วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " วัดภาวนาโอซาก้า "

 

           สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน คอลัมน์สไมล์เวิลด์ฉบับนี้ยัง คงพาไปเยียน ประเทศญี่ปุ่นอีกเช่นเคย ซึ่งในครั้งนี้จะพาทุกท่าน ไปพบกับเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น

           เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ ทางภาคตะวันตก ของประเทศ และยังเปรียบเสมือน เมืองหลวงในภูมิภาคคันไซอีกด้วย ในกลางศตวรรษที่ ๗ เมืองโอซาก้าเคยเป็น เมืองหลวงของญี่ปุ่น ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรม อันเด่นชัดของญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นศูนย์ รวมโบราณวัตถุ อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่สำคัญของประเทศ

           นับตั้งแต่อดีต ประมาณ ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว เมืองโอซาก้าคือหัวใจหลัก ทางการค้าและอุตสาหกรรม ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน สินค้าและวัฒนธรรม จากพ่อค้าทั่วสารทิศทั้งใน ประเทศญี่ปุ่นเอง และประเทศใกล้เคียง เช่น จีนและเกาหลี จึงทำให้โอซาก้าได้ชื่อว่า "เมืองแห่งสายธาร" หรือ "City of water"

 

           เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่ริมปาก แม่น้ำโยโด มีลำคลอง หลายสายไหลผ่าน ย่านธุรกิจที่สำคัญ และมีสะพานข้าม แม่น้ำมากมาย จนนับไม่ถ้วน จนทำให้มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า "เมืองแปดร้อย แปดสะพาน" นอกจาก การสัญจร ทางน้ำแล้ว ยังมีสนามบิน นานาชาติคันไซ ที่กว้างขวางโอ่อ่า สามารถรองรับ สายการบินได้ จากทั่วโลก และใหญ่เป็น อันดับสอง รองจาก สนามบินนาริตะ ในกรุงโตเกียว

           โอซาก้า มิใช่เป็นเพียงเมืองที่มี ความสำคัญ ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังเป็นศูนย์กลาง ทางศาสนา และวัฒนธรรมอีกด้วย เดิมชาวญี่ปุ่น นับถือศาสนาชินโต มีศาลเจ้าเป็น ที่พึ่งให้กับผู้คน ท้องถิ่นอยู่ทั่วทั้งเมือง นอกจากศาลเจ้าของศาสนา ชินโตแล้ว ศาสนาพุทธได้เข้ามา ในประเทศ ญี่ปุ่นครั้งแรก สมัยเจ้าชายโชตุกุ เป็นวัดพุทธ ที่เก่าแก่ในญี่ปุ่น และตั้งโดดเด่น เป็นสง่า อยู่ที่อ่าว โอซาก้า วัดแห่งนี้เป็นที่นับถือ ของชาวญี่ปุ่นมาหลาย ร้อยปีและยังเป็นที่พักใจ ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามา ทำการค้าขายในเมืองโอซาก้า

 

          ปราสาทโอซาก้า สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ สำคัญของเมือง แต่เดิมเป็น ปราสาทที่ใหญ่ อลังการ ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.๑๕๘๖ โดยโชกุนฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ด้วยลักษณะอาคาร ที่มีความสูงถึง ๘ ชั้น จึงถูกจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์ แสดงวัตถุอนุสรณ์ เกี่ยวกับเมืองโอซาก้า และตระกูลโตโยโทะมิ มีร้านขายของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการ ตามชั้นต่างๆ ชั้นบนสุดถูกจัดให้เป็น จุดชมวิวรอบๆ เมือง และพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์แห่งเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่สุด ในการจดบันทึก ประวัติศาสตร์เมืองโอซาก้า

            นอกจากความโดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโอซาก้าแล้ว ยังได้มีการนำ เอาทรัพยากร ที่มีอยู่มาพัฒนา ให้เมืองเจริญขึ้น เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิเช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ ทางทะเล "ไคยูกัน" พิพิธภัณฑ์ทางทะเล ที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งผู้เข้าชมสามารถ ชมชีวิตสัตว์ใต้น้ำ ซึ่งหาดูได้ยาก สถานที่จำลองถ่ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอแห่งแรก ของเอเซีย และเป็นที่สามของโลก สถานที่แห่งนี้ ได้ทุ่มทุนสร้าง อย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า ๑ แสนตารางเมตร และมีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ตึกและอาคาร ในปัจจุบัน ได้ถูกออกแบบ ให้ทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่ง ในญี่ปุ่น และยังเป็นศูนย์รวมทางการค้า

            เมืองโอซาก้าเป็น แหล่งกำเนิด ของศิลปะ หลายแขนง เช่น ศิลปะการแสดง ละครหุ่นบุระคุ อันเลื่องชื่อ คาบูกิ ละครโน การเล่าเรื่องตลก ระคุโงะ เป็นต้น และยังมีศิลปะ การทำอาหาร โดยเน้น ความประณีต สวยงาม และรสชาติอันโอชะ จนเกิดมีโรงเรียน ทำอาหาร ที่มีชื่อเสียง โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น นี่คือ เมืองโอซาก้า เมืองแห่งวัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

 

 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการ ที่คณะสงฆ์จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว เดินทางมาที่โอซาก้า เพื่อเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ที่พำนักอาศัย ในเขตคันไซ มาบวชเป็นอุบาสก และอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ณ หอประชุม "คิวเรียวโอซาก้า คิตะ" หลังจากนั้นสาธุชนชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ที่รักการบำเพ็ญบุญกุศล ได้นิมนต์พระอาจารย์จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรม โตเกียว มาประกอบ พิธีกรรมงานบุญ และปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระทุกๆ วันอาทิตย์ต้นเดือน โดยเริ่มครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ณ หอประชุมคิวเรียวโอซาก้า ฮิกาชิ เมืองโอซาก้า

            เนื่องจากการใช้สถานที่ไม่สะดวกต่อสาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรจึงเริ่มปรึกษา และมีความเห็นร่วมกัน ว่าควรจะตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรขึ้น และให้มีพระภิกษุอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สามารถประกอบพิธีกรรมงานบุญ และเผยแพร่ธรรมะได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ของเหล่ากัลยาณมิตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้าจึงได้บังเกิดขึ้น โดยมีการจัดพิธีกรรมงานบุญ และปฏิบัติธรรมครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓            ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ และ ๓ ของอาคารสูง ๕ ชั้น ในกลางใจเมืองโอซาก้า ปัจจุบันมีพระภิกษุ ๓ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๘ คน สามารถรองรับสาธุชนได้ประมาณ ๕๐-๖๐ คน การเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า เดินทางโดยรถไฟ และรถไฟใต้ดิน สะดวกสบายและรวดเร็วมากค่ะ

สามารถติดต่อวัดภาวนาโอซาก้าได้ตามที่อยู่ดังนี้

Wat Bhavana Osaka
1-19-9-201 JSK4 Bld., Honjouhigashi, Kila-ku, Osaka, 531-0074, Japan
Tel. : +(81)-66-359-9020 to 1 Fax. : +(81)-66-359-7739
Website : http://www.dimcjp.org/osaka

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร