วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ติดจานดาวเทียม ตรึกใจในดวงธรรม

 

 

 

 

รักษาใจให้อยู่ในบุญ ติดจาน ดาวเทียม ที่บ้าน ณ...วันนี้

                      เรื่องบุญและผลของบุญ ..บาปและผลของบาป ..ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ..แม้แต่ชีวิตหลังการตายแล้ว ยังมีสิ่งที่เราทั้งหลายต้องศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวดังกล่าว ที่จะสะท้อนให้เห็นความจริงของชีวิต เพราะชีวิตของเราต่างล้วนได้รับผลจากกฎแห่งกรรมที่เหนือจากการพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์.. เพราะโลกหลังความตายนั้น พระพุทธศาสนาก้าวไกลไปเกินกว่าความรู้ที่ศาสตร์ใดๆ จะไปถึง
 

                      การศึกษาธรรมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการศึกษาและเรียนรู้ความจริงของชีวิตในรูปแบบง่ายๆ ในบ้านของท่านเอง เป็นการศึกษาความรู้ที่จะนำไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม สร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ ที่ไม่เพียงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธธรรมคำสอน อักเกิดจากประสบการณ์ขอการปฏิบัติธรรม และอ้างอิงจากพระไตรปิฎก แต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ทั้งรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม ตลอดจนการสร้างคนดีทางศีลธรรมและสร้างผู้นำที่จะเป็นต้นแบบแห่งความดี ที่จะลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหมด เพื่อความสุขแก่ชีวิตและสังคม


 


เปิดสื่อบุญ...เข้าสู่บ้าน ต้องติดจานดาวเทียม

 


                     คุณคงไม่อยากให้ภาพแห่งอกุศลที่ไม่จรรโลงใจติดอยู่ในใจของคุณไปตลอดชีวิต เพราะมันจะกลายเป็นกรรมนิมิต ที่จะนำจิตของภาพอกุศลเหล่านั้น จะรอช้าอยู่ไยรีบเปิดบ้านเปิดใจรับสื่อแห่งบุญด้วยการติดตั้งจานดาวเทียมศึกษาธรรมทางไกลเสียแต่วันนี้

 

 

 

 


เหมือนมีวัดอยู่ในบ้าน

คุณสมพงศ์    ศรีสงคราม  :  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  บริษัท  แผ่นเหล็กวิลาสไทย  จำกัด


                        ตั้งแต่ติดดาวเทียม ทุกวันนี้..รู้สึกเปรียบเสมือนมีวัดอยู่ในบ้าน สัมผัสได้จากบางทีเราเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน เจออะไรสารพัด แต่พอกลับมาบ้านเปิดดูรายการนี้แล้ว ทำให้เรามีความสุข ใจสบาย ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเปิดดูรายการจากช่องอื่น รู้สึกสนุกบ้างก็จริง แต่มันทำให้ใจเราไม่สงบ ทำให้ใจเราเกิดราคะ โทสะ โมหะ เข้าร่วมด้วย และ ณ ตอนนี้ยิ่งทำให้เราเข้าใจคำว่า กำไรชีวิตที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไร เพราะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เรารู้ว่าการกระทำบางอย่าง ที่เราไม่รู้ว่ามันผิด หรือถูกต่อหลักของกฎแห่งกรรมมากน้อยแค่ไหน เราก็ได้รู้คำตอบจากรายการนี้ ทำให้เข้าใจกฎแห่งกรรมมากขึ้น ซึ่งถ้าเราได้มาเรียนรู้ก่อน เราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ก่อน รู้ว่าไม่ดี ก็เลิกได้ก่อน ไม่หลงไปทำเพิ่มเพราะความไม่รู้ ตรงนี้ผมคิดว่า คือกำไรชีวิตของเรา...


บ้านในอู่แห่งทะเลบุญ

คุณสุมาลี    ตันรัตนาวิบูล  :  ธุรกิจส่วนตัว


                       ติดตั้งแล้วดีมากค่ะ รู้สึกว่าได้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในชั้นเรียนที่วัดเลยค่ะ ต่างกันแต่ว่าหากเราไม่สะดวกในการเดินทาง เราก็สามารถรับฟังธรรมะพร้อมกับคนอื่นที่วัดพระธรรมกายได้

                        บรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวดีมากค่ะ ตั้งแต่ติดดาวเทียม เดี๋ยวนี้พอรับประทานข้าวเสร็จ เรา ๔ คน พ่อ แม่ ลูก ต้องเร่งทำภารกิจของตนให้เสร็จ เพราะทุกคนมีหน้าที่ประจำคือ เวลาประมาณ ๑ ทุ่ม ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่บ้านผ่านดาวเทียม พอเข้าชั้นเรียน ทุกๆ เรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนำมาสอน ทำให้เรา Relax & Alert มีความสุข หัวเราะเบิกบานตามเรื่องที่ท่านนำมาถ่ายทอด เพราะตลอดรายการที่เราได้ชมภาพทุกภาพที่หลวงพ่อนำมาประกอบบรรยายการสอน ล้วนตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อน นำใจเราให้อยู่ในบุญทั้งสิ้น มีบางครั้งนะคะ ที่ดิฉันและพ่อบ้านความคิดของเราสวนทางกัน สงครามเล็กๆกำลังจะก่่อตัว พอดีเราต้องเข้าชั้นเรียน ในระหว่างนั้น เราก็ได้ฟัง ได้ข้อคิดจากธรรมะ ใจเราใสขึ้น แล้วได้หัวเราะด้วยกัน เราก็เลยเข้าใจกันค่ะหันมายิ้มให้กัน ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น อยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมากขึ้น


ได้เรียนรู้เรื่องความจริงของชีวิต

คุณอินทิรา   แดงจำรูญ  :  นักแสดงและดีเจ

 

                       ที่บ้านติดทีวีดาวเทียม ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทั้งวัน ก็เหมือนกับ TV ช่องหนึ่ง แต่จะต่างกับช่องอื่นตรงที่ว่า ช่องนี้ได้สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยเรื่องบาปบุญคุณโทษ หลังจากดูรายการในช่องนี้แล้ว ทำให้เราพบว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะทำอะไร เรามีหลักมากขึ้น ต้องระวังมากขึ้น ซึ่ง TV ช่องอื่นๆ อาจให้ความเพลิดเพลิน และมีคติสอนใจบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด แต่ที่ได้ดูและได้ฟังจากรายการของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างในเรื่องของ CASE STUDY ต่างๆ เป็นเรื่องจริงๆ เลยที่เรานำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราได้


ต้องติดตั้งเพิ่ม     เพราะเกิดประโยชน์ต่อสังคม

คุณจารุชา    ตีระกิจสุนทร   :   เจ้าของกิจการหลายแห่ง

                        ศูนย์ปฏิบัติธรรมของพี่ คือที่ศูนย์อุดมบารมี และสุพัตราคอนโดเทล มีคนมานั่งสมาธิทุกวัน ซึ่งห้องจุคนได้ประมาณ ๕๐ ท่าน เมื่อก่อนเราดูรายการของวัดผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนมาติดตั้งจานดาวเทียมถ่ายทอดรายการจากที่วัดมา และตอนนี้ก็ได้ทำโครงการเพื่อให้ทุกห้องในคอนโดของเรา ซึ่งมีประมาณ ๑๐๐ กว่าห้องสามารถรับสัญญาณถ่ายทอดได้ เราให้เจ้าหน้าที่ของเราแจ้งข่าวออกไป ก็มีคนใหม่ๆ หลายคนเปิดเข้ามาดูที่ช่องนี้ แล้วก็มาถามเราว่า วัดไหนเนี่ย ลูกๆ เด็กๆ ดูแล้วชอบมาก เขาเองก็ชอบ แม้แต่ลูกน้องหรือพนักงานที่ดูรายการ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องสอนอะไรมาก เพราะหลวงพ่อสอนเขาทุกวัน ทำให้เขาเข้าใจหลักการดำเนินชีวิต และพบการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมาก เลยทำให้ตอนนี้ตั้งใจวางโครงการไว้ว่า โครงการที่รังสิตอีก ๓ โครงการ จะจัดให้มีการติดตั้งจานดาวเทียมให้แพร่หลายออกไป


ตอบแทนพระคุณพ่อแม่

คุณณัฐติยา    สุวรรณเนกข   :   Detail    Man   (ตัวแทนจำหน่ายยา)

 

                        ตั้งแต่ติดจานดาวธรรมแล้ว บรรยากาศที่บ้านดีมากเลยค่ะ ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล คุณพ่อ-คุณแม่อยู่ในบุญตลอด โดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องรับภาระดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยโรคสมองฝ่อในขณะนี้ ต้องอยู่บ้านตลอด บางครั้งก็จะเครียด แต่เดี๋ยวนี้เบิกบาน อารมณ์แจ่มใส คุณพ่อได้ดูภาพทบทวนบุญทั้งวัน คุณพ่อพูดไม่ได้มาตั้งนาน มีอยู่วันหนึ่งท่านสามารถพูดออกมาได้ "เอาบุญมาฝากครับ" เมื่อเห็นณัฐเลิกงานกลับเข้าบ้าน ส่วนพี่ชายทั้งที่ช่วงหลังงานเยอะมาก ไม่ค่อยว่างไปวัด พอได้ฟังข่าวสร้างหอฉันภัตตาหารจากคุณครูไม่ใหญ่ ในรายการฝันในฝันทางทีวีดาวเทียม ตัดสินใจทำบุญทันที ตัวณัฐเองบางวันติดงานรับรองลูกค้า กลับถึงบ้าน ๔ ทุ่ม ก็ยังสามารถเปิดทีวีดาวเทียมดูทบทวนรายการในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันรอบสองได้ ณัฐตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ติดจานดาวธรรม คุ้มมากเลยค่ะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร