาดแคลน

                        ในทุกๆ สถาบันการศึกษา เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับน้องใหม่ น้องหอ น้องตึก หรืออะไรก็แล้วแต่ มักจะต้องมีบุหรี่ สุราเมรัย สิ่งเหล่านี้อยู่ โดยนิสิต นักศึกษามักจะเข้าใจผิดว่า มันเป็นสิ่งโก้เก๋ หรือเป็นความเท่ในสังคม เราทำพลาดกันมานานแล้ว ต่อจากนี้ไปเราควรทำให้ถูกทาง                        

                        พลังหนุ่มสาวที่อยู่ในสถาบันการศึกษา ต่างๆ จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกต่อไปในอนาคต ถ้าเขาเหล่านั้นได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีจากมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะไปครองเรือน จะไปเรียนต่อ หรือจะไปทำงานในที่ต่างๆ จะเป็นงานส่วนตัว งานเอกชน งานราชการ หรือที่ไหนก็แล้วแต่ เขาจะได้นำสิ่งที่ดีๆ เข้าไป สู่สังคมนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้โลกจะมีแต่สิ่งที่ดีงามบังเกิดขึ้น

                        แต่ถ้ายังให้มีแอลกอฮอล์สำหรับดื่ม มีบุหรี่สำหรับสูบกันอยู่อย่างนี้ ศีล ๕ ก็ตั้งขึ้นได้ยาก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไปทำลายสติซึ่งเป็นต้นแหล่ง ที่จะรักษาศีล เพราะฉะนั้นเมื่อขาดสติแล้วก็จะทำให้พลาดพลั้งไปผิดศีลข้ออื่นๆ ได้

                         เมื่อศีล ๕ ไม่มี สันติสุขหรือสันติภาพ ที่แท้จริงของโลกก็ไม่สามารถบังเกิดขึ้นได้ แม้เราจะไปโฆษณาหรือรณรงค์เรื่องอะไรต่างๆ เพื่อให้เกิดสันติภาพโลกก็ตาม เพราะฉะนั้นการให้รางวัลสันติภาพโลก ซึ่งมักจะนำจุดเล็กๆ ขึ้นมาเป็นตัวตั้ง เช่นประเทศนั้น ประเทศนี้จะรบกัน เขาก็เชิญผู้นำของประเทศมาคุยกัน ให้เลิกรบกัน ชั่วคราว แล้วก็ได้รับรางวัลกันไป ที่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ควรจะพิจารณาว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สันติสุขไม่บังเกิดขึ้นกับมวลมนุษย- ชาติ ต้องไปดูกันตรงนั้น แล้วก็แก้กันตรงนั้น

                         หลวงพ่อเห็นตามอย่างที่พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าที่พระองค์ไปรู้ไปเห็นมา มีความเชื่อและศรัทธา ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผลแล้ว จึงเชื่อว่า ศีล ๕ คือ ความเป็นปกติของมนุษย์ เมื่อมนุษย์เป็นปกติแล้วก็จะไม่รบกัน ทุกวันนี้ที่ยังรบกันอยู่เพราะว่ามันไม่ปกติ เพราะฉะนั้น เราจะต้องทำสิ่งนี้กันต่อไป จนกว่าศีล ๕ จะตั้งได้

                         เมื่อใดที่ศีล ๕ ตั้งขึ้นได้ เมื่อนั้นโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุข สันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ เราจะต้องลุยกันต่อไป แม้เราไม่อยู่แล้ว เราก็จะต้องบอกให้ลูกหลานของเราสืบทอดเจตนารมณ์กันต่อไป เหมือนที่ประเทศภูฏาน เมื่อ ๒๗๔ ปีที่แล้ว ที่รุ่นปู่รุ่นทวด ท่านมีความคิดที่จะให้ทั้งประเทศเลิกบุหรี่ ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ คิดว่า เป็นเรื่องฟุ้งซ่าน แต่ตอนนี้เป็นจริงแล้ว โดยเริ่มต้นจากพระเลิกได้ก่อน แล้วโยมก็เลิกตาม จึงเป็น ประเทศแรกของโลกที่เลิกบุหรี่ได้ทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศภูฏานทำได้ ทำไมประเทศไทยจะทำไม่ได้ เราต้องทำได้อย่างแน่นอน แล้วคอยดูกันต่อไป
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร