วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงยืดเยื้อ......อ่านต่อ
ชาวพุทธจริงๆ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุ แต่ต้องได้รับผลของการก่อเหตุจากบางพวก บางกลุ่ม....อ่านต่อ
หนูเห็นหลวงพ่อละมุล ท่านยอมสู้ตาย ไม่ทิ้งวัด ไม่ยอมหนี จะอยู่ที่ภาคใต้ต่อไป น้องแป้งก็จะอยู่เป็นกำลังใจ......อ่านต่อ
อยากให้กำลังใจพระในภาคใต้ ตอนแรกๆ ที่อาตมามาอยู่ที่วัดร้าง มีแต่ความหวาดผวา เพียงแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่า......อ่านต่อ
พุทธบุตรสามจังหวัด ท่านมีความอึดและอดทนมาก ท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต......อ่านต่อ
ด้วยการนำของพุทธบุตร และความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ของเหล่าพุทธบริษัท ๔......อ่านต่อ
กำลังทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก แต่เมื่อสามารถตัดใจถวายได้ บุญใหญ่ย่อมบังเกิดขึ้น......อ่านต่อ
การทำใจให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทำให้เกิดความสุขตั้งแต่เริ่มต้นที่เกิดความเลื่อมใส......อ่านต่อ
ถ้าพ่อแม่ไม่ได้สอนเอาไว้ก่อน ก็เป็นเรื่องหนักของครู แต่ถึงอย่างไรครูก็ต้องสอน......อ่านต่อ
พูดง่ายๆ คือ "ดี ชั่ว รู้หมด แต่อดไม่ได้ที่จะทำ" ปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด......อ่านต่อ
ในการที่จะทำงานเป็นทีมนั้น ก่อนอื่นต้องปรับนิสัยของคนในทีมงาน ให้ได้เสียก่อน ......อ่านต่อ
วัดไทยนางาโน่ ได้กลายเป็นแหล่งเนื้อนาบุญ ที่ผู้มีบุญมาสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่อง......อ่านต่อ
จากการที่ได้มารู้ความจริงว่า วัดไม่ได้เป็นไปตามข่าว ทำให้พลอยรู้สึกสงสารวัด สงสารพระพุทธศาสนามาก......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ